سوالات روانشناسی سازمانی رشته حسابداری ساعتچی 1403فصل به فصل

 • صفحه نخست
 • سوالات روانشناسی سازمانی رشته حسابداری ساعتچی 1403فصل به فصل

 • نمونه سوالات روانشناسی سازمانی رشته حسابداری محمود ساعتچی
 • نمونه سوالات روانشناسی سازمانی رشته حسابداری پیام نور
 • نمونه سوالات امتحانی روانشناسی سازمانی پیام نور
 • دانلود رایگان نمونه سوالات روانشناسی سازمانی پیام نور
 • نمونه سوالات روانشناسی سازمانی ساعتچی

سوالات روانشناسی سازمانی رشته حسابداری ساعتچی 1403فصل به فصل

(دیدگاه 8 کاربر)

11,900 تومان

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

توضیحات

دانلود نمونه سوالات روانشناسی سازمانی محمود ساعتچی پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی فصل به فصل و کیفیت بسیار عالی از سامانه استخدام شو

کد درس : 1214149 

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

چند مورد از نمونه سوالات روانشناسی سازمانی:

فصل سوم: نظام حقوق و دستمزد و ارزشیابی مشاغل کارکنان

✔️ یکی از عوامل مهم در تقویت انگیزه ی افراد برای کارکردن چیست؟
الف)بازار کار ب)مهارت های بالقوه ج)پول د)همه موارد

 

جواب : گزینه ج. رجوع شود به ص 55 کتاب. کلیات. یکی از عوامل مهم در تقویت انگیزش پول است.


✔️ هدف سازمان از ارائه حقوق و دستمزد چیست؟
الف)ایجاد مهارت ج)رضایت شغلی
ب)کیفیت کار د)مشوق

 

جواب : گزینه د. رجوع شود به ص 56کتاب. هدف سازمان از ارائه حقوق و دستمزد تعیین نوعی مشوق برای پذیرش شغل است.


نمونه سوالات روانشناسی سازمانی رشته حسابداری پیام نور

✔️ کدام گزینه در مورد پول صحیح است؟
الف)ارضای نیاز های فیزیولوژی ج)ارضای نیاز اجتماعی و خود شکوفایی
ب)استقلال و ایمنی د)همه موارد

 

جواب : .گزینه د. رجوع شود به ص 56کتاب.


✔️ مفهوم دستمزد کدام گزینه است؟
الف)پرداخت منظم مبلغ معینی به متصدی شغل در مقابل یا برای جبران کار یا خدماتی که ارائه می دهد
ب)پرداخت نقدی که برای انجام دادن کار های اصطلاحا یدی و بطور روزانه یا هفتگی به کارگران داده می شود
ج)مبلغی که در مقابل چند ساعت ،یک روز یا میزان مشخص از کار پرداخت می شود
د)همه موارد

 

جواب : گزینه د. رجوع شود به ص 56کتاب. تعریف دستمزد: پرداخت منظم مبلغی معینی به متصدی شغل در مقابل یا برای جبران کار یا خدمتی که ارائه می دهد 


نمونه سوالات تشریحی روانشناسی سازمانی

✔️ برقراری نوعی رابطه منطقی بین وظایف و مسئولیتهای شغلی متصدیان مشاغل گوناگون یک سازمان
مربوط به کدام گزینه است؟
الف)دستمزد ج)مدیریت حقوق و دستمزد
ب)پول د)گزینه ب و ج

 

جواب : گزینه ج. رجوع شود به ص 57کتاب.


✔️ به کلیه امتیازهایی که به طور مستقیم ربطی به ارزش شغل و نظام های معمول تعیین حقوق و دستمزد ندارد و جدای از آن،پرداخت می شود مربوط به کدام گزینه است؟
الف)هزینه ب)حقوق ج)دستمزد د)مزایا

 

جواب : گزینه د. رجوع شود به ص 57کتاب. به کلیه امتیازهایی ( کمک های غیرنقدی، معاش، مرخصی، بیمه ، و نظایر آن که به طور مستقیم ربطی به ارزش شغل و نظامهای معمول تعیین حقوق و دستمزد ندارد و جدای از آن پرداخت می شود مزایا گفته می شود.


✔️ کدام گزینه جزو ویژگی های نظام حقوق و دستمزد می باشد؟
الف)علاقه ،میل و انگیزه کارکنان را برای بهبود عملکرد شغلی خود افزایش دهد
ب)منطقی باشد و کارکنان سازمان نیز در قضاوت بی زرفانه خود ، منطقی بودن آن را بپذیرند
ج)افزایش حقوق و دستمزد متصدی شغل با افزایش نسبی بهره وری این سازمانها هماهنگ باشد
د)گزینه الف و ب

 

جواب : گزینه د. رجوع شود به ص 57کتاب.


سوالات امتحانی روانشناسی سازمانی

✔️ کدام گزینه جزو نظریه های حقوق و دستمزد نیست؟
الف)نظریه پاداش تشویقی ج)نظریه قدرت پرداخت
ب)نژریه عرضه و تقاضا د)نظریه کارایی

 

جواب : گزینه الف. رجوع شود به ص 58کتاب.


✔️ در کدام یک از نظریه های حقوق و دستمزد گفته می شود برای ایجاد علاقه و رضایت کارکنان از شغل لازم است متناسب با میزان تورم اقتصادی سطح حقوق آنان افزایش یابد؟
الف)نظریه کارایی ج)نظریه قدرت پرداخت
ب)نظریه هزینه زندگی د)نظریه عرضه و تقاضا

 

جواب : گزینه ب. رجوع شود به ص 59کتاب. در نظریه هزینه زندگی گفته می شود برای اینکه برای اینکه علاقه و رضایت کارکنان از شغل خود کاهش پیدا نکند،لازم است متناسب با میزان تورم اقتصادی و به موازات افزایش هزینه زندگی سطح حقوق و دستمزد آنان نیز بالاتر برود.


✔️ بین سطح حقوق و دستمزد پرداختی در یک کشور و میزان بهره وری شغلی افراد و بهره وری ملی آن کشور چه نوع رابطه ای برقرار است؟
الف)رابطه نسبی ج)رابطه مستقیم
ب)رابطه غیر مستقیم د)الف و ج

 

جواب : گزینه ج . رجوع شود به ص 59کتاب. بین سطح حقوق و دستمزد پرداختی در یک کشور و میزان بهره وری شغلی افراد و. در نهایت بهره وری ملی آن کشور رابطه مستقیم وجود دارد 


نمونه سوالات امتحانی روانشناسی سازمانی پیام نور

✔️ عوامل موثر در سیاست های پرداخت کدامند؟
الف)اقتصادی ج)سازمانی
ب)سیاسی و قانونی د)همه موارد

 

جواب : گزینه د. رجوع شود به ص 60کتاب. عوامل موثر در سیاست های پرداخت: عوامل اقتصادی عوامل اجتماعی عوامل سیلسی و قانونی 


✔️ کدام یک جزو مراحل تعیین حقوق و دستمزد می باشد؟
الف)تجزیه و تحلیل شغل ج)طبقه بندی شغل و تعیین مشخصات شغل
ب)شرح شغل و ارزیابی شغل د)همه موارد

 

جواب : گزینه د. رجوع شود به ص 61کتاب.


✔️ کدام گزینه جزو نظام های ارزشیابی شغلی نیست؟
الف)نظام رتبه بندی ج)نظام مقایسه عوامل
ب)نظام طبقه بندی د)تعیین مشخصات شغل

 

جواب :  گزینه د. رجوع شود به ص 64کتاب.

 


نمونه سوالات استخدامی روانشناسی سازمانی

✔️ ساده ترین و ابتدایی ترین روش ارزشیابی شغل کدام است؟
الف)طبقه بندی ب)رتبه بندی ج)امتیازی د)مقایسه عوامل

 

جواب : گزینه ب. رجوع شود به ص 64کتاب. نظام رتبه بندی ساده ترین و ابتدایی ترین روش شناخته شده می باشد که کلیه مشاغل یک سازمان با یگدیگر مقایسه می شوند


✔️ در کدام نظام از ارزشیابی شغلی همه مشاغل یک سازمان به طور مجزا مورد بررسی قرار میگیرند و در گروه مربوط به خود قرار داده می شوند؟
الف)امتیازی ب)رتبه بندی ج)طبقه بندی د)مقایسه عوامل

 

جواب : گزینه ج. رجوع شود به ص 64کتاب.

 


دانلود رایگان نمونه سوالات روانشناسی سازمانی پیام نور

✔️ نظام مقایسه عوامل در چه سالی و توسط چه کسانی مطرح شد؟
الف) .1920بنج ،بورک،هی ج) .۱۹۲۶بنج،بورک،هی
ب) .۱۹۲۹بنج،بورک ،هی د) .۱۹۲۵بنج،بورک،هی

 

جواب :گزینه ج. رجوع شود به ص 65کتاب. نظام مقایسه عوامل برای اولین بار در سال 1926به وسیله ی بنج و بعد توسط بورک و هی کا مل تر شد

 


✔️ نظام مشاغل کلیدی کدام گزینه است؟
الف)مقایسه عوامل ج)رتبه بندی
ب)طبقه بندی د)امتیازی

 

جواب : گزینه الف. رجوع شود به ص 65کتاب. روش مقایسه عوامل که به نظام مشاغل کلیدی نیز معروف است در تعداد معدودی از سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرد

 


✔️ جدیدترین و کامل ترین راهبرد ارزشیابی مشاغل کدام است ؟
الف)طبقه بندی ج)مقایسه عوامل
ب)رتبه بندی د)امتیازی

 

جواب : گزینه د. رجوع شود به ص 66کتاب.

 


نمونه سوالات روانشناسی سازمانی پیام نور با جواب

✔️ کدام گزینه جزو تقسیم بندی عوامل اصلی مشاغل نمیباشد ؟
الف)مهارت ها ج) مساعی
ب)مسئولیت ها د)امتیازی

 

جواب : گزینه د. رجوع شود به ص 66کتاب.تقسیم بندی عوامل اصلی شغل به چهار عامل یعنی .1مهارتها .2 مسئولیتها .3مساعی .4محیط است

 


✔️ جدول تفصیلی که در آن امتیازها به عوامل اصلی ،فرعی و درجات اختصاص دارد چیست؟
الف)تعیین درجات برای هر عامل ج)دفتر راهنمای امتیازها
ب)تعیین مجموع امتیازها د)مشخصات مشاغل

 

جواب : گزینه ج. رجوع شود به ص 67کتاب.


دانلود نمونه سوالات روانشناسی سازمانی رشته حسابداری

✔️ دلایل لزوم تعدیل حقوق و دستمزد کارکنان کدام است؟
الف)رسمیت بخشیدن به تلاش بعضی از کارکنان ج)تطبیق سطح در آمد کارکنان
ب)تقویت رفتار مطلوب کارکنان د)همه موارد

 

جواب : گزینه د. رجوع شود به ص 71 کتاب. دفتر راهنمای امتیازها جدول تفصیلی است که در آن امتیازها به عوامل اصلی فرعی و درجات اختصاص داده شده است

 


✔️ روش مستقیم گسترده و عمیق برای کسب اطلاعات و حقایق گوناگون در زمینه مشاغل مختلف یک
سازمان کدام گزینه است؟
الف)تجزیه و تحلیل شغل ج)طبقه بندی شغل
ب)ارزشیابی شغل د)رتبه بندی شغل

 

جواب : گزینه الف. رجوع شود به ص 72 کتاب. تجزیه و تحلیل شغل روشی مستقیم، گسترده و عمیق برای کسب اطلاعات و حقایق گوناگون در زمینه مشاغل مختلف یک سازمان است

توضیحات تکمیلی

برند

estekhdam

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

8 دیدگاه برای سوالات روانشناسی سازمانی رشته حسابداری ساعتچی 1403فصل به فصل

 1. ایزدپناه

  سوالها روانشناسی سازمانی رشته حسابداری واقعا عالی بود..بخصوص اینکه بخش های کتاب رو به صورت فصل به فصل طبقه بندی کرده اید.

 2. Ali

  Ok

 3. Ali

  1
  Ok

 4. Ali

  Nice

 5. هاشمی

  بسیار عالییی لطفا درس های دیگه هم قرار بدید

 6. فرناد

  سلام وقت بخیر،من سوالات درس روانشناسی سازمانی و خریداری کردم . حرف نداشت

 7. سبحان

  عااااالی حرف نداره خوبیش اینه که فصل به فصله و پایین هرسوال به صورت مجزا هم توضیح داده هم گقته این سوال پاسخش کدوم صفحه از کتاب هست
  با این نمونه سوال قبول میشی با نمره بالا

 8. اسرین

  نمونه سوالات روانشناسی رشته حسابداریتون عالی بود.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *