آموزش و پرورش چیست؟

می توان گفت آموزش و پرورش کشتی برای نجات بشر از طوفان است که پایه و اساس ساخت یک جامعه سالم و بی عیب خواهد بود.

از از مهمترین عوامل برای رشد و ارتقاء جامعه انسانی آموزش است که علاوه بر افزایش آگهی به رشد روح انسان و تکامل ذهن نیز کمک فراوانی می کند، آموزش باعث افزایش بهره وری می شود.

به طور کلی می توان گفت آموزش به معنی مهارت آموزی تحت راهنمایی مربیان و معلمان است این آموزش می تواند در فضای رسمی یا غیر رسمی انجام بگیرد و می تواند مباحث مختلف را در بر بگیرد در واقع آموزش و پرورش اصطلاحی است که موضوعات مختلف علمی، هنری، اجتماعی و … را در بر می گیرد و کاملا عمومی بوده و یک فرایند را شامل می شود.

انسان ها در جامعه متاثر از عوامل متعددی هستند و او با عناصری مانند دیگر انسان ها، محیط اجتماع، اشیاء و … در ارتباط است و در در ارتباط با این عناصر می تواند نیاز های اجتماعی خود را برطرف نماید بر همین اساس نهاد های متعددی به وجود آمده اند که زندگی انسان ها با این نهاد ها پیوسته شده است، یکی از این نهاد ها آموزش و پرورش است که با تکامل شخصیتی و ماهیت انسانی  و اجتماعی فرد ارتباط مستقیم دارد و در ارتباط با دیگر نهاد ها فعالیت دارد.

 

دلیل شکل گیری آموزش و پرورش

سازمان آموزش و پرورش برای ایجاد تنوع شغلی و درک و شناخت دانش آموزان شکل گرفت، وظیفه معلمان در این زمینه اهمیت بیشتری دارد معلم باید دانش آموزان را در مدرسه آموزش دهد و به آنها برای پرورش اهداف در ذهنشان و پیدا کردن راه مناسب برای رسیدن به هدف کمک کند. می توان گفت آموزش و پرورش افراد را از سنین پایین برای انتخاب مسیر زندگی تا رسیدن به هدف آماده می کند.

اهداف اختصاصی آموزش و پرورش در هر کشوری ممکن است متفاوت باشد اما اهداف کلی در همه آموزش ها یکسان است و آن این است که آموزش و پرورش باید به گونه ای عمل نماید تا دانش آموزان با افزایش کیفیت ذهنی و توسعه نگرش ها بتوانند در جامعه مفید واقع شوند.

 

فلسفه آموزش و پرورش

آموزش و پرورش کودکان را برای دستیابی به سوی اهدافشان کمک می کند و آنها می توانند با آموزش های بجا مسیر خود را به صورت مستقل انتخاب کرده تا به هدف غایی برسند. فلسفه آموزش و پرورش در واقع اهداف آموزش و پرورش و ابزار های آن را برای رسیدن به این اهداف بررسی می کند و به نظریه آموزش اشاره دارد.

این نظریه جنبه های مختلف آموزش را چه از نظر علمی  و چه اخلاقی یا سیاسی بررسی می کند و یک ساختار اجتماعی ایجاد می نماید.

فلسفه آموزش بزرگسالان نیز بعد از قرن بیستم مورد توجه قرار گرفت و به صورت یک شاخه جدا مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت.

 

فلسفه آموزش و پرورش در ایران

مبانی آموزش و پرورش در ایران از پیشینه فلسفی مشخصی برخوردار است و همواره افکار دانشمندان اسلامی و دیگر دانشمندان بر ساختار اموزش و پرورش ایران موثر بوده است.

در ایران نیز فلسفه آموزش و پرورش اهداف را مشخص کرده و راه رسیدن به ان را از طریق ابزار های مناسب نشان می دهد. فلسفه آموزش و پرورش در ایران مقارن با تاسیس مدرسه دارالفنون است. مدرسه ای که با اهداف آموزش های فنی و نظامی و صنعتی جهت برطرف کردن نیاز های نظامی و فنی کشور توسط امیر کبیر تاسیس شد.

نظام آموزشی در ادامه رشد و ارتقا پیدا کرد که به نظام آموزش و پرورش جدید در ایران رسید، امروزه نظام آموزشی از مکاتب متعددی الگو برداری نموده است که در این میان مکتب های عملگرایی و سودگرایی بولد شده اند. می توان گفت در فلسفه آموزش و پرورش اهداف براگماتیسم یا حل مشکلات مادی ملومستر به چشم می خورد. سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش با جواب را از سایت ما دریافت کنید.

 

مفهوم فرایند آموزشی

فرایند آموزشی زمانی به درستی تعریف می شود که مشخص شود چگونه به وجود آمده وچه شرایطی برای محقق شدن این فرایند نیاز است.

در واقع باید گفت فرایند آموزشی باید به رشد علم و آگاهی افراد منجر شود که نتیجه ای برای باز شدن افق های جدید بر نگرش فرد خواهد داشت.

یک فرایند آموزشی زمانی اموزش و پرورش شناخته می شود که شامل محتوایی با ارزش باشد و همه جزییات آن باید از معیار های مشخص و درستی پیروی نمایند تا در نهایت به رشد تربیتی و پرورشی فرد منجر شود.

اهداف آموزش و پرورش

تصوری که یک معلم از آموزش و پرورش دارد اهداف آموزش و پرورش را نمایان می کند. در واقع معلم هنگام آموزش به دانش آموزان تصمیم می گیرد که چه چیز را و چگونه به دانش اموزان منتقل کند که رشد فکری و عقلی او را در بر داشته باشد.

معلم در جایگاه یک انسان فرهیخته تصمیم میگیرد، داوری می کند و نتیجه کار خود را در قالب دانش اموزان نمایان می کند. آموزش و پرورش دانش اموزان در سالهای مختلف و توسط معلمان متعددی انجام می گیرد و دستیابی به هدفی مشخصی را دنبال می کند.

آنچه اهمیت دارد انسجام و تداوم فرایند برای دستیابی به هدفی مشترک است. آموزش و پرورش در مدارس مختلف امادگی، ابتدایی، متوسطه، استثنایی باید متناسب با شاریط آنها و برای جلوه گر شدن اهداف عالی به درستی برنامه ریزی شود.

در واقع آموزش و پرورش باید برای ارزش ذاتی و هدف نهایی و رشد و استقلال عقلی دانش آموزان تلاش کند که این امر می تواند متاثر از کنش و واکنش میان معلم و دانش اموز باشد.

کتابی با عنوان آموختن برای زیستن هدف اموزش و پرورش را این گونه بیان می کند که آموزش باید عرصه ای را برای فرد فراهم آورد تا برای شکوفایی ذوق و استعداد خود ازادانه تلاش کند.

در ایران نیز هدف از اموزش و پرورش آماده کردن فرد برای یک زندگی مطلوب فردی و اجتماعی است که از ابتدا تا انتها رشد صورت می گیرد و تحول تربیتی در زندگی فرد شکل می گیرد.

 

سخن پایانی

در پایان می توان گفت آموزش و پرورش چیزی نیست جز فراهم سازی بستری برای رشد کیفی هر دانش آموز به طور خاص و هدف آن تشخیص تفاوت ها میان دانش آموزان و تلاش همه جانبه برای تعالی بخشیدن به ویژگی های فردی و اجتماعی آنان است.

اشتراک
اعلان از

0 دیدگاه
بازخورد داخلی
مشاهده همه دیدگاه ها