سوالات استخدامی کارشناس امور شوراها و شهرداری ها + منابع تخصصی

 • صفحه نخست
 • سوالات استخدامی کارشناس امور شوراها و شهرداری ها + منابع تخصصی

 • سوالات استخدامی کارشناس امور شوراها و شهرداری ها + منابع تخصصی
 • آزمون کارشناس امور شوراها و شهرداری ها
 • پکیج کارشناس امور شوراها و شهرداری ها
 • نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور شوراها و شهرداری ها

سوالات استخدامی کارشناس امور شوراها و شهرداری ها + منابع تخصصی

(دیدگاه کاربر 1)

11,900 تومان

توضیحات

دانلود کاملترین منابع استخدامی کارشناس امور شوراها و شهرداری ها (بیش از 900 سوال خیلی مهم) کیفیت بسیار عالی از سامانه استخدام شو

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

چند مورد از مهمترین سوالات استخدامی کارشناس امور شوراها و شهرداری ها:

در صورت اهمال در نگهداري درختان مشمول قانون، شهرداري چه العملی عکس نشان خواهد داد؟
الف ـ اخذ جریمه
ب ـ رأساً اقدام به آبیاري و نگهداري درختان کند می
ج ـ هزینه هاي آبیاري را با درصدي کارمزد از مالک دریافت نماید می
د ـ همه موارد

 

آزمون کارشناس امور شوراها و شهرداری ها

 

اعضاي کمیسیون ماده هفت کدامند؟
الف ـ نماینده شوراي شهر ـ مدیر عامل سازمان ها پارك ـ مدیر عامل سازمان زیباسازي ها شهرداري
ب ـ نماینده شوراي شهر ـ مدیر عامل شهرداري ـ مدیر عامل سازمان زیباسازي شهرداري
ج ـ نماینده شوراي شهر ـ مدیر عامل سازمان ها پارك ـ مدیر عامل شهرداري
د ـ نماینده شوراي شهر ـ مدیر عامل سازمان ها پارك ـ نماینده فنی شهرداري

 

در اصلاح شرح خدمات همسان تهییه طرح جامع (تیپ 12) بعد از انقلاب اسلامی 1363 عناوین فصل های اول و دوم شرح خدمات کدام است؟
1- شناخت حوزه فراگیر ، شناخت حوزه نفوذ 2- شناخت کلی منطقه ، مطالعات حوزه ی پیرامونی بلافصل
3- مطالعات حوزه نفوذ ، مطالعات حوزه ی فراگیر 4- بررسی کلی منطقه ، بررسی حوزه نفوذ

 

پکیج کارشناس امور شوراها و شهرداری ها

 

طرح های موضوعی ، موضعی و موضوعی موضعی غالبا زیر مجموعه کدام طرح محسوب میشوند ؟
1- ناحیه ، سرزمین و اقدام 2- جامع ، تفصیلی و طراحی شهری
3- مجموعه شهری ، آماده سازی زمین و جامع 4- آماده سازی زمین ، اقدام و جامع شهری

 

طرح های موضوعی ، موضعی و موضوعی موضعی غالبا زیر مجموعه کدام طرح محسوب میشوند؟
1- ناحیه ، سرزمین و اقدام 2- جامع ، تفصیلی و طراحی شهری
3- مجموعه شهری ، آماده سازی زمین و جامع 4- آماده سازی زمین ، اقدام و جامع شهری

 

منابع آزمون کارشناس امور شوراها و شهرداری ها

 

در دهه های اخیر استفاده از کدام نوع از زمین شهری برای توسعه مجدد شهرها ، هم از دیدگاه نظری و هم از دیدگاه عملی مورد توجه قرار گرفته است ؟
1-بایر       2-دایر      3-موات       4-متروکه

 

طرح های جامع شهری و طرح جامع شهرستان و برنامه های ملی که این آخری توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه می شود

1- طرح های جامع شهری با توجه به طرح های جامع شهرستان و طرح کالبدی ملی تهیه و تدوین می شوند ، جوابگوی نظام برنامه ریزی کشور ما می باشند.
2- با توجه به این که برنامه های ملی به صورت بخشی تهییه می شود ، نیاز به برنامه هایی در سطح کلان در عرصه مناطق نیز وجود دارد (تلفیق برنامه های بخشی و منطقه ای).
3- طرح های جامع شهری ارتباطی به برنامه های ملی که در سطح کلان و توسط سازمان برنامه تهییه می شوند ندارد و نباید داشته باشد و مستقلا می تواند تهییه و اجرا شود.
4- برنامه های ملی در قالب مناطق به صورت منطقه ای در آمده و سپس در قالب طرح های جامع شهری به اجرا در می آید.

 

نمونه سوالات تخصصی کارشناس امور شوراها و شهرداری ها

 

مراد از مطالعات کاربری زمین در شهرسازی این است :
1- که نوع استفاده از ساختمان های شهر و زمین های آن را اعم از دایر و بایر معلوم کنیم.
2- به همراه با نوع استفاده از زمین های شهر به تحلیل زیبایی شهر بپردازیم.
3- که همراه با تعیین نوع استفاده و تحلیل زیبایی شهر ، ترافیک شهر و جریان آن را نیز معلوم داریم.
4- به سابقه تاریخی هر دو شهر و البته جمعیت و فاصله این دو شهر از یک دیگر بستگی دارد.

 

اساسی ترین مطالعات در برنامه ریزی شهری در همه کشور های جهان و در ایران نیز :
1- مطالعات جمعیتی ، مطالعات اقتصادی و مطالعات کاربری زمین است.
2- مطالعات جمعیتی ، مطالعات تاریخی ، مطالعات جغرافیایی و اقتصادی و مطالعه وضع موجود است.
3- مطالعات جمعیتی ، مطالعات جغرافیایی و مطالعات کاربری زمین است.
4- مطالعات جمعیتی ، مطالعات ترافیکی که خود از مطالعات دیگر نشات می گیرد و مطالعات کاربری زمین است.

 

دانلود نمونه سوالات کارشناس امور شوراها و شهرداری ها

 

بر اساس تعریف قانونی ، طرح جامع شهر عبارت از طرح بلند مدتی است که در آن موارد زیر تهییه و تنظیم می گردد :
1- نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مختلف ( کاربری های اصلی شهر ) و خطوط کلی ارتباطی و محل ترمینال ها ،
فرودگاه ها و بنادر.
2- نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مختلف ( کاربری های اصلی شهر ) و ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی.
3- نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مختلف ( کاربریهای اصلی شهر ) و خطوط کلی ارتباطی و محل ترمینال ها ، فرودگاه ها و بنادر و ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی.
4- نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مختلف( کاربری های اصلی شهر ) و سطح لازم برای ایجاد آن ها و ضوابط و مقررات مربوط به آنها.

 

منابع آزمون کارشناس امور شوراها و شهرداریها

 

اراضی موات و اراضی بایر شهری از نظر قانون زمین شهری دارای چه خصوصیاتی هستند ؟
1- اراضی موات و بایر شهری هر دو از اراضی بلا استفاده شهر هستند.
2- اراضی موات و بایر شهری هر دو سابقه عمران و احیاء دارند.
3- هیچ کدام از اراضی موات و بایر شهری سابقه عمران و احیاء ندارند.
4- اراضی موات سابقه عمران احیاء ندارند و لیکن اراضی بایر دارند.

 

نمونه سوالات آزمون استخدامی کارشناس امور شوراها و شهرداری ها

 

مسائل شهر تهران روز به روز افزوده میشود و این شهر که روزگاری مملو از درختان چنار بود ، امروزه توده ی متراکم و انبوهی از جمعیت ، ساختمان و ماشین است . در برخورد با مساله تهران باید دانست که :
1- مساله تهران اساسا مدیریت شهری است . اگر به این مساله پاسخ داده شود ، مشکل برطرف خواهد شد.
2- کمبود مسکن ، اشتغال ،آلودگی هوا و ترافیک از جمله مسائل تهران است. تنها با برنامه ریزی دقیق برای هریک از مسائل به طور جداگانه میتوان به مساله تهران پاسخ داد.
3- پاسخ به مساله تهران مبتنی بر برنامه ریزی ترافیک شهری ، ایجاد شبکه وسیع و مترو می باشد.
4- مساله تهران ، مساله ملی است و تعدیل مسائل و مشکلات آن در برنامه ریزی ملی و منطقه ای و اساسا ایجاد تعادل منطقه ای نهفته است.

منابع تخصصی استخدامی کارشناس امور شوراها و شهرداری ها شامل:

 • نکات بسیار مهم کتاب برنامه ریزی شهرهای + کتاب برنامه ريزي شهرهاي جديد نوشته دكتر اسماعيل نصيري
 • مهمترین جزوه و سوالات نکات قوانین شهر ، شهرداری ها
 • راهنمای مجموعه قوانین ده و دهیاری و کتابچه مفاد آئين نامه مالي دهياري ها
 • مهمترین سوالات + نکات کلیدی و جزوه مطالعات آمایش سرزمین
 • جزوه برنامه ریزی روستایی در ایران از محمدرضا رضوانی
 • جزوه جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی شهری و روستایی
 • کتاب مرجع اصول و مبانی معماری و شهر سازی
 • لغات مهم و تخصصی ویژه رشته شهر سازی
 • کتابچه مجموعه اهداف، وظایف و پست هاي سازمانی وزارت کشور
 • سوالات مباني مهندسي معماري و ساختمان (مهندسي شهرسازي)
 • و …

سوالات استخدامی کارشناس امور شوراها و شهرداری‌ها + منابع تخصصی

امروز می‌توان گفت سوالات استخدامی کارشناس امور شوراها و شهرداری‌ها + منابع تخصصی از بهترین پکیج‌های آموزشی جهت آماده سازی تمامی دانشجویان برای شرکت در آزمون استخدامی است.

این پکیج آموزشی دربرگیرنده تمامی منابع مورد نیاز و همچنین نمونه سوالات کاربردی استخدامی کارشناس امور شوراها و شهرداری‌ها است. نمونه سوالات موجود در این پکیج به شما کمک خواهد کرد تا نمره بالایی را در آزمون استخدامی کسب کنید.

شما تنها با خرید سوالات استخدامی کارشناس امور شوراها و شهرداری‌ها + منابع تخصصی دیگر نیازی به خواندن جزوه‌ها و کتاب‌های پرحجم نخواهید داشت.

متقاضیان می‌توانند به راحتی تنها با مطالعه منابع موجود در این پکیج و همچنین استفاده از سوالات موجود در آن، بهترین عملکرد را از آن خود نمایند.

این پکیج آموزشی بهترین گزینه برای تمامی افرادی است که دارای فرصت بسیار اندکی جهت و شرکت در آزمون استخدامی هستند. این افراد می‌توانند تنها با استفاده از نمونه‌ سوالات موجود این پکیج، نمره مطلوبی را کسب نمایید.

اما در صورتی که جز آن دسته از افراد هستید که کسب نمره بالا برای شما اهمیت بسیار زیادی دارد، بهتر است پیش از استفاده از این نمونه سوالات، منابع تخصصی که همراه با نمونه سوالات در این پکیج برای شما ارسال شده است را مطالعه کنید.

بنابراین استفاده از سوالات استخدامی کارشناس امور شوراها و شهرداری‌ها + منابع تخصصی بهترین پیشنهاد به تمامی افرادی حتی افرادی که دیر به فکر مطالعه افتاده‌اند و فرصت کافی برای مطالعه ندارند، است.

از آنجا که یکی از بهترین روش‌ها برای آشنایی با سوالات آزمون استخدامی، استفاده از نمونه سوالات سالیان گذشته این آزمون است، بنابراین سوالات موجود در پکیج سوالات استخدامی کارشناس امور شوراها و شهرداری‌ها + منابع تخصصی، بر مبنای سوالات آزمون استخدامی سالیان گذشته است. این موضوع سبب می‌شود تا افراد با نوع سوالات و فصل‌های کلیدی که طراحان اغلب از آن سوال طرح خواهند کرد، آشنا شوند.

 

ویژگی پکیج

ویژگی‌ های استفاده از سوالات استخدامی کارشناس امور شوراها و شهرداری‌ها + منابع تخصصی  در این است که این نمونه سوالات شامل قابلیت‌ های همچون، شرکت در آزمون‌ها به تعداد نامحدود، امکان تحلیل و نتیجه گیری آزمون‌ها، دارای سوالات اصلی سالیان گذشته آزمون استخدامی، شبیه سازی شده به منظور افزایش تمرکز، محدودیت زمانی به منظور کاهش استرس، استفاده از روش‌ های نوین آموزشی است.

با استفاده از این نمونه‌ سوالات موجود در این پکیج آموزشی به راحتی قادر خواهید بود تا به سوالات آزمون‌ های گذشته دسترسی پیدا کنید، این گونه در سر جلسه امتحان به دلیل آشنایی پیشین با نمونه سوالات دیگر استرس کمتری خواهید داشت.

 

سخن آخر

 از جمله کاملترین و جامع ترین پکیج‌ های آموزشی آزمون‌ های استخدامی، سوالات استخدامی کارشناس امور شوراها و شهرداری‌ها + منابع تخصصی است.

سوالات استفاده شده در این پکیج، برگرفته از نمونه سوالات یا همان بانک سوالات سالیان گذشته آزمون استخدامی است.

به همین جهت استفاده از این پکیج آموزشی بهترین گزینه جهت آماده سازی افراد برای شرکت در آزمون استخدامی است. همچنین استفاده از آن باعث سنجش سطح علمی افراد برای شرکت در آزمون نهایی است.

به همین دلیل پیشنهاد می‌کنیم که از خرید این پکیج آموزشی غافل نشوید.

کلمات کلیدی:

 • کارشناس امور شوراها و شهرداری ها نمونه سوالات
 • آزمون کارشناس امور شوراها و شهرداری ها
 • پکیج کارشناس امور شوراها و شهرداری ها
 • منابع آزمون کارشناس امور شوراها و شهرداری ها
 • سوالات تخصصی کارشناس امور شوراها و شهرداری ها
 • نمونه سوال استخدامی کارشناس امور شوراها و شهرداری ها
 • نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور شوراها و شهرداری ها
 • دانلود نمونه سوالات کارشناس امور شوراها و شهرداری ها
 • کارشناس امور شوراها و شهرداریها
 • نمونه سوال کارشناس امور شوراها و شهرداریها
 • منابع آزمون کارشناس امور شوراها و شهرداریها
 • نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور شوراها و شهرداریها
 • سوالات كارشناس امور شوراها و شهرداريها
 • شغل کارشناس امور شوراها و شهرداریها
 • منابع کارشناس امور شوراها و شهرداریها
 • نمونه سوالات آزمون استخدامی کارشناس امور شوراها و شهرداری ها
 • منابع استخدامی کارشناس امور شوراها و شهرداریها
 • ازمون استخدامی کارشناس امور شوراها و شهرداریها
 • مواد آزمون کارشناس امور شوراها و شهرداری ها
 • دانلود نمونه سوالات استخدامی کارشناس امور شوراها و شهرداری ها
 • نمونه سوالات کارشناس امور شوراها و شهرداریها
 • نمونه سوالات آزمون کارشناس امور شوراها و شهرداریها
 • دانلود نمونه سوالات کارشناس امور شوراها و شهرداریها
 • پکیج منابع تخصصی آزمون استخدامی کارشناس امور شوراها و شهرداری ها
 • نمونه سوالات تخصصی آزمون کارشناس امور شوراها و شهرداریها
 • منابع کارشناس امور شوراها و شهرداری ها
 • آزمون استخدامی کارشناس امور شوراها و شهرداری ها
 • پکیج منابع تخصصی کارشناس امور شوراها و شهرداری ها
 • منابع تخصصی کارشناس امور شوراها و شهرداری ها
 • جزوه کارشناس امور شوراها و شهرداری ها
 • دانلود سوالات کارشناس امور شوراها و شهرداری ها
 • منابع رشته کارشناس امور شوراها و شهرداری ها
 • دانلود نمونه سوالات کارشناس امور شوراها و شهرداری ها
 • منابع ازمون استخدامی کارشناس امور شوراها و شهرداری
1
روز ضمانت بازگشت وجه
1 %
رضایت کاربران از این محصول
1
نفر از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند

توضیحات تکمیلی

برند

estekhdam

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

1 دیدگاه برای سوالات استخدامی کارشناس امور شوراها و شهرداری ها + منابع تخصصی

 1. ضابطی

  با دانلود سوالات کارشناس امور شورها و شهرداری ها استرسم خیلی کم شد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *