نمونه سوالات آزمون استخدامی icdl جهاد دانشگاهی (اصل سوالات)

 • صفحه نخست
 • نمونه سوالات آزمون استخدامی icdl جهاد دانشگاهی (اصل سوالات)

 • نمونه سوالات آزمون استخدامی icdl جهاد دانشگاهی
 • آزمون های استخدامی جهاد دانشگاهی

نمونه سوالات آزمون استخدامی icdl جهاد دانشگاهی (اصل سوالات)

6,900 تومان

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

توضیحات

چند مورد از اصل سوالات آزمون icdl جهاد دانشگاهی:

برای ویرایش خانه فعال چگونه عمل می شود؟
الف) فشردن كلید tab در خانه فعال ب) ویرایش محتوای آن در خط فرمول
ج) فشردن
enter روی خانه فعال د) فشردن كلید insert روی خانه فعال


کدامیک از موارد زیر شامل نرم افزارهای سیستمی می باشد؟
الف) سیستم عامل
ب) برنامه های كمکی
ج) مترجم ها
د) همه موارد

 

بهترین راه برای جلوگیری از سرایت ویروس به سیستم کامپیوتری چیست؟
الف) بررسی نامه های الکترونیکی دارای فایلهای الصاقی
ب) داشتن یک ویروس یاب كه توانایی به روز شدن را داشته باشد.
ج) اتصال به اینترنت
د) استفاده از حافظه های جانبی مثل
cdو كول دیسک و …

 

اگر مجموعه جهانی اعداد طبیعی و A اعداد فرد باشند آنگاه A کدام است؟
الف) مجموعه اعداد فرد
ب) مجموعه اعداد زوج
ج) مجموعه اعداد طبیعی
د) مجموعه اعداد صحیح

 

به ارزش ها و اندازه های مربوط به نمونه آماری چه می گویند؟
الف) آماره
ب) متغیر
ج)پارامتر
د) داده

 

برای مقایسه میزان پراکندگی داده هایی که واحدهای سنجش متفاوتی دارند از چه اندازه ای استفاده میشود؟
الف) واریانس ب) انحراف معیار
ج) انحراف متوسط د) ضریب پراكندگی

 

اثری ادبی و اجتماعی از زبان حیوانات که بوسیله ابو المعالی نصر الله منشی از عربی به زبان فارسی ترجمه شده است؟
الف) مرصاد العباد ب) چهار مقاله ج) مرزبان نامه د) كلیله و دمنه

 

نشانه ای که به معنی نقل و قول به کار می رود؟
الف) سه نقطه ب) دو نقطه ج) نقطه ویرگول د) خط فاصله

 

در نگارش عموما با رقم نوشته می شود؟
الف) اعداد خاص ب) اعداد ترتیبی ج) اعداد یک رقمی د) اعداد آغاز جمله

 

جمع کدام یک از کلمه های زیر نادرست است؟
الف) لبنیات ب) دخانیات ج) شیلات د) دستورات

 

او معروف به لسان الغیب است و قرآن را با چهارده روایت از بر داشت؟
الف) ابوعلی سینا
ب) خواجه نصیر الدین طوسی
ج) حافظ
د) مولوی

 

اگر از فرهنگ فطر پسند اسلام به ترتیب جویای «علت» و «ره آورد» پرورش روحیه عبودیت و یکتا پرستی باشیم، کدام
گزینه وافی به این مقصود است؟
الف) توحید – تامین مصالح جامعه ب) ایمان – تامین مصالح جامعه
ج) اخلاص – فضایل اخلاقی د) اسلام – فضایل اخلاقی

 

مولود مبارک استواری قوانین واپسین دین الهی بر ساختار وجودی و فطرت انسانی چیست و مصداقی از عوامل تاثیر گذار بر آن کدام است؟
الف) عدم تحریف قرآن كریم – مفتوح بودن باب اجتهاد
ب) عدم تحریف قرآن كریم – پیروی از قواعد ثابت فقهی نفی ضرر و نفی حرج
ج) جاودانگی دین اسلام – اراده الهی و اهتمام پیامبر (ص)
د) جاودانگی دین اسلام – ثبات قدم مسلمانان پس از رحلت پیامبر (ص) در اعتقاد و عمل

 

زمینه ساز ظهور “سکولاریسم” و”راهکار برون رفت و رهایی از قیود بندگی نفس اماره و شیطان” به ترتیب در کدام گزاره مشهود است؟
الف) تفاسیر ناصواب از كتاب مقدس مسیحیان – تبعیت از هدایت تشریعی برای تامین سعادت دنیا و عقبی
ب) انتفاء مفاهیم ماوراء طبیعی از روی ناآگاهی – استمداد از حجت درون توام با تزكیه نفس برای برقراری عدالت و انصاف
ج) تفاسیر ناصواب از كتاب مقدس مسیحیان – استمداد از حجت درون توام با تزكیه نفس برای برقراری عدالت و انصاف
د) انتفاء مفاهیم ماوراء طبیعی از روی ناآگاهی – تبعیت از هدایت تشریعی برای تامین سعادت دنیا و عقبی

 

مطابق اندیشه اسلامی پیروان ادیان دیگر غیر از اسلام در چه صورت قاصرند و استحقاق سکنی گزینی در بهشت برین را کسب نمی نمایند؟
الف) گروهی از اهل كتاب كه علی رغم ادراک حقانیت آخرین شریعت الهی به پیروی از آئین نیاكان خود ابرام دارند.
ب) گروهی كه بر اثر عوامل محیطی و تبلیغاتی از درک حقانیت دین اسلام عاجز مانده اند.
ج) عده ای از یهودیان و نصاری كه به جهت استضعاف فکری، پیام دین نجات بخش را نشنیده اند.
د) عده ای از پیروان ادیان قبل كه عامل به شریعت خود هستند و از آمدن پیامبر جدید آگاه نشده اند

 

صحت و کمال معرفت در باب معاد و عالم غیب از چه مسیری حاصل می شود و علت آن چیست؟
الف) شهود قلبی به عالم غیب به دلیل داشتن پاكی و صفای درونی
ب) علوم فلسفی به واسطه استدلال حکمت درباره آخرت و معاد
ج) وحی و تعالیم انبیاء الهی به دلیل مصونیت از خطا و اشتباه
د) علوم تجربی با اتکا به حس و تجربه به دلیل مشاهده نظام مرگ و زندگی در طبیعت

 

قدیمی ترین نهاد منطقه ای در خاورمیانه، کدام است؟
الف) اوپک
ب) اتحادیه عرب
ج) شورای همکاری خلیج فارس
د) سازمان همکاری اسلامی

 

دریاچه هامون در کدام استان واقع شده است؟
الف) خراسان جنوبی
ب) سیستان و بلوچستان
ج) هرمزگان
د) استان مركزی

 

روشنفکری التقاطی چپ چگونه در کشورهای اسلامی پدید آمد و عدم موفقیت دولت های سکولار جوامع اسلامی در نزدیک شدن به کشورهای غربی اعتراض کدام قشر را بر می انگیزد؟
الف) با بیان برخی اندیشه های روشنفکرانه در پوشش های دینی، برخی از نخبگان این كشورها كه به شاخص های دولت های غربی چشم
دوخته اند.
ب) با مطرح كردن اندیشه های روشنفکرانه در قالب مکاتب الحادی، توده ی مردم كه بیشترین آسیب های فرهنگی و مادی را در این جریان
می بینند.
ج) با مطرح كردن اندیشه های روشنفکرانه در قالب الحادی، برخی از نخبگان این كشورها كه به شاخصهای دولتهای غربی چشم دوخته اند.
د) با بیان بعضی اندیشه های روشنفکرانه در پوشش های دینی، توده ی مردم كه بیشترین آسیبهای فرهنگی و مادی را در این جریان می بینند.

 

روشفکری در معنای عام خود چه هنگامی و با استفاده از چه روشی، تفسیری دینی از انسان و جهان ارائه می دهد؟
الف) هنگامی كه با معرفت شناسی قدسی، معنوی و هستی شناسی دینی همراه باشد- با استفاده از وحی و عقل تجریدی
ب) هنگامی كه با انسان شناسی قدسی، مادی و معرفت شناسی دینی همراه باشد- با استفاده از عقل تجربی و حسی
ج) هنگامی كه با هستی شناسی قدسی، معنوی و انسان شناسی دینی همراه باشد- با استفاده از وحی و عقل تجریدی و تجربی
د) هنگامی كه با انسان شناسی قدسی، معنوی و هستی شناسی دینی همراه باشد- با استفاده از وحی و عقل تجربی و حسی

مجموعه طلایی سوالات آزمون icdl جهاد دانشگاهی شامل:

 • اصل سوالات فنّاوری اطلاعات و مهارت های هفتگانه I.C.D.L (با پاسخنامه تشریحی)
 • اصل سوالات ریاضی و آمار مقدماتی (با پاسخنامه تشریحی)
 • اصل سوالات زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش (با پاسخنامه تشریحی)
 • اصل سوالات معارف اسلامی (با پاسخنامه تشریحی)
 • اصل سوالات زبان انگلیسی – عمومی (با پاسخنامه تشریحی)
 • اصل سوالات اطلاعات عمومی ، دانش اجتماعی و قانون اساسی (با پاسخنامه تشریحی)
 • اصل سوالات هوش و استعداد تحصیلی و شغلی (با پاسخنامه تشریحی)

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

1
روز ضمانت بازگشت وجه
1 %
رضایت کاربران از این محصول
1
نفر از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند

توضیحات تکمیلی

برند

estekhdam

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “نمونه سوالات آزمون استخدامی icdl جهاد دانشگاهی (اصل سوالات)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *