790 سوالات استخدامی دبیر عربی 1401【اصل سوالات】

 • صفحه نخست
 • 790 سوالات استخدامی دبیر عربی 1401【اصل سوالات】

 • نمونه سوالات استخدامی دبیری عربی آموزش و پرورش
 • سوالات استخدامی ادبیات عرب
 • کتاب استخدامی دبیری عربی
 • منابع ازمون استخدامی دبیری عربی
 • منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش دبیری عربی
 • کتاب استخدامی دبیر عربی

790 سوالات استخدامی دبیر عربی 1401【اصل سوالات】

(دیدگاه کاربر 8)

19,900 تومان

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

توضیحات

(همانطور که میدانید آزمون استخدامی آموزش و پرورش بسیار سخت می باشد ولی اصلا نگران نباشید با پکیج های کامل ما به راحتی در آزمون موفق خواهید شد)

بخش اول:

✔️ برای استخدامی دبیری عربی چه بخوانیم

همواره تب و تاب سوالات استخدامی آموزش و پرورش در میان دانشجویان این آزمون بسیار بالا است و هرکدام از آن ها به دنبال روشی مناسب برای اخذ قبولی در آزمون های این موسسه هستند. با این حال یکی از رشته های پرطرفدار این آزمون، رشته عربی است که با برخورداری از نمونه سوالات استخدامی دبیر عربی آموزش و پرورش می توانید به صورت کاملا تضمینی در این آزمون شرکت کرده و نمره قابل قبولی را کسب کنید.

در ادامه به ارائه سوالات استخدامی آموزش و پرورش دبیر عربی پرداخته ایم. با وب سایت استخدام شو همراه باشید.

بخش دوم:

سوالات استخدامی دبیر عربی آموزش و پرورش (تخصصی)

1- مجموعه سوالات تخصصی قواعد صرف و نحو (کاربردی) با پاسخنامه

2- مجموعه سوالات تخصصی ترجمه و تعریب ، درک مطلب با پاسخنامه

3- مجموعه سوالات تخصصی علوم بلاغی (معانی، بیان، بدیع، عروض) با پاسخنامه

4- مجموعه سوالات تخصصی تاریخ ادبیات و نقد ادبی با پاسخنامه

بخش سوم:

سوالات استخدامی دبیر عربی آموزش و پرورش (عمومی)

1- مهمترین نمونه سوالات فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (با پاسخنامه)

2- مهمترین نمونه سوالات ریاضی و آمار مقدماتی (با پاسخنامه)

3- مهمترین نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش (با پاسخنامه)

4- مهمترین نمونه سوالات معارف اسلامی (با پاسخنامه)

5- مهمترین نمونه سوالات زبان انگلیسی عمومی (با پاسخنامه)

6- مهمترین نمونه سوالات اطلاعات عمومی و هوش (با پاسخنامه)

7- مهمترین نمونه سوالات هوش و توانمندی های عمومی (با پاسخنامه)

8- مهمترین نمونه سوالات اطلاعات عمومی، دانش اجتـماعی و سیاسی (با پاسخنامه)

بخش چهارم:

سوالات استخدامی دبیر عربی آموزش و پرورش (دفترچه سوالات)

اصل سوالات آزمون استخدام دبیر عربی آموزش و پرورش / سال های ۸۴ ، ۸۶ ، ۸۹ با پاسخنامه

اصل سوالات استخدامی دبیر عربی آموزش و پرورش / سال های ۹۴ ، ۹۵ با پاسخنامه تشریحی

اصل سوالات استخدامی دبیر عربی آموزش و پرورش / سال های ۹۶ ، ۹۷ با پاسخنامه تشریحی

اولین آزمون فراگیر / خرداد ۹۴ با پاسخنامه تشریحی

دومین آزمون فراگیر / اسفند ۹۴ با پاسخنامه تشریحی

سومین آزمون فراگیر / آبان ۹۵ با پاسخنامه تشریحی

چهارمین آزمون فراگیر / شهریور ۹۶ با پاسخنامه تشریحی

پنجمین آزمون فراگیر / تیر ۹۷ با پاسخنامه تشریحی

بخش پنجم:

درسنامه های تخصصی آزمون استخدامی دبیری عربی

1- درسنامه قواعد صرف و نحو (کاربردی)

2- درسنامه ترجمه و تعریب ، درک مطلب

3- درسنامه علوم بلاغی (معانی ، بیان ، بدیع ، عروض)

بخش ششم:

درسنامه های عمومی استخدامی دبیری عربی

1- درسنامه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

2- درسنامه آموزشی ریاضی و آمار مقدماتی

3- درسنامه آموزشی معارف اسلامی

4- درسنامه آموزشی زبان انگلیسی

5- درسنامه هوش و توانمندی

6- درسنامه آموزشی مهارت های کامپیوتر

بخش هفتم:

چند مورد از سوالات مهم دبیر عربی:

 لام تاکید پس از (إن) در کدام گزینه صحیح بکار نرفته است؟

1) (إنا انحن نحیی الموتی)

2) (إن لخیرا عظیما عندک) ☑

3) (إن ربک لیحکم بینهم)

4) (أنک لعلی خلق عظیم)

 

 کدام گزینه از موارد موجب تقدیم معمول خبر است؟

1) إنک عندنا مقیم

2) إن فی الدرا صاحبا ☑

3) إن فی ذالک عبرۀ لاولی الابصار

4) إنک فی الدار مقیم

 

سوالات استخدامی ادبیات عرب

 

 در کدام گزینه ( موجب حذف خبر) می باشد؟

1) لیت شعری متی تنض الامۀ ☑

2) إن العلم فی الصدور

3) إن عندک زیدا مقیم

4) إن زیدا عندک مقیم

 

 ……… للتمنی و هو طلب ما لا مطمع فیه أو فیه عسر.

1) لعل

2) لیت  ☑

3) لکن

4) کأن

 

کتاب استخدامی دبیری عربی

 

 اسم …….. و خبر آن باید هر دو از اسماء زمان و حتما یکی از آنها محذوف باشد.

1) ما

2) لات ☑

3) إن

4) لا

 

 در کدام گزینه (عسی) میتواند تامه یا ناقصه باشد؟

1) عسی أن یهدینی ربی

2) عسی أن تحبوا شیئا

3) علی عسی أن یذهب ☑

4) عسی أن یبعثک ربک

 

 کاد و أخواتها علی ……. أقسام.

1) ثلاثه ☑

2) خمسۀ

3) أربعۀ

4) ستۀ

 

منابع ازمون استخدامی دبیری عربی

 

  کدام گزینه غلط است؟

1) تمامی افعال ناقصه جز (لیس، مافتی، مازال) بصورت تامه بکار می روند.

2) کل احکام فاعل و اقسام آن در مورد اسم کان و أخواتها جاری است.

3) خبر کان و أخواتها احکامشان همان حلم مفعول به است، چون منصوب هستند. ☑

4) همه احکام خبر مبتدا در مورد خبر کان و آخواتها یکسان است فقط منصوب است.

 

  من کان و أخواتها  ما یتصرف تصرفا تاما وهی:

1) (مابرح، لیس، مادام، أمسی، بات)

2) (صار، کان، أصبح، أمسی، أضحی) ☑

3) (مازال، مالنفک، مابرح، مافتی)

4) (لیس، مادام، أصبح، مافتی)

 

منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش دبیری عربی

 

 کدام گزینه در مورد احکام نائب فاعل یا اقسام آن (یاشکل فعل) درست است؟

1) مرفوع است و بعد فعل می آید. ☑

2) ساخت فعل معلوم و مجهول یکسان است.

3) اگر مونث باشد فعلش نیز مذکر است.

4) لزوم افراد آن و لو فعل جمع باشد.

 

 در کدام گزینه فاعل ، فاعل ضمیر منفصل است؟

1) فاز الحق

2) ما قام الا أنا ☑

3) قمت و أقوم

4) یحسن أن تجتهد

 

کتاب استخدامی دبیر عربی

 

 کدام گزینه مذکر و مونث فعل مجاز میباشد؟

1) طلعت الشمس ☑

2) جاعت فاطمه

3) الشمس طلعت

4) الزینبات جاعت

 

 در کدام گزینه فاعل لفظا مرفوع است؟

1) ما جاعنا من أحد

2) هل جاء احد ☑

3) هیهات لما توعدون

4) إکرام المرء أباه فرض

 

 کدام گزینه ( در تقدیم اسم و خبر ) صحیح است؟

1) غزیرأ أمسی المطر ☑

2) کسولا ما زال سلیم

3) جاهلا لیس سعید

4) أقیف واقفا مادام خلیل

 

 با الحاق (ما) کافه به حروف مشبهه بالفعل:

1) دیگر به اسماء اختصاص نداشته و بر سر افعال نیز می آیند.

2) جمله اسمیه بعد از آنها به حالت اول مبتدآ و خبر برمی گردد.

3) اگر (ما) موصوله باشد در عمل با (ما)کافه تفاوتی ندارد. ☑

4) تنها لیت بعد از دخول (ما) کافه مختص به آسماء باقی است.

 

 

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

بخش هشتم:

✔️ وجود رقابت بسیار بالا در رشته دبیر عربی کار را کمی سخت کرده است!

همان طور که می دانید بدون شک تمامی داوطلبانی که در آزمون های استخدامی شرکت می کنند، علاقه بسیار زیادی به جذب و همچنین استخدام دارند اما تعداد بسیار بالای شرکت کنندگان در این آزمون ها عموما بازار رقابت را بسیار سخت تر از قبل می کند و تنها فردی می تواند به موفقیت برسد که در کنار استراتژی خاصی که برای این آزمون چیده باشد، زحمت فراوانی را نیز بکشد.

اگر شما به دنبال قبولی در آزمون های استخدامی هستید و به ویژه می خواهید در رشته عربی فعالیت کاری خود را آغاز کنید، استراتژی دقیقی برای شما وجود دارد که با تهیه و خرید نمونه سوالات استخدامی دبیر عربی آموزش و پرورش می توانید بهترین نتیجه ممکن را کسب کنید.

✔️ روش  مطالعه نمونه سوالات استخدامی دبیر عربی آموزش و پرورش به چه صورت است؟

یکی از مهم ترین موضوعاتی که پس از تهیه نمونه سوالات ممکن است برای شما به وجود بیاید این است که چطور می توانیم در کمترین زمان ممکن و با استفاده از این نمونه سوالات به نتایج بسیار باورنکردنی ای دسترسی داشته باشیم؟ شیوه کار بسیار ساده است.

برای موفقیت نیاز به برنامه ریزی دارید و درست در این قسمت به شما آموزش می دهیم که چطور بتوانید با در اختیار داشتن انواع نمونه سوالات استخدامی رشته عربی، به هدف نهایی خود نزدیک و نزدیک تر شوید.

در بهترین حالت ممکن پس از تهیه نمونه سوالات به سراغ سوالات اختصاصی بروید و به صورت کلی و روزنامه وار تمامی سوالات موجود در این نمونه سوال را مطالعه کنید، اگر می توانید به تعداد زیادی از سوالات پاسخ دهید بنابراین سعی کنید ابتدا پاسخ نامه ای را در کنار خود قرار دهید و به صورت کاملا روتین، ساده و با حوصله تمامی سوالات را مطالعه کرده و به آن ها پاسخ دهید.

در سوی دیگر حال به سراغ سوالات استخدامی تخصصی دبیر عربی رفته و مجدد همانند روش فوق سعی کنید به صورت اختصاصی و کاملا با حوصله به تمامی سوالات پاسخ دهید و پاسخ خود را در برگه پاسخ نامه ای که در اختیار دارید، مشخص کنید.

 در مرحله آخر به بررسی پاسخ های درست موجود در پاسخ نامه و سوالات خود بپردازید و سعی کنید اشکالات خود را رفع کنید.

✔️ روش مطالعه دروس عمومی به چه صورت است؟

برای دروس عمومی بهتر است ابتدا جزوه مربوطه را مطالعه کرده و سپس به سراغ سوالات موجود در بسته بروید، این طور می توانید هماهنگی بسیار کاملی میان سوالات و همچنین قدرت حافظه خود ایجاد کنید. به عنوان مثال در ابتدا سعی کنید جزوه درس زبان و ادبیات فارسی را مطالعه کرده و پس از آن به سراغ حل سوالات بروید.

✔️ نمونه سوالات استخدامی دبیر عربی چطور می توان به ما کمک کند؟

پاسخ به این سوال نیازمند بررسی در جنبه های متفاوت است، به طوری که نمونه سوالاتی که در اختیار شما قرار دارد می تواند استخدام شما را به عنوان دبیر عربی در آموزش و پرورش تضمین کند چراکه هر آن چه برای موفقیت در این آزمون برای شما وجود دارد، در نمونه سوالات استخدامی دبیر عربی آموزش و پرورش گردآوری شده است.

 با این حال با تهیه این پکیج می توانید با سوالات نمونه استخدامی عربی ادوار گذشته نیز دسترسی داشته باشید.

بار ها مشاهده نموده ایم که نمونه سوالات ادوار گذشته در آزمون های استخدامی در سال های جدید نیز تکرار شده اند که این موضوع اهمیت استفاده از سوالات ادوار گذشته را بیش از پیش افزایش می دهد.

 به شما توصیه می کنیم حتما در این پکیج سعی کنید تمامی سوالات ادوار گذشته را حل کنید و به صورت پاسخ نامه ای به تمامی سوالات پاسخ دهید و در نهایت میان جواب خود و پاسخ صحیح پاسخ نامه، بررسی های کاملی را انجام دهید.

✔️ نکات بسیار مهمی که در موفقیت شما تاثیر به سزایی دارد!

داوطلبان عزیز توجه داشته باشند که سوالات استخدامی آموزش و پرورش نکات ریزی را با خود به همراه دارد که باید به صورت تخصصی ابتدا مفاهیم و منابع این آزمون را مطالعه کرده و سپس به سراغ حل تست های ادوار گذشته بروید. البته یک استراتژی بسیار مشخصی که برای این موضوع وجود دارد این است که:

سعی کنید در ابتدا برگه ای برای یادداشت برداری انتخاب نموده و در بخشی دیگر اقدام به حل تمامی سوالات آزمون های ادوار گذشته آموزش و پرورش کنید. حال پس از بررسی تک تک سوالات سعی کنید نکته سوال را در برگه ای مجزا برای خود یادداشت برداری کنید تا بتوانید در مدت زمانی کمتری تمامی مطالب را مرور کنید.

مرور نکاتی که به صورت ریز بینانه توسط شما استخراج شده است می تواند کمک قابل توجه ای به درک مفاهیم و همچنین تسلط بالای شما به آن مبحث باشد. حتی در روز های انتهایی آزمون می توانید با استفاده از برگه یادداشت برداری خود، کل مفاهیم پر تکرار را مجدد یادآوری کنید.

شیوه دیگری نیز در این بخش وجود دارد و آن هم این است که سعی کنید ابتدا به ترتیب دفترچه شروع به فعالیت کنید و منابع هر سوال را در رو به روی خود قرار دهید و در صورت پاسخ اشتباه به آن سوال، سعی کنید آن بخش را از منابعی که در اختیار دارید به صورت کامل مورد بررسی و ارزیابی قرار دهید تا بتوانید تسلط خود را افزایش دهید.

در نهایت باید عنوان کنیم که نمونه سوالات استخدامی دبیر عربی آموزش و پرورش پلی برای ورود به دنیای زیبای آموزش است که متناسب با نوع و شرایط آزمون های استخدامی برای شما گردآوری شده است تا بتوانید پس از مطالعه و بررسی آن ها بهترین نتیجه ممکن را کسب کنید.

1
روز ضمانت بازگشت وجه
1 %
رضایت کاربران از این محصول
1
نفر از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند

شماره

کلمات کلیدی

1

کتاب استخدامی دبیر عربی

2

منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش دبیری عربی

3

سوالات آزمون استخدامی دبیری عربی

4

سوالات استخدامی دبیر عربی

5

دانلود رایگان سوالات عربی استخدامی

6

منابع آزمون استخدامی دبیری عربی

7

نمونه سوالات دبیری عربی آموزش و پرورش

8

سوالات استخدامی دبیر عربی آموزش و پرورش

9

منابع آزمون دبیری عربی آموزش و پرورش

توضیحات تکمیلی

برند

estekhdam

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

8 دیدگاه برای 790 سوالات استخدامی دبیر عربی 1401【اصل سوالات】

 1. زهرا

  منابع عالی بود مرسییییییی

 2. مریم کوهی

  خوبه

 3. محسن

  ممنونم از شما سوالات ازمونهای سال 9 9 را هم قرار دهید

 4. سلیمان ریگی

  سلام
  سوالات پاسخ داره؟؟

  • محمدی

   سلام دوست عزیز..
   بله تمامی مجموعه سوالات این سایت دارای جواب یا پاسخنامه می باشد.

 5. رحیمه

  این سوالات به ایمیل میفرستید یا درب منزل؟

  • محمدی

   سلام بعد از خرید لینک دانلود نمایش داده میشه

 6. حسینی

  سلام خیلی ممنونم لطفا جزوات تخصصی را بیشتر کنید

 7. هانیه

  ببخشید من مشکل مالی دارم میشه لطف کنید سوالات را به ایمیلم ارسال کنید؟ خدا از شما راضی باشه

  • محمدی

   سلام ایمیل خود را بررسی کنید

 8. فاطمه

  سلام
  ببخشید در پکیج عربی فقط سوالات عمومی و تخصصیه یا اینکه درسنامه عمومی و تخصصی هم داره؟ منظورم منابع هست

  • محمدی

   سلام دقیقا توضیح داده شده این پکیج شامل چه فایلهایی هستش

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *