دانلود رایگان سوالات مدیریت منابع انسانی پیشرفته رضا رسولی 1402

 • صفحه نخست
 • دانلود رایگان سوالات مدیریت منابع انسانی پیشرفته رضا رسولی 1402

 • نمونه سوالات مدیریت منابع انسانی پیشرفته رضا رسولی

دانلود رایگان سوالات مدیریت منابع انسانی پیشرفته رضا رسولی 1402

7,900 تومان

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

توضیحات

نمونه سوالات مدیریت منابع انسانی پیشرفته رضا رسولی با پاسخنامه

 

برای دانلود قسمتی از سوالات اینجا کلیک کنید

 

چند مورد از سوالات مدیریت منابع انسانی پیشرفته رضا رسولی:

کدام گزینه را می‌توان یکی از مزایای توسعه مدیریت و ایجاد و گسترش مربیگری در نظر گرفت؟

 1. درک بهتر اهداف کسب و کار
 2. اعتماد ونتیجه‌گرایی
 3. استفاده بهینه از زمان و دیگر منابع
 4. همه گزینه‌ها صحیح است  ☑

 

کدام گزینه هدف از آموزش کارکنان غیر مدیر را به ما نشان می‌دهد؟

 1. توسعه دانش
 2. توسعه مهارت
 3. افزایش خشنودی از شغل ☑
 4. ایجاد انگیزه

 

درباره رابطه میان مربیگری و مشاوره کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

 1. بیشترین میزان تمرکز مشاوره بر روی مشکل است.
 2. مربیگری به معنای کمک به مشتری جهت رسیدن به موفقیت است.
 3. در برخی موارد، مربی توانایی عمل کردن به عنوان یک مشاور تجاری را داراست.
 4. همه گزینه‌ها صحیح هستند. ☑

 

رسمی سازی چه مفهومی در فرایند مربیگری دارد؟

 1. شبیه سازی یک عملکرد جدید ☑
 2. برخورداری از پشتیبانی یک مربی
 3. کمک به افراد در مسائل شخصی یا خود مدیریتی
 4. ارتقا نقش برجسته رهبری

 

مربی چگونه می‌تواند به دیگران یاری رساند؟

 1. از طریق ایجاد خود نظمی
 2. کمک به خلق ایده‌های جدید
 3. کمک به توجه به محتوای مسائل
 4. همه گزینه‌ها صحیح است. ☑

 

 چه هنگامی از نقطه نظر گلدن اسمیت، نباید از مربی استفاده نمود؟

 1. شخص تمایل به اصالح شدن ندارد.
 2. شخص از شرکت اخراج شده است.
 3. شخص ماموریت اشتباه دارد‌.
 4. همه گزینه‌ها صحیح است. ☑

 

این که ترکیب خوب بین ارباب رجوع و مربی وجود داشته باشد، به معنای کدام یک از ویژگی‌ها انتخاب مربی مناسب محسوب خواهد شد؟

 1. شیمی ☑
 2. تجربه
 3. مراجع
 4. تحصیل

 

کدام یک از گزینه‌های زیر از نظر والریو جزو فرایند مربیگری محسوب خواهد شد؟

 1. انعقاد قرارداد
 2. تعیین اهداف اولیه
 3. ارزیابی
 4. همه گزینه‌ها ☑

 

کدامی گزینه یکی از منابع دادهای جهت ارزیابی عملکرد مربیگری نمی‌باشد؟

 1. مصاحبه‌ها
 2. بازخورد ارباب رجوع
 3. مباحثه ☑
 4. ارزیابی بازخوردی رده‌بندی چندگانه

 

کدام یک از گزینه‌های زیر از نقطه نظر توماس اکارنر، جزیی از مراحل فرایند مربیگری محسوب نمی‌شود؟

 1. آماده‌سازی
 2. مباحثه
 3. مصاحبه ☑
 4. پیگیری

 

کدام مورد، یکی از موارد مزایای مربیگری نمی‌باشد؟

 1. افزایش مهارت کارمندان
 2. سردرگمی در صورت نبودن ساختار واقعی ☑
 3. ارسال پیام مثبت به سایر کارمندان
 4. کاهش هزینه‌های جایگزین استخدام

 

تمرکز بر روی مشکلات جزئی از کدام یک از مدل‌های مربیگری است؟

 1. مدل گرو
 2. مدل استیر
 3. مدل اسکار ☑
 4. هیچ کدام از گزینه‌ها

 

تفکر کلاه سبز در متدولوژی تفکر شش کلاهی، در جستجوی چه چیزی است؟

 1. در جستجوی از اطلاعات
 2. به دنبال ایده‌های جدید ☑
 3. به دنبال منافع
 4. به دنبال احساسات

 

از میان گزینه‌های زیر کدام گزینه در تعریف واژه منتورینگ آورده نشده است؟

 1. حمایت کننده
 2. استاد و شاگردی
 3. آموزگار دانا
 4. مربی متعهد ☑

 

کدام گزینه جزیی از مراحل یک رابطه منتورینگ موفق محسوب خواهد شد؟

 1. شروع
 2. آموزش
 3. جدایی
 4. همه گزینه‌ها صحیح است. ☑

 

از گزینه‌های زیر کدام یک جزو نتایج فعالیت‌های توسعه مدیریت مربیگری و هدایت محسوب نمی‌شود؟

 1. سازمان انعطاف پذیر
 2. بیشتر شدن انگیزه کارکنان
 3. بیشتر شدن هزینه‌های کارکنان ☑
 4. شناخت و رفع مسائل

 

کدام مورد به معنای تعریف جامع و اصلی توسعه مدیریت است؟

 1. توسعه ابعاد سازمان
 2. فرایند پیشرفت مشخص و حرفه‌ای در هر سطح از مدیران ☑
 3. توسعه شایستگی و صلاحیت کارکنان
 4. فرایند شناخت و رفع مسائل

 

 در میان گزینه‌های زیر کدام یک از ابعاد توسعه مدیریت نیست؟ 

 1. تعیین ابعاد کمی و کیفی مدیران ☑
 2. مهارت‌های اجتماعی برای مدیریت
 3. اطلاعات ابتکاری مفهومی
 4. بعد نگرشی در رابطه با شغل و انسان‌ها

 

کدام یک از موارد شامل الزامات مدیران موفق است؟

 1. دانش، مهارت، نگرش و شخصیت ☑
 2. انگیزه، دانش، شخصیت و نگرش
 3. دانش، مهارت، شخصیت و انگیزه
 4. شخصیت، مهارت، انگیزه و نگرش

 

روشی که در آن مدیران به مدت سه تا هفت روز در یک جای متفاوت از محل کار جمع می شوند و کارهایی برای شناخت بهتر خود و دیگران انجام می‌دهند در کدام روش از میان فنون توسعه مدیریت قرار دارد؟

 1. مشاوره گرفتن
 2. آموزش حساسیت ☑
 3. تشکیل جلسات حل مسئله بین گروه‌ها
 4. تشکیل جلسه عمومی

 

چند عضو اصلی در مربیگری قرار دارند؟

 1. سه عضو
 2. دو عضو
 3. یک عضو ☑
 4. تمام اعضای کارکنان

 

برای مربیگری درجه بالایی از چه چیزی مورد نیاز است؟

 1. توانمندی
 2. دانش
 3. رازداری ☑
 4. مهارت

 

کدام مورد از موارد زیر جزیی از ویژگی‌های مربیگری نیست؟ 

 1. بازخورد توسط یادگیرنده تأکید خواهد شد. ☑
 2. به وظایف توجه دارد.
 3. جهت نیازهای کوتاه مدت انجام خواهد شد.
 4. روی مهارت‌ها و عملکرد تمرکز خواهد داشت.

 

کدام گزینه به ترتیب مراحل فرایند مربیگری را شامل خواهد شد؟ 

 1. تعیین اهداف اولیه/ انعقاد قرارداد/ سنجش و ارزشیابی/ برنامه ریزی عملیات و اجرا/ ارزیابی
 2. تعیین اهداف اولیه/ انعقاد قرارداد/ برنامه ریزی عملیات و اجرا/ سنجش و ارزشیابی/ ارزیابی
 3. انعقاد قرارداد/ تعیین اهداف اولیه/ سنجش و ارزشیابی/ برنامه ریزی عملیات و اجرا/ ارزیابی ☑
 4. انعقاد قرارداد/ سنجش و ارزشیابی/ تعیین اهداف اولیه/ برنامه ریزی عملیات و اجرا/ ارزیابی

 

به‌طور معمول نقش مربی به عنوان چه عامل محسوب می‌شود؟

 1. تحکیم
 2. تشویق
 3. تسریع ☑
 4. تخریب

 

از میان گزینه‌های زیر کدام یک از منافع ارباب رجوع نیست؟

 1. آزمایش به کمک رفتارهای جدید ☑
 2. مرور تلاش‌ها
 3. جمع آوری دانش بیشتر
 4. جمع آوری ایده‌های جدید

 

مربی چه رابطه‌ای برای کشف ایده‌ها و رفتارهای جدید به وجود می‌آورد؟ 

 1. کمکی
 2. تشویقی
 3. دوطرفه
 4. حمایتی ☑

توضیحات تکمیلی

برند

estekhdam

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود رایگان سوالات مدیریت منابع انسانی پیشرفته رضا رسولی 1402”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *