دانلود رایگان سوالات سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 1403

  • صفحه نخست
  • دانلود رایگان سوالات سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 1403

  • دانلود رایگان نمونه سوالات سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
  • خلاصه سند تحول بنیادین pdf
  • نمونه سوالات سند تحول بنیادین با جواب
  • دانلود کتاب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
  • سوالات آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین

دانلود رایگان سوالات سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 1403

25,900 تومان

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

توضیحات

کاملترین و مهمترین نمونه سوالات سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با جواب + خلاصه کتاب (سوالات مهم دوره های گذشته)

چند مورد از نمونه سوالات سند تحول بنیادین آموزش و پرورش:

1-مهمترین نهاد تعلیم و تبت رسمی عمومی در بیانیه ی مأموریت ……است.
1)وزارت آموزش و پرورش ☑️
2)شورای عالی انقلاب فرهنگی
3)کمسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش
4)شورای عالی آموزش و پرورش

 

2-از دیدگاه سند تحول در زیر نظام تربیت معلم و تامین منابع انسانی معلم چه جایگاهی دارد؟
1)مجری تصمیمات برنامه درسی است
2)کارمند اداری است
3)انتقال دهنده دانش است
4)شخصیتی علمی و تربیتی است ☑️

 

3-از نظر سند تحول مرحله اول تربیت یعنی همون سه سال اول دبستان رویکرد ………… دارد ؟
1)کاملا آموزشی
2)پرورشی، بازی و تفریح ☑️
3)اقتصادی و مذهبی
4)سیاسی و اقتصادی

 

4-طراحی و اجرای الگوی بالندگی شغلی حرفه ای برای منابع انسانی از راهکارهای پیشنهادی برای کدامیک از موارد زیر است؟
1)توسعه ظرفیت پژوهش و نوآوری نظریه پردازی و مستند سازی تجربیات تربیتی بومی
2)بازنگری و باز مهندسی ساختارها و رویه ها و روش ها
3)ارتقا و بهبود مستمر کیفیت نظام کارشناسی مدیریت و راهبری آموزشی و تربیتی در نظام تعلیم و تربیت رسمی ☑️
4)گزینه ۱ و ۲

 

5-فرایند ترمیم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران در افق چشم انداز در بازده های زمانی ….. از تاریخ تصویب آن لازم الاجرا می گردد.
1)پنج ساله ☑️
2)ده ساله
3)دو ساله
4)سه ساله

 

6-همه موارد زیر از راهکارهای ارائه شده برای ارتقا و بهبود مستمر کیفیت نظام کارشناسی مدیریت و راهبردی آموزشی و تربیتی در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی هستند به جز ……..
1)اصلاح و بازنگری ساختار دوره های آموزشی بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ☑️
2)نهادینه کردن برنامه محوری در سطوح مختلف مدیریت نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی
3)ایجاد ساز و کارهای لازم برای تربیت و نگهداشت مدیران و راهبران آموزشی و تربیتی و تلاش برای افزایش ثبات مدیریت در مجموعه نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی
4)طراحی و اجرای الگوی بالندگی شغلی حرفه ای برای منابع انسانی

 

7-حاکمیت برنامه محوری به جای کتاب محوری و تولید بسته آموزشی در برنامه های درسی با رعایت اصل معلم محوری میتواند به ……. کمک کند.
1)سیاست گذاری نظارت و ارزیابی در سطح کلان
2)توسعه ظرفیت پژوهش و نوآوری نظریه پردازی و مستند سازی تجربیات تربیتی بومی
3)بازنگری و باز مهندسی ساختارها و رویه ها و روش ها ☑️
4)ارتقا و بهبود مستمر کیفیت نظام کارشناسی مدیریت و راهبری آموزشی

 

8-تدوین نظام جامع حمایت از پژوهشگران حوزه آموزش و پرورش و هدایت موضوعات و اهداف پژوهشی در راستای تحقق اهداف تعلیم و تربیت رسمی از راهکارهای مرتبط با ….. است.
1)توسعه ظرفیت پژوهش و نوآوری نظریه پردازی و مستند سازی تجربیات تربیتی بومی ☑️
2)بازنگری و باز مهندسی ساختارها و رویه ها و روش ها
3)ارتقا و بهبود مستمر کیفیت نظام کارشناسی مدیریت و راهبری آموزشی و تربیتی در نظام تعلیم و تربیت رسمی
4)همه موارد

 

9-طراحی و استقرار نظام جامع هدایت تحصیلی و استعداد یابی به منظور هدایت دانش آموزان به مهارتهای مورد نیاز حال و آینده کشور متناسب با استعدادها، علاقه مندی و تواناییهای آنان از راهکارهای پیشنهادی برای کدامیک از موارد زیر است؟
1)توسعه ظرفیت پژوهش و نوآوری نظریه پردازی و مستند سازی تجربیات تربیتی بومی
2)بازنگری و باز مهندسی ساختارها و رویه ها و روش ها ☑️
3)ارتقا و بهبود مستمر کیفیت نظام کارشناسی مدیریت و راهبری آموزشی و تربیتی در نظام تعلیم و تربیت رسمی
4)گزینه 1 و 3

 

10-گزینش مدیران در سطوح مختلف بر اساس ….. کمک می نماید.
1)شایسته سالاری و پیشگامی آنان در ارزشهای الهی و انسانی
2)معیارهای علمی کارآمدی
3)باور به اهداف نظام تعلیم و تربیت رسمی
4)همه موارد ☑️

 

11- ………………… منجر به افزایش سهم اعتبارات آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی به میزان مناسب می شود.
1)شفاف سازی
2)برنامه ریزی
3)اصلاح و بازنگری ساختار دوره های آموزشی
4)گزینه 1 و 2

 

12-اولویت بخشی به آموزش ابتدایی در تامین و تخصیص منابع راهکاری برای ….. است.
1)شفاف سازی
2)اصلاح و بازنگری ساختار دوره های آموزشی
3)تامین، تخصیص و تنوع بخشی به منابع مالی ☑️
4)برنامه ریزی

 

13-استقرار نظام خلاقیت و نوآوری در آموزش و پرورش در راستای …… صورت می گیرد.
1)تربیت جامع و بالندگی معنوی و اخلاقی و حمایت مادی و معنوی از مدیران مربیان و دانش آموزان خلاق و نوآور و کارآفرین ☑️
2)ایجاد نظام رتبه بندی مدارس و موسسات آموزش و پرورش به منظور شفاف سازی عملکرد
3)ایجاد سازوکارهای قانونی و ساختار مناسب برای سنجش و ارزشیابی عملکرد
4)طراحی و اجرای نظام ارزشیابی بر اساس استانداردهای ملی

 

14-اصلاح و به روز آوری روشهای تعلیم و تربیت با تاکید بر روشهای فعال گروهی خلاق با توجه ….. تحقق می یابد.
1)نیاز دانش آموزان
2)به نقش الگویی معلمان ☑️
3)تولید و به کارگیری محتوای الکترونیکی
4)گسترش بهره برداری از ظرفیت آموزشهای غیر حضوری و مجازی

 

15-توسعه ضریب نفوذ شبکه ملی اطلاعات و ارتباطات اینترانت در مدارس با اولویت پر کردن شکاف دیجیتالی بین مناطق آموزشی و ایجاد سازوکار مناسب برای بهره برداری بهینه و هوشمندانه توسط مربیان و دانش آموزان در کدام چارچوب صورت می گیرد؟
1)نظام معیار اسلامی ☑️
2)قوانین وضع شده از وزارت آموزش و پرورش
3)نقش الگویی معلمان
4)اصول تربیتی از طریق شبکه ملی اطلاعات و ارتباطات

 

16-تنوع بخشی در ارائه خدمات آموزشی و فرصتهای تربیتی باید متناسب با …… و در راستای شکوفایی استعدادهای آنها باشد.
1)مصالح جامعه
2)نیازها و علایق دانش آموزان
3)سلیقه معلمان
4)گزینه 1 و 2

 

17-هدف از تدوین منابع علوم انسانی مبتنی بر جهان بینی اسلامی چیست؟
1)گسترش دین اسلام
2)ارتقا منابع نیروی انسانی
3)هدایت تعالی و مدیریت فرد و جامعه ☑️
4)افزایش کیفیت و کارآمدی علوم انسانی

 

18-افزایش کارآمدی شوراهای درون مدرسه مانند شورای معلمان و شورای دانش آموزان از چه طریق صورت می گیرد؟
1)تفویض برخی از اختیارات اداره و مدرسه به آنان
2)فراهم آوردن زمینه مشارکت بیشتر ایشان در فرایند تعلیم و تربیت مدرسه
3)ایجاد ساز و کارهای قانونی برای افزایش انگیزه معلمان و مربیان
4)گزینه 1 و 2

 

19-کدام یک از موارد زیر میتواند از نتایج طراحی و استقرار نظام خاص بازنشستگی فرهنگیان باشد؟
1)بهره مندی فزونتر از تجارب مفید آنان ☑️
2)اصلاح قوانین و مقررات موجود استخدامی
3)استقرار نظام سنجش صلاحیت های عمومی
4)به کارگیری امکانات و فرصتهای اجتماعی برای اعتلای فرهنگ عمومی در تکریم مقام معلم

 

20-ایجاد تسهیلات قانونی و سازوکارهای تشویقی و انگیزشی لازم اعم از مادی و معنوی برای ….. صورت می گیرد.
1)بسط فرهنگ نیکوکاری و تعاون
2)مشارکت پذیری و مشارکت جویی در جامعه و در بین دانش آموزان
3)با الهام از آموزه های دینی با تاکید بر استفاده مناسب از ظرفیت کتاب های درسی
4)همه موارد☑️

 

21-نهادینه سازی و تقویت همکاری مدرسه با مراکز فرهنگی و علمی محله به ویژه مسجد و کانونهای مذهبی و حوزه های علمیه و مشارکت فعال مدیران از راهکارهای ارائه شده برای ….. است.
1)توسعه ظرفیت پژوهش و نوآوری نظریه پردازی و مستند سازی تجربیات تربیتی بومی
2)بازنگری و باز مهندسی ساختارها و رویه ها و روش ها
3)ارتقا و بهبود مستمر کیفیت نظام کارشناسی مدیریت و راهبری آموزشی و تربیتی در نظام تعلیم و تربیت رسمی
4)افزایش نقش مدرسه به عنوان یکی از کانونهای پیشرفت محلی به ویژه در ابعاد فرهنگی – اجتماعی ☑️

 

22-کدام یک از راهکارهای زیر برای افزایش نقش مدرسه به عنوان یکی از کانونهای پیشرفت محلی به ویژه در ابعاد فرهنگی – اجتماعی توصیه نمی شود؟
1)فراهم آوردن زمینه های لازم برای نقش آفرینی مدرسه به عنوان کانون کسب تجربیات تربیتی محله
2)بازنگری و باز مهندسی ساختارها و رویه ها و روش ها ☑️
3)نهادینه سازی و تقویت همکاری مدرسه با مراکز فرهنگی و علمی محله به ویژه مسجد و کانون های مذهبی
4)برقراری ارتباط سازمان یافته مراکز علمی پژوهشی با نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در سطح ملی و منطقه ای و بهره مندی از پشتیبانی علمی و تخصصی حوزه های علمیه و موسسات آموزش عالی

 

23-هدف از طراحی و تدوین برنامه تعلیم و تربیت انعطاف پذیر متناسب با ویژگیهای شخصیتی و محیطی استعدادهای گوناگون دانش آموزان به منظور شکوفایی استعدادهای خاص و افزایش کارآمدی و مفید بودن آنها چیست؟
1)فراهم آوردن زمینه های لازم برای نقش آفرینی مدرسه به عنوان کانون کسب تجربیات تربیتی محله
2)بازنگری و باز مهندسی ساختارها و رویه ها و روش ها
3)نهادینه سازی و تقویت همکاری مدرسه با مراکز فرهنگی و علمی محله به ویژه مسجد و کانون های مذهبی
4)تقویت بنیان خانواده و کمک به افزایش سطح توانایی ها و مهارت های خانواده در ایفای نقش تربیتی متناسب با اقتضائات جامعه اسلامی ☑️

 

24-کدام یک از گزینه های زیر فرآیندی تعالی جویانه، تعاملی تدریجی یکپارچه و مبتنی بر نظام معیار اسلامی است ؟
1)تعلیم و تربیت  ☑️
2)آموزش
3)پرورش انسانی
4)مدیریت

 

25-کدام یک از موارد زیر از ساختهای مندرج در تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی ایران نمیباشد ؟
1)تعلیم و تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی
2)تعلیم و تربیت زیباشناختی و هنری
3)تعلیم و تربیت رسمی عمومی ☑️
4)تعلیم و تربیت اقتصادی و حرفه ای

 

26-شایستگیهای پایه چیست؟
1)مجموعه ای از بینش ها، باورها، گرایش ها اعمال و صفات آدمی است.
2)بینش و گرایش درونی، زمینه باور ( ایمان ) و تکوین اراده در انسان
3)مجموعه ترکیبی از صفات و توانمندیهای فردی و جمعی ناظر به همه جنبه های هویت ☑️
4)همه موارد

 

27-از نظر سند تحول کدام وضعیت برای جایگاه معلم، وضعیت مطلوب نیست ؟
1)معلم به عنوان مجری تصمیمات درسی
2)معلم به عنوان انتقال دهنده دانش
3)معلم به عنوان کارمند اداری
4)همه موارد ☑️

 

28-از نظر سند تحول در حوزه ساخت و احداث مدارس کدام گزینه نادرست است ؟
1)مدرسه یعنی کلاس درس ☑️
2)موقعیت های یادگیری را در مدرسه متنوع کنیم
3)زمین ورزش و نمازخانه هم یک نوع موقعیت یادگیری است
4)فضای کلاس و مدرسه باید متناسب با دانش آموزان باشد

 

29-از وضع موجود آموزش سازگاری با شرایط محیطی باید به سمت آموزش حرکت ……….. کنیم ؟
1)تسلیم شرایط و موقعیت های محیطی شدن
2)تسلیم شدن در برابر شرایط نامساعد
3)هویت یابی و مقاومت در برابر فشارهای نامساعد و تقصیر آنها ☑️
4)عدم ایستادگی در برابر ناملایمات

 

30-آموزش و پرورش از کنترل بیرونی و ایجاد محدودیت باید به سمت ……….. یعنی کنترل افراد بر خودشان برود؟
1)کنترل خانواده
2)تمرکزگرائی
3)خویشتن بانی ☑️
4)محیط بانی

 

31-این که دانش آموزان بتوانند محتوای آموزشی کلاسهای درسی را در زندگی خود مورد استفاده قرار دهند ناظر بر کدام جنبه درسی است ؟ ؟
1)جنبه علمی
2)جنبه کاربردی
3)جنبه معنوی ☑️
4)جنبه نظری

32-بخش مهمی از تحول در آموزش و پرورش تحول در محتوا می باشد که اصطلاحاً به آن …….. می گویند ؟
1)نظام راهبردی
2)برنامه درسی ☑️
3)برنامه اقتصادی
4)برنامه اجرائی

 

33-پژوهش های مطلوب و متحول از دیدگاه سند تحول پژوهش هایی هستند که:
1)تصمیم کار و ساز بسته باشند
2)جهتگیری عمل مدار دارند
3)تشخیصی و درمانی باشند
4)همه موارد ☑️

 

34-تربیت متوازن که دبای مورد نظر همه برنامهها و اقدامات آموزش و پرورش باشد به معنای توجه به ………. می باشد
1)ساحت تربیت اقتصادی و هنری
2)ساحت تربیت اقتصادی و حرفه ای
3)همه موارد ☑️
4)ساحت تربیت سیاسی و اجتماعی

 

35-توصیه و تاکید سند تحول آن است که در موضوع تربیت اعتقادی و اخلاقی؟
1)خیلی سخت و محکم باشیم
2)به رعایت اعتدال مقید باشیم
3)افراط و تفریط بپرهیزیم
4)موارد ب و ج ☑️

 

36-چهارمین چرخش و تحول در آموزش و پرورش تاکید دارد که باید از یکسان سازی در تربیت فاصله گرفته و به سمت . ………….برویم .
1)پذیرش تفاوتها و تنوع فرهنگی اجتماعی ☑️
2)تمرکزگرائی در تربیت
3)عدم توجه به تفاوت های فردی
4)عدم توجه به تفاوت های جمعی

 

37-در پنجمین چرخش تحول آفرین باید از نگاه تجزیه ای و تفکیکی به انسان ……….. بپردازیم
1)توجه کامل به یک بعد خاص از شخصیت دانش آموز
2)رقابت های فردی و تنش را
3)انحصار انگاری در تربیت
4)یک نگاه یکپارچه و نگر تلفیقی به هویت انسان و تمامی ابعاد و ساحت های تربیت ☑️

 

38-در چرخش های تحول آفرین دانش آموز منفعل در کلاس باید به ………. چرخش کند ؟
1)انعطاف پذیر
2)حافظه محور
3)سازگار با شرایط محیطی
4)مربی فعال در محیط های تربیتی ☑️

 

39-در زمینه راهبردها و مدیریت باید از تمرکز گرایی به سوی ……… حرکت کنیم
1)برنامه های یک ساله
2)برنامه ریزی موردی و پراکنده
3)مشارکت و مسئولیت پذیری مبتنی بر خرد جمعی ☑️
4)عدم توجه به روحیه مشارکت پذیری

 

40-در زیر نظام تربیت مربی و تامین منابع انسانی باید از برنامه های صلب و بسته در تربیت مربیان به ……….. چرخش کرد ؟
1)معلم به عنوان انتقال دهنده دانش
2)ارزیابی عملکرد معلمان بر اساس گزارش مردم
3)ارزیابی عملکرد معلمان بر اساس رضایت مدیر مدرسه
4)ارزیابی عملکرد بر اساس مدیران کارآمدی و اثربخشی معلمان ☑️

 

41-در زیر نظام راهبردی و مدیریت باید از حاکمیت نگاه جزیرهای در حوزههای اجرایی به ………. حرکت کرد ؟
1)عمل کردن حوزههای اجرائی به صورت کاملا مجزا از هم
2)انتصاب سلیقه ای مدیران
3)عدم توجه به کلیت نتیجه
4)تاکید بر فرآیندها و پیامدها بر اساس نظام معیار اسلامی ☑️

 

42-در زیر نظام راهبری و مدیریت از انتصاب سلیقه ای مدیران رب اساس ضوابط اداری باید به سمت ………. حرکت کنیم ؟
1)تمرکزگرایی
2)انتخاب های همسو با تفکر مدیران
3)شایسته سالاری در مدیریت ☑️
4)انتخاب مدیران بالای 20 سال سابقه کار

 

43-در زیر نظام پژوهش و ارزشیابی باید از پراکندگی و جدایی مراکز پژوهشی به ………. چرخش کرد ؟
1)تمرکز بر روش های کمی در پژوهش
2)پژوهش های توصیفی موردی و پراکنده
3)وحدت و یکپارچگی عملکرد مراکز پژوهشی سهیم و مؤثر در امور تربیت ☑️
4)جداسازی و قطع ارتباط مراکز پژوهشی از هم دیگر

 

44-در زیر نظام پژوهش و ارزشیابی باید از تمرکز بر روش های کمی در پژوهش به ……….چرخش کرد ؟
1)تنوع و کثرت در روشهای پژوهش ☑️
2)پژوهش های توصیفی موردی بر پراکنده
3)نگاه جزئی نگر
4)پراکندگی و جدائی مراکز پژوهشی

 

45-در یک نظام تامین و تخصیص منابع مالی باید از هزینه کرد نامناسب منابع به ……… چرخش کرد ؟
1)مصرف آزادانه کمکهای مردمی
2)توزیع یکسان منابع
3)مدیریت و سیاستگذاری بهینه منابع و مصارف ☑️
4)تکیه بر درآمدهای نفتی

 

46-در زیر نظام تربیت مربی و تامین منابع انسانی باید از برنامه و های بسته در تربیت مربیان به …….. چرخش کرد
1)سمت مطالعه اجباری معلمان
2)مشارکت جویی علمی و انتقال تجربیات در سطوح مختلف (مدرسه ، محلی بین و ، ملی ، المللی) ☑️
3)ادامه تحصیل اجباری
4)فرهنگ سازمانی بسته (محصور نمودن مربیان در فضای مدرسه)

 

47-در زیر نظام فضا تجهیزات و فناوری باید از طراحی مدارس فقط توسط مهندسین فنی به ………چرخش کرد
1)طراحی مدارس توسط روانشناسان
2)طراحی تیمی با لحاظ نمودن همه ابعاد مدرسه صالح ☑️
3)طراحی مدارس توسط متخصصین فیزیک
4)نگاه تفکیکی به فضای فیزیکی مدرسه

 

48-در وضعیت فعلی تمرکز آموزش و پرورش بر حوزه های ……….. بیش از سایر مأموریتهای آموزش و پرورش است ؟
1)پرورشی
2)آموزشی ☑️
3)ورزشی
4)بهداشتی

 

49-در رهنامه سند تحول در چه زمینه ها و موضوعاتی گفتگو شده است ؟
1)اهداف آموزش و پرورش
2)عوامل سهیم در آموزش و پرورش
3)ارکان تعلیم و تربیت
4)همه موارد ☑️

 

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود رایگان سوالات سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 1403”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *