رایگان سوالات جوشکاری آرگون فنی حرفه ای 1403

  • صفحه نخست
  • رایگان سوالات جوشکاری آرگون فنی حرفه ای 1403

  • رایگان سوالات جوشکاری آرگون فنی حرفه ای

رایگان سوالات جوشکاری آرگون فنی حرفه ای 1403

15,900 تومان

توضیحات

جدیدترین سوالات جوشکاری آرگون فنی حرفه ای با پاسخنامه (کامل) فرمت پی دی اف (بعد از پرداخت لینک دانلود نمایش داده می شود)

 

چند مورد از مهمترین سوالات جوشکاری آرگون فنی حرفه ای:

كدام یک از گزینه های زیر در مورد تست RT درست نیست؟
الف اندازه عیب قابل تشخیص است
ب مدارک مستند وجود دارد
ج عیوب با اندازههای مختلف را نشان می دهد
د ارزان و سریع است ☑️

 

در كدام گزینه ترتیب كنترل توسط مواد نافذ درست بیان شده است؟
الف آماده سازی – ماده ظهور- تمیزكاری- بازررسی
ب آماده سازی – مایع نافذ- تمیز كاری-ظهور- بازرسی ☑️
ج آماده سازی – تمیز كاری- مایع نفوذ- بازرسی
د آماده سازی ماده ظهور- ماده نافذ- بازرسی

 

كدام آزمون جوشکاری مخرب است ؟
الف مایعات نافذ
ب فراصوتی
ج كشش ☑️
د رادیو گرافی

 

كدام عارضه در جوشکاری احتمال وقوع ندارد ؟
الف برق زدگی چشم
ب گرفتگی گوش ☑️
ج تب بخارات فلزی
د سوختگی پوستی

 

رنگ كپسول مخلوط نیتروژن هیدروژن جدید و قدیم چه چیزی است؟
الف جدید قرمز و خاكستری – قدیم قرمز و یا قرمز و سبز تیره ☑️
ب جدید سبز و خاكستری- قدیم خاكستری
ج جدید قرمز – قدیم قرمز
د جدید بلوطی، زرد – قدیم قرمز

 

در صورت جوشکاری در محیط باز و وجود باد در محل چه اشکالی به‌وجود می آید؟
الف پراكندگی گاز محافظ و ایجاد خلل و فرج ☑️
ب ایجاد ترک در سر تاسر سرجوش
ج سوختگی و كدری بیش از حد جوش
د ایجاد گرده نا متقارن در جوش

 

كدام تست هر پنج سال یک بار بر روی كپسول های گاز آرگون انجام می شود ؟
الف تست هیدرو استاتیک ☑️
ب تست آلتراسونیک
ج تست ضربه
د تست نفوذ

 

كدامیک از فاكتورهای ذیل موجب پایداری الکترود تنگستن در مقابل حرارت می گردد؟
الف قابلیت حمل جریان الکتریکی خوب آن ☑️
ب سختی بالای الکترود تنگستن
ج نقطه جوش آن
د شفافیت الکترود تنگستن

 

اگر برای جوشکاری آلومینیم به‌جای الکترود زیر كونیم دار از الکترود توریم دار استفاده كنند چه اشاکالی ایجااد می شود؟
الف جوش سیاه و آلوده می شود
ب نوک الکترود ریش ریش می گردد☑️
ج نوک الکترود ساچمه ای می گردد
د الکترود اكسید می شود

 

در دستگاههای جوشکاری آرگون آب چه كاربردی دارد؟
الف آب را جهت خنک كردن كابل ورودی استفاده می كنند
ب آب جهت خنک كردن دسته مشعل بکار می رود
ج آب را جهت خنک كردن نازل استفاده می شود
د آب جهت خنک كردن كابل جریان برق و دسته مشعل و الکترود بکار می رود ☑️

 

كدامیک از معیاب ذیل از مهمترین عیوب جوشکاری آرگون محسوب می شود؟
الف آلودگی گل جوش
ب ترک خوردگی داخل قطعه
ج آلودگی تنگستن ☑️
د نفوذ زیاد و یا نفوذ ناقص

 

تاثیر آلیاژ زیر كونیوم دار در الکترود تنگستن چیست؟
الف از ترک خوردگی جوش جلوگیری می كند
ب از توریم دار شدن جوش جلوگیری می كند.
ج كمبود گاز محافظ را تامین می كند
د از آلوده شدن الکترود جوش جلوگیری می كند ☑️

 

قدرت هدایت حرارتی و الکتریکی كدام یک از فلزات ذیل بیشتر است؟
الف مس ☑️
ب چدن
ج روی
د آهن و فولاد

 

در صورت اضافه كردن فسفر به فولاد كدام خاصیت افزایش می یابد؟
الف جوش شکننده می شود
ب مقاومت ضربه كاهش می یابد
ج ترک خوردگی بیشتر می شود
د جوش شکننده و ایجاد ترک و كاهش ضربه گیر ☑️

 

چگونه می توان از به‌وجود آمدن ترک های ستاره ای در انتهای جوش جلوگیری كرد؟
الف با سریع دور كردن مشعل از ناحیه مذاب ☑️
ب با آرام دور كردن مشعل از انتهای جوش
ج كم كردن ولتاژ
د كم كردن شدت جریان

 

كدام یک از تعاریف ذیل در مورد گازهای هلیم و آرگون صادق است؟
الف گاز هلیم گاز سبکی است و باید در جوشکاری حالت تخت دبی خروجی بیشتری را تنظیم كرد. ☑️
ب گاز آرگون گاز سبکی است و باید در جوشکاری حالت تخت دبی خروجی بیشتری را تنظیم كرد.
ج گاز هلیم سنگین است باید دبی خروجی گاز كم باشد.
د گاز آرگون سبک است باید دبی خروجی گاز زیاد باشد

 

صدای پت پت از نشانه های كدام تنگستن است؟
الف تنگستن سبز ☑️
ب تنگستن قرمز
ج تنگستن زرد
د تنگستن قهوه ای

 

كدام گزینه در مورد جوشکاری آرگون اشتباه است ؟
الف چون فلز پر كننده از خارج وارد می شود اغتشاش جریانی ندارد
ب كیفیت جوش به مراتب بهتر است
ج امکان جوشکاری فلزات بسیار نازک وجود دارد
د در هر محیطی قابل جوشکاری است ☑️

 

در صورت مشخص نکردن گرده جوش در نقشه شکل گرده چگونه باید باشد؟
الف محدب
ب مقعر
ج صاف  ☑️
د انتخابی است

 

وجود ترک در جوش ممکن است به چه دلائلی ایجاد گردد؟
الف مس اكسیژن دار- مواد كمکی اشتباه- عمل حرارتی ناصحیح ☑️
ب قوس بلند-پیش گرم خیلی كم- تیزی بیش از حد الکترود
ج عدم تمیزی قطعه- مس اكسیژن دار- قوس بلند
د مواد كمکی اشتباه- كثیفی الکترود- پیش گرم خیلی كم

 

نحوه ی تولید الکترود های تنگستنی چگونه است؟
الف كششی ☑️
ب نورد سرد
ج پرسی
د اكسترودی

 

كدام گزینه در مورد خصوصیات گاز ارگون و هلیوم غلط است ؟
الف بی رنگ و بی بوست
ب عدم سوختن
ج افزایش احتراق ☑️
د خنثی بودن

 

انتخاب صحیح قطر الکترود تنگستن بستگی به كدام مورد دارد؟
الف به نوع و شدت جریان ☑️
ب به نوع گاز محافظ
ج نوع مواد مصرفی
د فلز مبنا

 

برای جوشکاری قطعات دشوار و تنگ بهتراست از چه نوع تورچی استفاده شود؟
الف تورچ آب خنک
ب تورچ هوا خنک
ج تورچ خمشو ☑️
د بستگی به نوع جریان دارد

 

در جوشکاری TIG قوس الکتریکی بین الکترود تنگستن و فلز مبنا چگونه صورت می گیرد؟
الف در داخل نازل سرامیکی تشکیل می شود
ب در حوضچه مذاب تشکیل می شود. ☑️
ج در داخل گاز محافظ تشکیل می شود
د در داخل گاز فعال تشکیل می شود

 

كدام گزینه در مورد تنگستن زیر كونیم دار درست است؟
الف جلوگیری از ترک خوردگی گرده جوش
ب جلوگیری از آلودگی جوش☑️
ج جلوگیری از تخلخل در كار
د مصرف كم گاز خنثی

 

كدام گزینه در مورد تنگستن زیر كونیم دار درست است؟
الف جلوگیری از ترک خوردگی گرده جوش ☑️
ب جلوگیری از آلودگی جوش
ج جلوگیری از تخلخل در كار
د مصرف كم گاز خنثی

 

مخلوط گاز آرگون وهلیوم چه خصوصیاتی دارد؟
الف درجه حرارت حاصله از قوس را كاهش می دهد
ب درجه حرارت حاصله افزایش می یابد
ج نفوذ جوش را كاهش می دهد ☑️
د موجب سخت برقرار شدن قوس میشود

 

كدام گزینه در مورد مزایای گاز هلیوم درست نیست ؟
الف حرارت حاصله كمتر از آرگون است ☑️
ب استقرار قوس آن كمتر از آرگون است
ج جوشکاری با هلیوم سریعتر است
د ناحیه تأثیر متمركز تر است

 

كدام گزینه در مورد مزایای گاز هلیوم درست نیست ؟
الف حرارت حاصله كمتر از آرگون است
ب استقرار قوس آن كمتر از آرگون است ☑️
ج جوشکاری با هلیوم سریعتر است
د ناحیه تأثیر متمركز تر است

 

كدام نکته در مورد تنگستن غلط است؟
الف اگر قطر الکترود زیاد باشد قوس از گوشه ای به گوشه دیگر انتقال می یابد
ب الکترود داغ بلافاصله توسط هوای آزاد خنک كنید ☑️
ج تلاش كنید الکترود به قطعه كار نچسبد
د مقداری از الکترود بیرون باشد

 

برای جوشکاری فولاد كروم دار بهتر است از كدام تنگستن استفاده كنیم؟
الف خالص
ب توریم دار ☑️
ج لانتان دار
د سزیم دار

 

وظیفه ی سرامیک در تورچ جوشکاری آرگون چیست ؟
الف انتقال جریان الکتریکی
ب نگه داری از الکترود تنگستنی
ج انتقال گاز محافظ به حوضچه ی مذاب ☑️
د محافظت از دنباله ی تورچ

 

كدام وسیله میزان گاز آرگون خروجی از كپسول را نشان می دهد؟
الف هیتر
ب رگولاتور
ج فلومتر ☑️
د مانومتر

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رایگان سوالات جوشکاری آرگون فنی حرفه ای 1403”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *