استخدام حجمی یعنی چه؟【ویژگی ها و معایب】

  • صفحه نخست
  • استخدام حجمی یعنی چه؟【ویژگی ها و معایب】

1- استخدام حجمی، ویژگی ها و معایب

یکی از انواع استخدامها در ارگانها، استخدام حجمی است. این استخدام که در اصطلاح به آن استخدام حجمی گفته می شود، در تاریخ هجدهم فروردین سال 1391 از طرف دولت به کانون های صنفی کارفرمایان ارائه شد.

بر اساس ساعت کاری که در اداره انجام می شود، حقوق دریافت می کند. افرادی که در این نوع از استخدام فعال می شوند معمولا زیر نظر یک کارفرما یا پیمانکار کار می کنند.

پیمانکار این افراد را به اداره یا ارگان معرفی می کند و خودش حقوق و مزایای آنها را بر عهده می گیرد . البته حق الزحمه این گونه افراد از اداره متبوع دریافت و بعد از کسر درصدی به کارگر پرداخت می شود.

 

2- شباهت های استخدام حجمی و قراردادی

1-2 هر دوی اینها در یک ارگان دولتی یا نیمه خصوصی مشغول فعالیت هستند.

2-2 هر دو طبق یک قرارداد یک ساله به فعالیت مشغول می شوند.

3-2 در هردو احیانا از بیمه و خدمات آن ارگان بهره مند می شوند.

4-2 هردو از نظر کاری که عهده دار می شوند شبیه به هم هستند.

استخدام حجمی یعنی چه؟

3- تفاوت های استخدام حجمی و قراردادی

1-3 در استخدام قراردادی ، طرف اول خود اداره می باشد و مثل استخدام رسمی حقوق می گیرند و برایشان فیش حقوقی صادر می شود.

2-3 حقوق کارمند قرار دادی بر اساس میزان کار او نیست، بلکه حقوق او ماهیانه و مثل حقوق کارمند رسمی پرداخت می شود.

3-3 در استخدام قراردادی ساعت و تعداد افراد محدود است.

 

اما در استخدام حجمی ؛

4-3 طرف اول قرارداد یک شخص یا شرکتی خارج از اداره است که واسطه بین شخص استخدامی و اداره مربوط می باشد.

5-3 پیمانکار واسطه حق الزحمه شخص استخدامی است.

6-3 حقوق و مزایای او نیز بر اساس ساعت کاری تعریف می شود.

7-3 تعداد و ساعت کار نیرو بستگی به کارفرما دارد و کارفرما می تواند با افراد بیشتر در زمان کمتر و یا برعکس زمان بیشتر با تعداد افراد کمتر کار را انجام دهد .

 

4- ویژگی های استخدام حجمی

1-4 کمیت پذیر هستند.

2-4 حجم کار و قیمت هر واحد مشخص و قابل تعیین باشد.

3-4 در مورد فعالیت هایی که وظیفه اصلی ارگان نباشد، انجام می شود .

4-4 اگر احتیاجی به نیروی تمام وقت نباشد و نیاز به استفاده از امکانات آن ارگان نباشد، از نیروی حجمی استفاده می شود.

 

5- معایب استخدام حجمی

1-5 گاهی تا ماه ها حق الزحمه  کارگران عقب می افتد. مثلا؛ شخصی می گوید حق الزحمه بیست و هشت ماه را بعد از اتمام این همه مدت هجده میلیون تومان محاسبه کرده بودند.

2-5 بدون بیمه و خدمات درمانی باید ادامه دهند و اگر بیمه ای هم باشد بخشی را باید خود شخص بدهد. احتمال دارد بعد از گذشت مدتی نسبتا طولانی بیمه به طور کامل پرداخت شود.

3-5 حقوق آنها اغلب توسط  کارفرمایان پایمال می شود. این نوع کار قانونی نیست، چون که نه جزء کارگر ساعتی است و نه روزمزد و نه کارمزدی.

4-5 عیدی، سنوات و … به آن تعلق نمی گیرد.

5-5 این نوع کار مقاطعه کاری است که هیچ حق و حقوقی ندارد.

 

6- قوانین مربوط به استخدام حجمی

6-1 استناد به ماده 143 قانون کار کارفرما ملزم به پرداخت حق بیمه کارگر است و اگر کارفرما پرداخت نکند، برای الزام او به پرداخت می توان به اداره کار مراجعه و نسبت به شکایت از کارفرما اقدام شود.

6-2 اگر کارفرما، کار را تعطیل کند، باید به کارگر حقوق پرداخت کند و همچنین، کارگر می تواند از مرخصی استفاده کند.

6-3 اگر کارگاهی از طرف کارفرما تعطیل شود، به کارگر بیمه بیکاری تعلق می گیرد. این کار از طریق آخرین قرارداد و نامه عدم نیاز و یا دادخواست صورت می گیرد.

6-4 اگر به هر دلیل پیمانکار تخلف کند، دستگاه اجرایی موظف است پرداختی کارکنان را از محل مبلغ قرارداد از طریق ذیحساب یا مسئول امور مالی حسب مورد انجام داده و متناسب با آن هزینه های مدیریتی پیمانکار کاهش می یابد.( تصویب نامه هیات وزیران به شماره : 84515/ت34613ه تاریخ 15/12/1384 )

6-5 لغو قرارداد در صورت تخلف پیمانکار در پرداخت های کارگران و در دستگاه های اجرایی غیر دولتی بر عهده آن دستگاه می باشد. ( همان )

6-6 وجوه مربوط به حقوق، مزایا، حق الزحمه، پاداش و سایر پرداخت های قانونی پیمانکاران طرف قرارداد ( مطابق لیست تنظیمی پیمانکار ) به حساب بانکی با امضاء مشترک نماینده پیمانکار و نماینده دستگاه اجرایی صرفا برای واریز خالص حقوق و مزایای کارکنان ذی ربط و واریز کسور قانونی لیست های مربوط شامل؛ مالیات، بیمه و غیره خواهد بود.

مطالب مرتبط :

جدیدترین آگهی های استخدام

درج آگهی استخدام رایگان

از گزینه های زیر استان خود را انتخاب کنید :

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
3 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
کارگران حجکی
4 months ago

حرفی از سوء استفاده های متصدیان اصلی امور و به گروگانگیری کارگری نزدین؟
حرفی از درج هر عنوان دلخواه از سوی پیمانکار با هماهنگی کارفرما بر روی قراردادهای حجمی کارگران نزدید؟
حرفی از اتهام زنیهای کارفرمایان و طعمه قرار دادن کارگران برای کارفرمایان با هماهنگی تمامی دستگاههای دولتی زده نشده؟
آیا صرفا معوقات مزدی است؟
پس بهتر است یک نظارتی بر تمامی عناوین درج شده بر روی قراردادهای کارگران در شرکتهای نفت و گاز بیاندازید و دلایل سکوت ادارات کار را بازخواست نمائید.

اعتراضات کارگری
3 months ago

استخدام حجمی البته نام درستی نیست باید گفت به گروگانگیری حجمی یعنی دید گوسفندنگرانه دولت به مردم بعنوان حجمی از کارگران و متصدیان اصلی امور بعنوان اربابان مال مردم قراردادهای کاملا یکطرفه به نفع متصدیان امور و پیمانکاران و مردم عادی بعنوان کارگر با حقوق کارگری شرکتهای گاز با استفاده از این قراردادها و درج عناوینی همچون مسئول – انباردار – ناظر – دفتردار و در کل عناوینی که از متصدی اصلی امور سلب مسئولیت کرده از این راه و با جوسازیهای سیاسی بر علیه کارگر در زمان تحریمها و خودافشاء گریهای ساختگی هویت عوامل خود را با دشمن تراشی… Read more »

دسته بندی شغل