دانلود رایگان سوالات جوشکاری co2 با جواب 1403

  • صفحه نخست
  • دانلود رایگان سوالات جوشکاری co2 با جواب 1403

  • نمونه سوالات جوشکاری co2 با جواب

دانلود رایگان سوالات جوشکاری co2 با جواب 1403

19,900 تومان

توضیحات

دانلود کاملترین و جدیدترین نمونه سوالات جوشکاری co2 با جواب + جزوه (بیش از 700 سوال) با فرمت پی دی اف لینک دانلود بعد از پرداخت نمایش داده می شود

 

قسمتی از نمونه سوالات جوشکاری co2:

برای ایجاد قوس بجز دایره از چه وسیله ای استفاده می شود؟
الف- از پرگار استفاده می شود
ب – از پیستوله استفاده می شود ☑️
ج – از نقطه یابی و خط کش استفاده می شود
د – از رسم بیضی استفاده می شود

 

برای اندازه گیری ساق جوش از چه وسیله استفاده می گردد؟
الف- خط کش فلزی
ب – گرده سنج ☑️
ج – میکرومتر
د – کولیس

 

هر چه مقدار کربن در فولاد افزایش می یابد ؟ 
الف- قابلیت جوشکاری کاهش می یابد ☑️
ب – قابلیت جوشکاری افزایش می یابد
ج – قابلیت جوشکاری به مقدار کربن بستگی ندارد
د – بستگی به طول قطعه دارد

 

وقتی لبه ها دو قطعه فلز را حرارت دهیم تا این که همدیگر روان و متصل شوند آن را چه نوع جوشکاری می نامیم؟
الف- جوشکاری ذوبی ☑️
ب – جوشکاری الکتریکی
ج – جوشکاری یا شعله اکسیژن
د – جوشکاری یا گاز

هنگام جوش دادن فولادهای سختی پذیری با استفاده از ………… می توان از وقوع ترک در مجاور جوش جلوگیری کرد؟
الف- الکترود با هیدروژن پائینی ☑️
ب – الکترود بزرگ تر
ج – الکترود کوتاه تر
د – الکترود با آهن پائین

 

سیستم مسوار یعنی چه؟
الف- زمینه اصلی سیم مسی است
ب – شبیه مس ☑️
ج – سیم مس و فولاد به نسبت مساوی
د – جنس سیم از مس است

 

وظیفه نازل کدام مورد است؟
الف- هدایت صحیح سیم
ب – برقراری قوس
ج – هدایت سیم در بر قراری قوس
د – پر کردن شکاف فلز ☑️

 

کاربرد ماسک جوشکاری؟
الف- جهت جلوگیری از نور شدید به جوشکاری
ب – جهت جلوگیری از نور شدید و حرارت حاصل از قوس الکتریکی است
ج – جهت جلوگیری از نور شدید و حرارت می باشد
د – جهت جلوگیری از نور شدید، جرقه ، حرارت و اشعه است ☑️

 

انتقال مذاب گلوله ای در چه حالاتی قابل جوشکاری می باشد؟
الف- درهمه حالات
ب – فقط در حالت سرازیر
ج – در حالت سربالا و افقی ☑️
د – فقط در حالت تخت

 

برای آماده کردن قطعات جهت جوشکاری با نفوذ ؟
الف- پخ درست انجام شود
ب – فاصله دو قطعه دقیق انجام شود
ج – نفوذ خوب انجام شود
د – زاویه پخ – فاصله دو فلز – پایه پخ بایستی طبق استاندارد باشد ☑️

 

انواع سوهان ازنظر مقطع ؟
الف- چها رگوش – گرد
ب – سه گوش – لوزی
ج – مستطیل – دم موشی
د – سه گوش – چهار گوش – دایره ای – نیم گرد – سوزنی – تخت ☑️

 

برای جوشکاری فلزات آلیاژی کربن دار ؟
الف- از گاز آرگن استفاده می شود
ب – از گاز هلیم استفاده می شود
ج – از گاز مخلوط آرگن و CO2 استفاده می شود ☑️
د – از گاز آرگن و هلیم استفاده می شود

 

در جوشکاری CO2 زاویه تورچ در سپری؟
الف- زاویه تورچ 45 ☑️
ب – زاویه تورچ 20 درجه به پائین
ج – زاویه تورچ 20 درجه به بالا
د – زاویه 10 درجه می باشد

 

مواد اصلی و تولید و استفاده در کارخانه ساخت گاز CO2 ؟
الف- مواد اصلی گاز C2 است
ب – مواد اصلی دوده می باشد ☑️
ج – مواد اصلی سویا می باشد
د – مواد اصلی امیل می باشد

 

برای جلوگیری از چسبندگی مواد مذاب به دهانه تورچ؟
الف- از روغن مخصوص استفاده می شود
ب – از گریس استفاده می شود
ج – از اسپری سیلیکون دار استفاده می شود ☑️
د – نیاز به مواد اضافی ندارد

 

چنانچه اتصالات شل باشد چه اتفاقی می افتد ؟
الف- سیم جوش جمع می شود و فرصت ذوب پیدا نمی کند ☑️
ب – سیم جوش به صورت مارپیچ خارج می شود
ج – عمل ذوب زیاد میشود
د – شل شدن غلطکها هیچ ربطی به خارج شدن سیم جوش ندارد

 

سیم پیچ رکیفایر دستگاه CO2 به چه موادی خنک می شود؟
الف- آب
ب – فن و هوا ☑️
ج – هوا
د – روغن

 

انواع تورچ جوشکاری CO2 ؟
الف- تورچ آب خنک
ب – تورچ هوا خنک
ج – تورچ گاز خنک
د – تورچ هوا خنک و آب خنک ☑️

 

مورد استفاده کلید دور سیم در دستگاه CO2 ؟
الف- تنظیم دقیق آمپر می باشد ☑️
ب – تنظیم دقیق ولت است
ج – تنظیم 42 ولت می باشد
د – تنظیم ولت و آمپر است

 

هرگاه قرار داد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد فسخ قرار داد به صورت …….. است؟ 

الف- کارفرما می تواند قرارداد را فسخ کند
ب – هیچ یک از طرفین به تنهائی حق فسخ آن را ندارند ☑️
ج- در صورتی که کارگر بخواهد میتواند قرار داد را فسخ نماید
د – فقط با نظر اداره کار حق فسخ قرارداد موجود است

 

هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور نماید کارفرما حق دارد ……………؟ 

الف- او را بدون هیچ دلیلی اخراج نماید
ب – در صورت مثبت بودن نظر شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات حقوق محوله به نسبت هر سال سابقه کار به وی پرداخت و قرار داد کار را فسخ نماید
ج- در صورت عدم اجرای آئین نامه کارگر می تواند به کار خود ادامه دهد
د – با حذف یک ماه حقوق کارگر می تواند به کار خود ادامه دهد

 

در جوشکاری پرتو الکترونی الکترون ها از طریق گرم کردن ……….. حاصل می شوند؟
الف- سیم فیلامان ☑️
ب – بلور کبود
ج – الکترو فولاد کربن دار
د – الکترو تنگستن

 

گداز آور مورد استفاده در جوشکاری قوسی زیر پودری به چه صورت است؟
الف- پودر ☑️
ب – مایع
ج – لوله فلزی
د – میله توپر

 

در سیم جوشهای فولادی به روش MAG معمولا از روکش مس استفاده می گردد دلیل آن چیست؟
الف- بخاطر هدایت الکتریکی بالای مس
ب – برای جلوگیری از زنگ سیم مس
ج – بخاطر اینکه مس لغزندگی بیشتری دارد و سیم جوش در حال حرکت اصطحکاک بیشتری دارد
د – برای هدایت الکتریکی و زنگ نزدن سیم می باشد ☑️

 

استفاده بیش از 12 لیتر گاز CO2 چه عاملی را باعث می شود؟
الف- باعث تخلخل می شود
ب – باعث گرم شدن قطعه کار می شود
ج – باعث می شود بدون هیتر یخ زدگی ایجاد نماید ☑️
د – گاز CO2 هیتر مورد مصرف ندارد

 

فشار داخل کپسول CO2 طبق استاندارد در چند اتمسفر است؟
الف- 50 اتمسفر
ب – 70 اتمسفر ☑️
ج – 120 اتمسفر
د – 150 اتمسفر

 

در صورتیکه مصرف گاز CO2 30 لیتر در دقیقه باشد چه عیبی بوجود می آید؟
الف- کنا رجوش بریده می شود
ب – جوش متخلخل می گردد ☑️
ج – نفوذ جوش زیادی می گردد
د – استحکام جوش بالا می رود

 

گاز CO2 به صورت خالص برای چه نوع فولادی استفاده می شود؟
الف- فولادهای پر کربن
ب – فولادهای پر آلیاژ
ج – فولادهای کم آلیاژ
د – فولاد ساده کربنی ☑️

 

با افزایش سرعت سیم کدام یک ازموارد زیر تغییر نمی کند؟
الف-طول قوس
ب – نرخ رسوب
ج – آمپر یا شدت جریان
د – ولتاژ ☑️

 

کدام یک از موارد فوق جزو سیستم گاز محافظ درجوشکاری CO2 نمی باشد؟
الف- دستگاه جوش ☑️
ب – کپسول گاز
ج – مانومتر
د – گرم کن گاز

 

چرا از گاز آرگون خالص در جوشکاری فولادها استفاده نمی گردد؟
الف- به دلیل ناپایداری قوس و ایجاد آندر کات شدید در جوش ☑️
ب – به دلیل گران بودن گاز آرگون خالص در بازار
ج – ایجاد خاصیت سیالیت بسیار زیاد در جوش
د – کاهش سرعت جوشکاری به هنگام کار

 

در جوشکاری به روش MAG و گاز محافظ CO2 نحوه انتقال قطرات مذاب از سیم جوش به قطعه کار به چه صورت می باشد؟
الف- اتصال کوتاه و پالسی
ب – قطره ای و پالسی
ج – اسپری
د – اتصال کوتاه و قطره ای ☑️

 

انواع اتصالات جوش به پنج دسته تقسیم می شودآن پنج دسته کدامند؟
الف- سربه سر- گوشه ای – سپری – لبه رویهم – لبه ای جناقی ☑️
ب – لبه رویهم – لبه ای – جناقی یک طرفه – جناقی دو طرفه – لاله ای
ج – گوشه ای بیرون – گوشه ای داخلی – لب به لب – سپری – جناقی
د – لب به لب – جناقی – گوشه ای داخلی – گوشه ای خارجی – لبه ای

 

برای اینکه مشکل اکسید کنندگی گاز CO2 برطرف گردد چه عناصری به سیم مصرفی اضافه می گردد؟
الف- مولیبدن – کبالت
ب – منیزیم – منگنز
ج – منگنز – سیلیسیوم ☑️
د – وانادیوم – آلومینیوم

 

پوشش روی سیم جوش CO2 چیست ؟
الف- اکسید منگنز
ب – اکسید لیسیم
ج – اکسید مس ☑️
د – اکسید منگنز و اکسید سلسیم

 

در نحوه حرکت تورچ به صورت پس دستی میزان نفوذ چقدر می باشد؟
الف- نفوذ کم است
ب – نفوذ زیاد است ☑️
ج – نفوذ در حد متوسط است
د – حرکت تورچ تاثیری در نفوذ جوش ندارد

 

دلیل استفاده از پخ در اتصالات لب به لب قطعات فولادی چیست ؟
الف- راحتی جوشکاری در تمام حالات
ب – افزایش حرارت ورودی به قطعه کار
ج – کاهش سوختگی در نفوذ جوش
د – با انجام جوشکاری از یک طرف قطعه طرف مقابل نیز خوب جوش بخورد ☑️

 

ولتاژ در جهت مخلوط گاز چقدر باید باشد؟
الف- ولتاژ بیشتری لازم است  ☑️
ب – ولتاژ کمتری لازم است
ج – ولتاژ برابر است
د – ارتباطی به ولتاژ ندارد

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود رایگان سوالات جوشکاری co2 با جواب 1403”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *