2 خلاصه کتاب مشاوره شغلی و حرفه ای شفیع آبادی و سوالات 1403

 • صفحه نخست
 • 2 خلاصه کتاب مشاوره شغلی و حرفه ای شفیع آبادی و سوالات 1403

 • خلاصه کتاب مشاوره شغلی و حرفه ای شفیع آبادی

2 خلاصه کتاب مشاوره شغلی و حرفه ای شفیع آبادی و سوالات 1403

9,900 تومان

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

برای دانلود قسمتی از جزوه اینجا کلیک کنید

توضیحات

دانلود 2 خلاصه کتاب مشاوره شغلی و حرفه ای شفیع آبادی بهمراه سوالات و پاسخنامه

 

فهرست:
 • فصل اول: راهنمایی شغلی
 • فصل دوم: اطلاعات شغلی
 • فصل سوم: کار در راهنمایی و مشاره شغلی
 • فصل چهارم: راهنمایی شغلی در مدارس
 • فصل پنجم: طرح ریزی شغلی
 • فصل ششم: انتخاب شغل و مشکلات آ ن
 • فصل هشتم: انگیزش شغلی
 • فصل نهم: موفقیت شغلی
 • فصل یازدهم: فرسودگی شغلی
 • فصل دوازدهم: کارآفرینی
 • فصل چهاردهم: مهاجرت و اشتغال
 • فصل پانزدهم: صنعت توریسم و اشتغال
 • فصل شانزدهم: مصاحبه شغلی
 • فصل هفدهم: رزومه نویسی
 • فصل هیجدهم: مشاوره شغلی سالمندی و بازنشستگی

قسمتی از خلاصه کتب مشاوره شغلی و حرفه ای شفیع آبادی:

فصل اول: راهنمایی شغلی

 • کارایی و رضایت شغلی، دو عامل مهم در توسعه جامعه صنعتی محسوب میشود.
 • نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده در تغییر از حالت سنتی به صنعتی، تاثیر انکار ناپذیری داشته است.
 • حاصل شدن گماردن افراد در مشاغل مناسب، از طریق شناخت فرد و مشاغل و نیازهای شغلی جامعه حاصل میشود.
 • هدف راهنمایی و مشاوره شغلی، کمک به انسانها برای انتخاب و ادامه اشتغال رضایتبخش است.

 

بهره گیری جدی از راهنمایی و مشاوره شغلی، با اهداف زیر ضرورت دارد:

1-ایجاد انگیزه در افراد به انتخاب شغل مناسب:
✓ یکی از اهداف برنامه شغلی که باید مورد توجه مسئولین قرار گیرد، جلوگیری از رشد مشاغل کاذب است.


2-کمک به افراد برای انتخاب شغل مناسب:
✓ نظام آموزشی علاوه بر ارائه آموزش، باید دانش آموزان را با توانمندیها و علایقشان با بهره گیری از خدمات راهنمایی تحصیلی و شغلی آشنا سازد.


3-ایجاد مراکز آموزش و بازآموزی شغلی:

4-سپردن کار به کاردان:

✓ اساس راهنمایی شغلی بر سپردن کار به کاردان استوار است.
✓ از ویژگیهای اصلی و اولیه یک جامعه رشد یافته صنعتی، گماردن افراد به کار براساس تخصص و کاردانی است.
✓ در فرهنگ اصیل ما، به وجود تعهد و ایمان به کار بسیار تاکید شده است.
✓ در طرحریزی شغلی، باید به عوامل فرهنگی و ارزشی جامعه، توجه ویژه شود.


تعاریف راهنمایی شغلی:

✓ راهنمای شغلی، فقط نقش مشورتی داشته و هیچگاه فرد را به انتخاب شغل معینی مجبور نمیکند.
✓ ساندرسون بر جنبههای عملی راهنمایی شغل معتقد است.
✓ از نظر ساندرسون، راهنمایی شغلی با طرحریزی، آمادگی و سازگاری فرد با شغل انتخاب شده سر و کار دارد.
✓ در تعریف ساندرسون، راهنمایی شغلی اولا جریانی مستمر و پیوسته است و ثانیا، بر تمام جنبه های شخصیت و شناسایی کامل فرد در زمینه های استعداد، رغبت، احساسات، رضایت شغلی و امنیت شغلی تاکید دارد.
✓ از نظر سوپر، راهنمایی شغلی فعالیتی است که بدان وسیله، اطلاعات لازم و ضروری درباره فرد و مشاغل متعدد، در اختیار مراجع قرار میگیرد.
✓ راهنمایی شغلی از دیدگاه سوپر، آینده نگر است.
✓ در دیدگاه سوپر، راهنمایی شغلی دارای 2 بعد خودشناسی و شغل شناسی است.
✓ سوپر در تجدید نظر و تکمیل عقاید خود، راهنمایی شغلی را فرآیند مستمر و پیوستهای تلقی میکند.
✓ از دیدگاه سوپر، مشاور باید فعالیتها و نتایج کار خود را با مراجع پیگیری کند.

 

 • راهنمایی شغلی با روانشناسی صنعتی و جامعه شناسی مشاغل در مواردی، وجوه اشتراک دارد.
 • روانشناسی صنعتی از روانشناسی اجتماعی، روانشناسی تفاوتهای فردی و روانشناسی تجربی بهره میگیرد.
 • تلاش اصلی روانشناسان صنعتی، بر آن است که از طریق ایجاد ابزار جدید کار و فراهم آوردن محیطی مناسب، بر میزان کارایی کارگران و کارکنان موسسات صنعتی و میزان تولیدات بیافزاید.
 • در جامعه شناسی مشاغل، بیشتر روابط انسان با جامعه صنعتی بررسی میشود.
 • بین روانشناسی صنعتی، جامعه شناسی مشاغل و راهنمایی شغلی از نظر اهداف و شیوه های اجرایی، موارد مشترکی وجود دارد.


ضرورت راهنمایی شغلی:

1-تغییر جامعه سنتی به صنعتی:

✓ گزینش و تربیت انسانهای متخصص برای ادامه حیات جامعه صنعتی از طریق ایجاد و تداوم اجرای برنامه های راهنمایی شغلی امکانپذیر است.


2-کنجکاوی انسان:

✓ با افزایش سن در کودکان، واقعبینی در تصمیم گیری برای انتخاب شغل بیشتر میشود.
✓ شناسایی ترجیحها و انتظارات شغلی و بهره گیری از آنها در انتخاب شغل آینده از طریق اجرای برنامه های راهنمایی شغلی امکانپذیر است.
✓ مشاغل تصور شده توسط کودکان، در رابطه مستقیم و همگنی با مشاغل والدین و نزدیکان و یا یادگیری های آنان از رسانه های گروهی است.


3-علاقه به انتخاب:

✓ یکی از مسائلی که راهنمایی شغلی را ضرورت میبخشد، علاقهمندی دانش آموزان مدارس به انتخاب شغل از همان دوران تحصیلات است.


4-ضرورت انتخاب:

✓ در جامعه صنعتی برخلاف جامعه سنتی، هیچگاه مشاغل افراد از قبل، تعیین شده نیست بلکه توانمندی، رغبت، نیاز و امکانات جامعه، تعیین کننده شغل آینده فرد است.
✓ پس از انتخاب شغل بوسیله مراجع، راهنمای شغلی باید با پیگیری زندگی شغلی مراجع، از بروز مشکلات شغلی پیشگیری کند.
✓ دانش آموزان دبیرستانی، بیش از سایر دانش آموزان به راهنمایی شغلی نیازمندند چون از نظر سنی، به انتخاب شغل و تشکیل خانواده نزدیکترند.


مشکلات دانش آموزان در جریان تصمیم گیری شغلی:

1-عدم انتخاب:

✓ عوامل متعدد خانوادگی، فردی، اجتماعی و آموزشی موجب عدم انتخاب فرد میشود.

2-شک در انتخاب:

✓ این وضعیت بر اثر ناآگاهی و یا کم اطلاعی دانش آموز درباره مشاغل بوجود میآید.
✓ برای کاهش و رفع چنین وضعی، باید اطلاعات عمیق و گسترده شغلی در دسترس مراجع قرار گیرد.


3-انتخاب نامناسب:

✓ از جمله علل این وضعیت، نبودن معیارهای درست گزینش و عدم نظارت بر استخدام افراد را میتوان نام برد.

 

تاریخچه راهنمایی شغلی:

1-سال 1909میلادی:

✓ راهنمایی شغلی با کار فرانک پارسونز، پدر نهضت راهنمایی شغلی و حرفهای آمریکا آغاز شد.
✓ تلاشهای پارسونز برای کمک به جوانان بزهکار و مهاجرینی که با مشکلات شغلی مواجه بودند، از اهمیت خاصی برخوردار است.
✓ کتاب انتخاب یک شغل، از پارسونز بوده که پس از مرگ وی در سال 1909به چاپ رسید.
✓ به عقیده وی، راهنمایی شغلی به فرد کمک میکند تا شغلی را انتخاب کند، برای انجام آن آماده شده و بطور موفقیت- آمیزی به آن ادامه دهد.
✓ 3مرحله انتخاب شغل از نظر پارسونز عبارتست از الف) شناسایی کامل تواناییها، استعدادها، رغبتها و محدودیتهای فرد، ب) شناسایی ویژگیهای مشاغل متعدد و آگاهی از عواملی که به موفقیت و رضایت شغلی منجر میشود و ج) ایجاد سازشی منطقی بین خصوصیات شخصی و شرایط شغلی.
✓ اولین خدمات راهنمایی شغلی رسمی در سال 1913میلادی از طریق موسسه اطلاعات شغلی در بوستون ارائه شد.
✓ اولین بولتن حرفهای در سال 1915میلادی انتشار یافت.


2-سال 1917میلادی:

✓ اولین عاملی که در زمان جنگ جهانی اول برای موفقیت در مشاغل، نظر متخصصان را جلب کرد، هوشبهر افراد بود.
✓ تعدادی متخصص به رهبری رابرت یرکس، اولین آزمونهای هوشی یعنی آرمی آلفا و آرمی بتا را تهیه کردند.
✓ در آن زمان، عقیده بر این بود که با تعیین خصوصیات فردی و شناخت ویژگیهای شغلی، بتدریج در آینده میتوان راهنمایی شغلی را بوسیله ماشین و کامپیوتر انجام داد.


3-سال 1927میلادی:

✓ این سال، نقش مهمی در پیشرفت راهنمایی شغل داشت چون اولا تحقیقات برای اندازه گیری رغبت، آغاز شده و ثانیا، سیاهه رغبت شغلی استرانگ آغاز گردید که بعنوان یکی از مهمترین ابزار تعیین رغبت شغلی معرفی شد و ثالثا هال با استفاده از دیدگاههای گذشتگان، درصدد ساخت ماشینی در جهت پیشبینی موفقیت شغلی فرد در آینده برآمد.


4-سال 1931میلادی:

✓ بدلیل شیوع بحران بیکاری و پایین بودن سطح زندگی کارگران بین دو جنگ جهانی، پاترسون و دارلی از طریق برنامهای، به اهداف زیر نائل شدند:

الف) شناسایی استعدادهای افراد بیکار با استفاده از کاربرد آزمونهای روانی،

ب) شناسایی زمینه های قبلی اشتغال بیکاران و بررسی علل بیکار شدن،

ج) بررسی و شناسایی نیازهای شغلی جامعه و

د) تدوین و اجرای برنامه های مناسب برای آموزش مجدد بیکاران با توجه به موارد فوق.


5-سال 1933میلادی:

✓ با ایجاد مراکز اشتغال و کاریابی در آمریکا، اقداماتی برای برقراری تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار بوجود آمد.


6-سال 1941میلادی:

✓ با استفاده از روش تحلیل عوامل در بررسی نتایج آزمونها، معیارهای دقیقتر و عینیتری برای پیشبینی موفقیت شغلی افراد برای جایگزینی در مشاغل متعدد معین شد.


7-سال 1951میلادی:

✓ در این سال، گینزبرگ، اقدام به انتشار کتاب انتخاب یک شغل نمود.
✓ در کتاب فوق، دیدگاههای جدیدی درباره انتخاب شغل ارائه شده و انتخاب شغل را یک فرآیند رشدی معرفی کرده اند.

توضیحات تکمیلی

برند

estekhdam

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “2 خلاصه کتاب مشاوره شغلی و حرفه ای شفیع آبادی و سوالات 1403”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *