نمونه سوالات حقوق کار با جواب 1403【تشریحی و تستی】فصل به فصل

 • صفحه نخست
 • نمونه سوالات حقوق کار با جواب 1403【تشریحی و تستی】فصل به فصل

 • نمونه سوالات حقوق کار با جواب تشریحی و تستی
 • سوالات حقوق کار دانشگاه ازاد
 • دانلود سوالات حقوق کار پیام نور
 • سوالات تستی حقوق کار با جواب
 • نمونه سوالات تشریحی حقوق کار با جواب
 • نمونه سوالات حقوق کار حسن خسروی

نمونه سوالات حقوق کار با جواب 1403【تشریحی و تستی】فصل به فصل

(دیدگاه 6 کاربر)

15,900 تومان

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

توضیحات

دانلود نمونه سوالات تستی و تشریحی حقوق کار حسن خسروی با جواب به صورت فصل به فصل با کیفیت بسیار عالی از سامانه استخدام شو

نمونه سوالات تشریحی حقوق کار رشته حقوق

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

چند مورد از نمونه سوالات حقوق کار :

✔️ هدف کلی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی کدام است؟
الف) سیاست گذاری و برنامه ریزی اعمال نظارت و انجام اقدامات قانونی به منظور تنظیم روابط کار
ب) حل و فصل مسائل و مشکلات جامعه کارگری، حفظ وصیانت از نیروی کار
ج) افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور و حمایت از توسعه اشتغال
د) همه موارد

جواب : گزینه د. رجوع شود به ص 114کتاب. هدف کلی وزارتخانه سیاست گذاری و برنامه ریزی، اعمال نظارت و انجام اقدامات قانونی به منظور تنظیم روابط کار، حل و فصل مسائل و مشکلات جامعه کارگری، حفظ وصیانت از نیروی کار، افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور حمایت از توسعه اشتغال و نیز برقراری نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در چارچوب سیاست های کلی نظام و قوانین و مقررات موضوعه است.


نمونه سوالات تستی حقوق کار با جواب

✔️ کدام یک از وظایف و مسئولیت های اداره روابط می باشد؟
الف) برگزاری دوره های آموزش قوانین و مقررات و روابط کار در سطح کارگاه ها
ب) صدور اعتبارنامه اعضای هیئت های تشخیص و حل اختلاف استان
ج) تایید صلاحیت شرکت های خدماتی پیمان کاری دستگاه های اجرایی با شرکت های دولتی
د) همه موارد

جواب : گزینه د. رجوع شود به ص 115کتاب.


✔️ قدیمی ترین نهاد سه جانبه کشور در روابط کار کدام است؟
الف) شورای عالی کار ب) دیوان عالی کشور ج) دیوان عدالت اداری د) هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما

جواب : گزینه الف. رجوع شود به ص 116کتاب. قدیمی ترین نهاد سه جانبه کشور در روابط کار شورای عالی کار است. فصل دهم قانون کار به شورای عالی کار اختصاص داده شده است.


نمونه سوالات تشریحی حقوق کار با جواب

✔️ ترکیب اعضای شورای عالی کار…………………..
الف) وزیر کار و امور اجتماعی ریاست شورا را برعهده دارد

ب) دو نفر افراد بصیر مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیئت وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد
ج) سه نفر از نمایندگان کارفرمایان یک نفر از بخش کشاورزی به انتخاب کارفرمایان
سه نفر از نمایندگان کارگران ( یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب شورای اسلامی کار
د) همه موارد

جواب : گزینه د. رجوع شود به ص 116کتاب. ترکیب اعضای شورای عالی کار


✔️ کدام گزینه در خصوص اعضای شورای عالی کار صحیح نمی باشد؟
الف) اعضا برای مدت 4سال انتخاب انتخاب می شوند و انتخاب مجدد بلامانع است
ب) هریک از اعضای شرکت کننده در جلسه دارای یک رای خواهند بود
ج) شورا یک نهاد سه جانبه است چرا که کارفرمایان سه رای دارند کارگران سه رای و دولت نیز سه رای
د) در شورا وزیر صنایع و معادن نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی نماینده وزیر کار و امور اجتماعی از سوی دولت حضور می یابند

جواب : گزینه الف. رجوع شود به ص 116کتاب. در ترکیب اعضای شورای عالی کار به استثنای وزیر کار وامور اجتماعی، بفیه اعضای آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.


نمونه سوالات درس حقوق کار با پاسخنامه

✔️ ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی و کارمزد مشاغل با پیشنهاد چه کسی تعیین می شود؟
الف) شورای عالی کار ب) وزیر کار ج) کارفرما د) پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی

جواب : گزینه د. رجوع شود به ص 117کتاب. تبصره 2ماده 35قانون کار


✔️ تبصره 2 ماده 27 قانون کار در چه تاریخی به تصویب رسید؟
الف) 4 اردیبهشت 80 ب) 10 اردیبهشت 79 ج) 8 اردیبهشت 80  د) 19 اسفند 70

جواب : گزینه ج. رجوع شود به ص 107کتاب. موضوع تبصره 2ماده 27قانون کار در 15ماده و 4تبصره در تاریخ 8 اردیبهشت سال 1380به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسیده است 


دانلود رایگان نمونه سوالات حقوق کار پیام نور

✔️ سه تشکل عمده کارگری و کارفرمایی کدام است؟
الف) شورای اسلامی کار ب) انجمن صنفی ج) نماینده کارگران د) همه موارد

جواب : گزینه د. رجوع شود به ص 109کتاب. سه تشکل عمده کارگری و کارفرمایی : شورای اسلامی کار، انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی و نماینده کارگران می باشد 


✔️ تامین قسط اسلامی همکاری کارگران در تهیه و هماهنگی اجرای برنامه ها و افزایش میزان مشارکت از اهداف کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟
الف) انجمن صنفی ب) شورای اسلامی کار ج) شورای عالی کار د) اداره کار

جواب : گزینه گزینه ب. رجوع شود به ص 109کتاب. سه هدف عمده تشکیل شورای اسلامی کار: تامین قسط اسلامی همکاری کارگران در تهیه و هماهنگی اجرای برنامه ها و افزایش میزان مشارکت به وجود آمده است 


نمونه سوالات حقوق کار حسن خسروی

✔️ قانون شورای اسلامی کار در چه سالی به تصویب مجلس رسید؟
الف- 1362

ب- 1363

ج- 1370

د- 1380

جواب : گزینه ب. رجوع شود به ص 110کتاب. براساس اصل 104قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون شورای اسلامی کار در سال 1363به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید 


✔️ کدام یک از ویژگی های شورای کارگری می باشد؟
الف) مرکب بودن ب) مشورتی بودن ج) نظارتی بودن د) همه موارد

جواب : گزینه د. رجوع شود به ص 110کتاب. ویژگی شورای کارگری: الف) مرکب بودن: شورا تشکلی است مرکب از نمایندگان کارگران و سایر کارکنان واحد و نماینده مدیریت که به منظور حصول اهداف سه گانه اشاره شده تشکیل و فعالیت می کند. ب) مشورتی بودن: شورا نهادی است مشورتی که براساس مقررات قانونی به عنوان بازوی مشورتی کارفرما در واحد عمل می نماید .


نمونه سوالات حقوق کار رشته حقوق

✔️ شورای اسلامی کار چند رکن دارد؟
الف) 3رکن
مجمع عمومی هیئت مدیره بازرسان
ب) 2رکن
مجمع عمومی بازرسان
ج) 2رکن
مجمع عمومی کارکنان واحد – اعضای شورا
د) سه رکن- هیئت مدیره
بازرسان اعضای شورا

جواب : گزینه ج. رجوع شود به ص 111کتاب. سایر تشکلات کارگری از سه رکن عمده تشکیل می شود اما شورای اسلامی کار تنها دو رکن عمده دارد که عبارت است از: الف) مجمع عمومی کارکنان واحد ب) اعضای شورا 


✔️ کدام یک از وظایف شورای اسلامی کار نمی باشد؟
الف) ایجاد روحیه همکاری بین کارکنان واحد به منظور پیشرفت تسریع امور
ب) بالا بردن آگاهی کارکنان در زمینه های اقتصادی فنی و حرفه ای و نظایر آن
ج) تعیین حداقل مزد کارگران
د) بررسی شکایات کارکنان در مورد نارسایی های واحد و پیگیری موارد حقه

جواب : گزینه ج. رجوع شود به ص 111کتاب. اهداف ، وظایف و اختیارات شورای اسلامی کار


✔️ کدام گزینه در خصوص وظایف و اختیارات انجمن های صنفی صحیح نمی باشد؟
الف) دریافت حق عضویت و کمک های داوطلبانه به ترتیبی که در اساسنامه مقرر می شود
ب) عضویت در کانون ها انجمن های صنفی استان پس از تصویب مجمع عمومی مربوط
ج) کوشش در جهت استیفای حقوق و خواست های مشروع و قانونی اعضا
د) سعی در بهبود کیفیت تولید با بررسی شناخت و استقرار روش های نوین کنترل کیفیت

جواب : گزینه د. رجوع شود به ص 113کتاب. وظایف و اختیارات انجمن های صنفی و کارگری


✔️ کدام یک از ارکان انجمن صنفی کارگری نمی باشد؟
الف) مجمع عمومی ب) هیئت مدیره ج) بازرسان د) کارکنان واحد و اعضای شورا

جواب : گزینه د. رجوع شود به ص 114کتاب. ارکان انجمن صنفی کارگری: مجمع عمومی هیئت مدیره بازرسان 

چند مورد از نمونه سوالات حقوق کار :

✔️ کدام گزینه در خصوص جلسه رسیدگی صحیح می باشد؟
الف) چنانچه بین طرفین دعوا همزمان دعوای کیفری مرتبطی با دعوی مطروحه در مرجع حل اختلاف در مرجع دیگری مورد رسیدگی باشد نتیجه آن به تشخیص مرجع رسیدگی کننده موثر در رای باشد صدور رای موکول به تعیین تکلیف دعوای کیفری خواهد بود
ب)رعایت قواعد آمره در ارتباط با سازش الزامی است
ج) مرجع رسیدگی کننده می تواند به تشخیص خود یا به درخواست هریک از طرفین قرار تحقیق محلی صادر نماید؟
د) همه موارد

جواب : گزینه د. رجوع شود به ص 146 و 147 کتاب

 

✔️ کدام گزینه در خصوص صدور رای صحیح نمی باشد؟
الف) پس از خاتمه رسیدگی مرجع رسیدگی کننده در همان جلسه یا حداکثر ظرف ده روز به اتفاق یا اکثریت مبادرت به صدور رای خواهد کرد
ب) موارد خواسته به تفکیک و اعلام نظر مستدل مرجع راجع به هریک از آنها در صورت جلسه قید می شود
ج) مرجع رسیدگی پس از صدور رای مجاز به رسیدگی مجدد و تغییر رای نمی باشد

د) دادنامه در سه نسخه صادر می شود یک نسخه در پرونده بایگانی شده و نسخ دیگر به طرفین دعوا ابلاغ می گردد

جواب : گزینه الف. رجوع شود به ص 147 کتاب. بر اساس ماده 101 پس از خاتمه رسیدگی، مرجع رسیدگی کننده در همان جلسه یا حداکثر ظرف یک هفته به اتفاق یا اکثریت مبادرت به صدور رای خواهد کرد، در صورت وجود نظر اقلیت این نظر نیز در صورت جلسه قید می شود

 

✔️ کدام گزینه در مورد قواعد رسیدگی در هیئت حل اختلاف صحیح نمی باشد؟
الف) جلسات هیئت حل اختلاف با حضور حداقل 5نفر از اعضا رسمیت می یابد
ب) کلیه آرای هیئت حل اختلاف قطعی و لازم الاجرا هستند و برای واحد اجرای احکام دادگستری ارسال می شود
ج) درصورت صدور حکم بازگشت به کار از طرف هیئت حل اختلاف چنانچه کارگر بخواهد از حق مقرر در تبصره ماده 165 استفاده نماید باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ صدور رای دادخواست خود را تقدیم هیئت تشخیص نماید
د) رای هیئت تشخیص 15روز پس از ابلاغ لازم الاجرا می باشد

جواب : گزینه الف. رجوع شود به ص 148 کتاب. جلسه هیئت حل اختلاف با حضور حداقل 7 نفر از اعضا رسمیت می یابد. تصمیم های آن با رای موافق حداقل پنج نفر از حاضرین در جلسه اتخاذ می گردد

 

✔️ کدام گزینه در خصوص مراجع قضایی صحیح می باشد؟
الف) مراجع حل اختلاف در اداره کار در ساختار قوه مجریه قرار دارند
ب) به نوعی شبه قضایی محسوب می شوند و از ماهیت قضایی به معنای خاص برخوردار نمی باشند
ج) نهاد قضایی به عنوان مراجع تکمیلی در برخی موارد به عنوان مراجع اولیه در کنار هیئت ها قرار می گیرند
د) همه موارد

جواب : گزینه د. رجوع شود به ص 149 کتاب

 

✔️ اگر دیوان رای هیئت حل اختلاف را نقض کند…………………
الف) پرونده به هیئت هم عرض یعنی هیئت تشخیص هم عرض ارسال می گردد
ب) پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می گردد

ج) پرونده به هیئت حل اختلاف هم عرض مطرح می شود
د) گزینه ب و ج صحیح است

جواب : گزینه گزینه د. رجوع شود به ص 149 کتاب. دیوان در صورتی که رای هیئت حل اختلاف را نقض کند پرونده در هیئت هم عرض یعنی هیئت تشخیص هم عرض و هیئت حل اختلاف هم عرض مطرح می شود. در هیئت هم عرض اعضای هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف تغییر می کنند و مجددا رای گیری صورت می گیرد.

 

✔️ در حوادث ناشی از کار به علت قصور کارفرما باشد بحث پرداخت دیه و خسارت باید در ……… رسیدگی شود؟
الف) محاکم دادگستری ب) هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما
ج) هیئت تشخیص د) دیوان عدالت اداری

جواب : گزینه الف. رجوع شود به ص 150 کتاب. در حوادث ناشی از کار که به علت قصور کارفرما باشد بحث پرداخت دیه و خسارت باید در محاکم دادگستری رسیدگی شود

 

✔️ اگر رای صادره در اجرای احکام دادگستری مبنی بر بازگشت به کار کارگر باشد کارفرما ظرف ………… روز از دریافت برگ اجراییه فرصت دارد آن را به اجرا بگذارد و کارگر را مشغول به کار کند؟
الف) یک هفته ب) 10 روز ج) 15 روز د) 30 روز

جواب : گزینه ب. رجوع شود به ص 151 کتاب

 

✔️ اگر رای صادره در اجرای احکام دادگستری مبنی بر مطالبه طلب از کارفرما باشد ظرف ……… از ابلاغ اجراییه باید طلب کارگر را تادیه نماید؟
الف) 10 روز ب) 20 روز ج) یک ماه د) 15 روز

جواب : گزینه ب. رجوع شود به ص 151 کتاب. اگر رای صادره مبنی بر مطالبه طلب از کارفرما باشد ظرف یک ماه از ابلاغ اجراییه باید طلب کارگر را تادیه نماید

 

✔️ رسیدگی به جرایم کارفرمایان در زمینه خودداری از اجرای به موقع آرای قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف قانون کار در صلاحیت ……… می باشد؟
الف) دادگاه های کیفری دادگستری ب) انجمن صنفی
ج) دیوان عدالت اداری د) هیئت تشخیص

جواب : گزینه الف. رجوع شود به ص 151 کتاب

توضیحات تکمیلی

برند

estekhdam

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

6 دیدگاه برای نمونه سوالات حقوق کار با جواب 1403【تشریحی و تستی】فصل به فصل

 1. علیزاده

  با تشکر از سایت خوبتون که سوالات حقوق کار با جواب قرار دادید

 2. علیزاده

  با تشکر از سایت استخدام شو

 3. محمد

  سلام برای آزمون چه منابعی بخونم؟

 4. محمد

  سلام منابع آزمون میشه بگید

 5. مهناز

  بسیار عالییی

 6. احمدی

  با تشکر لطف کنید جزوه این درس را هم در سایت قرار دهید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *