دانلود رایگان سوالات استخدامی دبیر زمین شناسی آموزش و پرورش 99

 • صفحه نخست
 • دانلود رایگان سوالات استخدامی دبیر زمین شناسی آموزش و پرورش 99

 • سوالات استخدامی دبیر زمین شناسی آموزش و پرورش
 • دانلود رایگان سوالات استخدامی دبیر زمین شناسی
 • دانلود سوالات تخصصی زمین شناسی استخدامی
 • استخدام دبیر زمین شناسی
 • سوالات استخدامی دبیر زمین شناسی
 • سوالات استخدامی دبیر زمین شناسی

دانلود رایگان سوالات استخدامی دبیر زمین شناسی آموزش و پرورش 99

11,800 تومان

☑️فرمت pdf ☑️دانلود فوری ☑️دانلود نمونه سوالات استخدامی دبیر زمین شناسی آموزش و پرورش【منابع تخصصی آزمون+کتاب استخدامی دبیر زمین شناسی】.

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون آموزش و پرورش افزایش دهید.

لینک دانلود سوالات بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

توضیحات

دانلود نمونه سوالات و جزوات استخدامی دبیر زمین شناسی با جواب و کیفیت بسیار عالی از سامانه استخدام شو

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

در ادامه به ارائه سوالات استخدامی دبیر زمین شناسی آموزش و پرورش پرداخته ایم. با وب سایت استخدام شو همراه باشید:

بخش اول:

سوالات استخدامی دبیر زمین شناسی آموزش و پرورش (تخصصی)

1- مجموعه سوالات تخصصی رسوب شناسی و سنگ رسوبی با پاسخنامه

2- مجموعه سوالات تخصصی پترولوژی با پاسخنامه

3- مجموعه سوالات تخصصی دیرینه شناسی و فسیل با پاسخنامه

4- مجموعه سوالات تخصصی زمین ساخت با پاسخنامه

5- مجموعه سوالات تخصصی زمین شناسی ایران با پاسخنامه

6- مجموعه سوالات تخصصی اطلاعات عمومی درباره آب و اقلیم با پاسخنامه

بخش دوم:

سوالات استخدامی دبیر زمین شناسی آموزش و پرورش (عمومی)

1- مهمترین نمونه سوالات فناوری اطلاعات، مهارت های هفتگانه (ICDL) (با پاسخنامه)

2- مهمترین نمونه سوالات ریاضی و آمار مقدماتی (با پاسخنامه)

3- مهمترین نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی و آیین نگارش (با پاسخنامه)

4- مهمترین نمونه سوالات معارف اسلامی (با پاسخنامه)

5- مهمترین نمونه سوالات زبان انگلیسی عمومی (با پاسخنامه)

6- مهمترین نمونه سوالات اطلاعات عمومی و هوش (با پاسخنامه)

7- مهمترین نمونه سوالات هوش و توانمندی های عمومی (با پاسخنامه)

8- مهمترین نمونه سوالات اطلاعات عمومی، دانش اجتـماعی و سیاسی (با پاسخنامه)

بخش سوم:

سوالات استخدامی دبیر زمین شناسی آموزش و پرورش (دفترچه سوالات)

1- سوالات آزمون دبیر زمین شناسی آموزش و پرورش با پاسخنامه / سال های ۸۴ ، ۸۶ ، ۸۹

2- سوالات استخدامی دبیر زمین شناسی آموزش و پرورش با پاسخنامه تشریحی / سال های ۹۴ ، ۹۵

3- سوالات استخدامی دبیر زمین شناسی آموزش و پرورش با پاسخنامه تشریحی / سال های ۹۶ ، ۹۷

4- دفترچه سوالات اولین آزمون فراگیر با پاسخنامه تشریحی / خرداد ماه سال ۹۴

5- دفترچه سوالات دومین آزمون فراگیر با پاسخنامه تشریحی / اسفند ماه سال ۹۴

6- دفترچه سوالات سومین آزمون فراگیر با پاسخنامه تشریحی / آبان ماه سال ۹۵

7- دفترچه سوالات چهارمین آزمون فراگیر با پاسخنامه تشریحی / شهریور ماه سال ۹۶

8- دفترچه سوالات پنجمین آزمون فراگیر با پاسخنامه تشریحی / تیر ماه سال ۹۷

بخش چهارم:

جزوات عمومی استخدامی دبیر زمین شناسی

1- جزوه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

2- جزوه آموزشی ریاضی و آمار مقدماتی

3- جزوه آموزشی معارف اسلامی

4- جزوه آموزشی زبان انگلیسی

5- جزوه هوش و توانمندی

6- جزوه آموزشی مهارت های کامپیوتر

بخش پنجم:

چند مورد از سوالات استخدامی دبیر زمین شناسی

یک سیستم کمانی آرمانی شامل چه مناطقی است؟

1) انفصال کمان – دراز گودال، کمان، مناطق پشت کمان ☑

2) انفصال کمان – دراز گودال، دریاچه حاشیه ای، دریای پشت کمان

3) دریاچه حاشیه ای، کمان، دریای پشت کمان

4) منشور افزاینده، دریاچه حاشیه ای، دریای پشت کمان

اکثر زمین لرزوه های جهان در کدام قسمت از ورقه های لیتوسفر ایجاد می شود؟

1) در طول حاشیه میان ورقه ها ☑

2) در درون ورقه ها

3) عمود بر امتداد ورقه ها

4) بدون ارتباط با حاشیه ورقه ها

منشاء کانی زایی در کافتهای اقیانوسی چیست؟

1) فرآیندهای سولفیدی

2) فرآیندهای ته نشینی

3) فرآیندهای فرسایشی

4) فرآیندهای هیدروترمال ☑

دگرگونی فشار و دمای متوسط (باروین) مشخصه کدام ناحیه زمین ساختی است؟

1) نواحی فرورانش

2) نواحی بی اثر

3) نواحی برخوردی ☑

4) نواحی گسترش

الیستوسترم در کدام یک از محیطهای زمین ساختی زیر قابل مشاهده است؟

1) درازگودال

2) منشورهای افزاینده ☑

3) حوضه های پیش کمان

4) حوضه های پشت کمان

طول منطقه بنیوف در مناطق فرورانش با چه عاملی مشخص می شود؟

1) عمقی است که لیتوسفر اقیانوسی فرورونده خصوصیات حرارتی خود را از دست می دهد.

2) عمقی است که لیتوسفر اقیانوسی فرورونده دارای فعالیت لرزه ای برشی است.

3) عمقی است که لیتوسفر اقیانوسی فرورنده دارای فعالیت لرزه ای فشارشی است.

4) عقی است که لیتوسفر اقیانوسی فرورنده خصوصیات حرارتی خود را حفظ می کند. ☑

سیستم جزایر کمانی در چه حالتی ایجاد می شود؟

1) فرورانش لیتوسفر اقیانوسی به زیر لیتوسفر اقیانوسی ☑

2) فرورانش لیتوسفر اقیانوسی به زیر لیتوسفر قاره ای

3) فرورانش لیتوسفر اقیانوسی به زیر کمان قاره ای

4) برخورد لیتوسفر قاره ای با لیتوسفر قاره ای

پیوستگاه سه گانه در چه حالتی پایدار می ماند؟

1) در حالتی که خطوط سرعت عمود بر یکدیگر باشند.

2) در حالتی که خطوط سرعت به موازات یکدیگر باشند.

3) در حالتی که خطوط سرعت یکدیگر را در یک نقطه قطع کنند. ☑

4) در حالتی که خطوط سرعت یکدیگر را در سه نقطه قطع کنند.

مشخصه سنگهای آتشفشانی کافت های قاره ای چیست؟

1) از عناصر قلیایی غنی و از عناصر ناسازگار تهی است.

2) از عناصر قلیایی تهی و از عناصر ناسازگار غنی است.

3) از عناصر قلیایی و ناسازگار غنی هستند. ☑

4) از عناصر قلیایی و ناسازگار تهی هستند.

پشته های میان اقیانوسی دارای چه نوع سنگهایی می باشند؟

1) بازالت تولئیتی ☑

2) بازالت کالک آلکالن

3) بازالت آلکالن

4) بازالت شوشونیتی

پشته های میان اقیانوسی چه نوع حاشیه هایی هستند؟

1) حاشیه های بی اثر و ترادیسی

2) حاشیه های مخرب و همگرا

3) حاشیه هایی افزاینده و سازنده ☑

4) حاشیه های مخرب و افزاینده

کدام یک از نیروهای عمل کننده بر روی ورقه هاف حاصل حرکت پشته های اقیانوس است؟

1) مقاومت برخوردی

2) مقاومت ترادیسی ☑

3) کشیدگی صفحه

4) کشیدگی گوشته

سرعت گسترش بستر اقیانوسها توسط چه عواملی محاسبه می شود؟

1) تعیین سن رادیومتری، چینه شناسی مغناطیسی، میزان گسترش بستر اقیانوسها ☑

2) تعیین سن رادیومتری، میزان فرورانش در درازگودالها، میزان گسترش بستر اقیانوسها

3) میزان گسترش بستر اقیانوسها، میزان فرورانش در دراز گودالها، چینه شناسی مغناطیسی

4) چینه شناسی مغناطیسی، تعیین میزان همرفت، تعیین سن رادیومتری

کدامیک از موراد زیر نتیجه مطالعات سرگردانی قطبی می باشد؟

1) قاره ها و قطبین هر دو ثابت هستند.

2) قاره ها ثابت و محل قطبین تغیر کرده است.

3) قاره ها و قطبین هر دو تغییر کرده است.

4) محل قطبین ثابت و قاره ها جا به جا شده اند. ☑

حرکت قاره ها بر روی سطح زمین و بازسازی موقعیت اولیه آنها توسط چه پارامترهایی قابل توصیف است؟

1) قطب چرخش و زاویه چرخش ☑

2) زاویه چرخش و سرعت خطی

3) سرعتی خطی و قطب چرخش

4) قطب چرخش و استوای چرخش

 

بخش ششم:

✔️ استخدامی دبیر زمین شناسی آموزش و پرورش

در رقابت‌ هایی مهم با نمونه آماری بالا مثل آزمونهای استخدامی ، گاهی نکته های کوچک اختلافاتی بزرگ ایجاد میکنند. نکته مهم این است که شما تصمیمات درست بگیرید و کلاسها و جزوات مناسبی را برای بالا بردن شانس قبولی خود انتخاب کنید.

از آنجایی که این آزمونها درسال یک مرتبه برگزار می گردد، نیاز به صرف زمان و برنامه ریزی دقیقی دارد. این زمان کافیست تا مطالبی که بارها خوانده­اید را از یاد ببرید. این همان موضوعی است که بدون شک هر داوطلب را در این مسیر نگران میکند. بخصوص با نزدیک شدن به زمان آزمون و با استرس حاکم بر داوطلبان بسیاری از مطالبی که در ابتدا خوانده بودند ممکن است از خاطر شان رفته باشد.

در همین راستا تیم قدرتمند ما با پکیج‌ های جمع­ بندی جامع خود دقیقا سراغ همان بخشهایی از دروس میرود که نیاز به خاطر سپاری و جمع بندی زیاد آن را داوطلبان دارند. همه ساله شرکت کنندگان زیادی در آزمون‌های استخدامی شرکت می کنند در حالی که فیلتر ها و سطح سوالات نسبت به سال قبل سختتر می‌شود و این امر یعنی شانس کمتر برای افراد شرکت کننده در آزمون های استخدامی.

اما سوالی که داوطلبان دارند این است که مجموعه سوالات شما همانند ” آزمون استخدامی آموزش و پرورش است ؟” در پاسخ به این سوال باید بگوییم که اصلا جای نگرانی نیست مجموعه ما با سالها تجربه در این زمینه بهترین نمونه سوالات و درس نامه ها را با تلاش بسیار برای قبولی شما دسته بندی و گردآوری کرده که در موفقیت شما در آزمون حتی به اندازه ای کوچک نقش موثر و مفیدی داشته باشیم.

✔️ برترین راه  قبولی در آزمون استخدامی چیست؟

 معمولا آزمون ها شامل دو بخش زیر هستند

 • سوالات عمومی
 • سوالات تخصصی

شما برای ماندن در کورس رقابت و پیروزی در آزمون نسبت به سایر داوطلبان باید حداقل امتیاز 60 درصد سوالات عمومی را به درستی پاسخ دهید.

  سوالات عمومی به ­تعداد 100 سوال چهار گزینه ای با اعمال نمره منفی برای پاسخ های غلط طراحی شده که شامل زبان و ادبیات فارسی، معارف ، زبان انگلیسی عمومی ، اطلاعات سیاسی و دانش اجتماعی ، فناوری اطلاعات، ریاضات و آمار و هوش و استعداد می باشد.

  سوالات تخصصی آزمون دبیری شامل حداقل 40 سوال مرتبط با رشته شغلی انتخاب شده میباشد. 

یکی از سخت ترین بخشهای برنامه ریزی برای آزمون استخدامی آموزش و پرورش، برنامه ریزی برای دروس تخصصی آزمون استخدامی می ‌باشد. سختی کار از انجا شروع می‌شود که لیسانس شما غیرمرتبط با دروس و مواد اختصاصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش هم باشد. همانند اینکه باید برای برنامه ریزی آزمون استخدامی آموزش و پرورش، گروهی از مشاوران خبره و متخصص در رشته های مختلف را یکجا داشته باشیم تا بتوانیم بهترین نوع برنامه ریزی را برای اعم از دروس تخصصی و عمومی، این آزمون استخدامی ایجاد کنیم.

همه ساله این آزمون در رشته های مختلف برگزار می گردد که شما با همراهی تیم ما می توانید این مسیر سخت را براحتی پشت سر گذاشته و به هدف خود برسید.

مجموعه تهیه شده نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش ، مطالب بسیار گسترده یک درس و یا یک مبحث را به گونه­ای برای شما دسته­ بندی میکند که نگرانی­ ، ترسها و استرس شما را از بین می برد. نمونه سوالات کمک آموزشی تخصصی دبیری آموزش و پرورش طبق دروس آزمون سال های اخیر می باشد و میتواند همان چیزی باشد که در ماههای پایانی آزمون شما را از رقیبان پیش بیاندازد و مسیر موفقیت را برای شما هموارتر سازد. در این بخش به توضیحات تکمیلی در خصوص پکیج سوالات استخدامی دبیر زمین شناسی آموزش و پرورش پرداخته ایم.

✔️ سوالات استخدامی دبیری آموزش و پرورش شاخه زمین شناسی

مجموعه تهیه شده توسط تیم ما حاوی نمونه سوالات کمک آموزشی آزمون استخدامی آموزش و پرورش و مناسب برای شغل دبیر زمین شناسی می ‌باشد که همراه با پاسخ نامه برای داوطلبانی که دسترسی به منابع مطالعاتی خوب ندارند، ایجاد  شده است.

✔️ نمونه سوالات استخدامی دبیری آموزش و پرورش شاخه زمین شناسی (مجموعه تخصصی)

اگر به دنبال مجموعه ای از نمونه سوالات تخصصی استخدامی آموزش و پرورش دبیری زمین شناسی می ‌باشید که در کمتر جایی نظیر آنرا دیده باشید و در راستای رسیدن به هدف قبولی شما باشد ، میتوانید از بسته ارائه شده در وب سایت ما که یکی از بهترین منابع  منطبق  با سرفصل های آزمونهای استخدامی جدید می باشد، استفاده نمایید.

 • نمونه سوالات کانی شناسی
 • نمونه سوالات سنگ شناسی
 • نمونه سوالات فسیل شناسی
 • نمونه سوالات درس آب و هوا
 • نمونه سوالات نجوم
 • نمونه سوالات درس آب و هوای زمین

 

تمام هم و غم ما در ارائه نمونه سوالات تخصصی با کیفیت بالا در آزمون دبیری زمین شناسی آموزش و پرورش، جمع آوری پرمحتواترین سوالات استخدامی از بین بیش از 80۰۰ نمونه سوال، طی مشاهده آزمون های اخیر دبیری بوده است.

✔️ سوالات استخدامی دبیر زمین شناسی آموزش و پرورش (مجموعه عمومی)

در این بخش ما با گردآوری نمونه سوالات عمومی که پر تکرار ترین سولات در آزمون های استخدامی شناخته شده اند و مهم ترین سوالات در این آزمون محسوب می شوند پرداخته ایم.

 • نمونه سوالات زبان و ادبیات فارسی
 • نمونه سوالات معارف اسلامی
 • نمونه سوالات ریاضی و آمار مقدماتی
 • نمونه سوالات زبان انگلیسی عمومی
 • نمونه سوالات اطلاعات عمومی
 • نمونه سوالات فناوری اطلاعات (مهارتهای ICDL)
 • نمونه سوالات عمومی و هوش

کارشناسان ما بر این عقیده هستند که داوطلبین عزیز با مطالعه مجموعه ذکر شده می توانند به درصد بالایی از آمادگی مورد نیاز رسیده و جزء نفرات نخست باشند که به عنوان دبیر زمین شناسی به استخدام آموزش و پرورش در می آیند. تک تک سوالات این بسته با توجه بر مواد اعلام شده آزمون استخدامی تهیه و جمع آوری شده است و به دلیل نبودن منابع اطلاعاتی کافی در خصوص سوالات تخصصی تمامی تلاش ها بکار گرفته شد تا بهترین خروجی را در این بسته شاهد باشیم.

1
روز ضمانت بازگشت وجه
1 %
رضایت کاربران از این محصول
1
نفر از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند

اطلاعات بیشتر

برند

estekhdam

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود رایگان سوالات استخدامی دبیر زمین شناسی آموزش و پرورش 99”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *