سوالات استخدامی مددکار اجتماعی با جواب + دانلود رایگان (1403)

  • صفحه نخست
  • سوالات استخدامی مددکار اجتماعی با جواب + دانلود رایگان (1403)

  • دانلود سوالات مددکار اجتماعی
  • سوالات مددکار اجتماعی
  • سوالات تستی مددکار اجتماعی
  • نمونه سوالات مددکار اجتماعی بهزیستی
  • نمونه سوالات مددکاری اجتماعی

سوالات استخدامی مددکار اجتماعی با جواب + دانلود رایگان (1403)

(دیدگاه 1 کاربر)

19,200 تومان

این پکیج شامل مهمترین و سخت‌ترین سوالات آزمونهای دوره های گذشته می باشد.

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی در آزمون را افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

توضیحات

مجموعه بسته سوالات تخصصی و عمومی آزمون استخدامی مددکار اجتماعی :

700⭐️ سوال استخدامی روانشناسی عمومی + پاسخنامه + 77 صحفه جزوه

170⭐️ سوال جامعه شناسی + پاسخنامه + 40 صحفه جزوه
2200⭐️ سوال اطلاعات عمومی + پاسخنامه (حقوق اساسی و دانش اجتماعی + اطلاعات سیاسی و مبانی قانونی + احکام شرعی + مسائل روز + دانش سیاسی و دانش اجتماعی دستگاهها اجرایی)
1500⭐️ سوال ادبیات فارسی + پاسخنامه + 200 صحفه جزوه
1000⭐️ سوال هوش و استعداد تحصیلی و شغلی + پاسخنامه + 120 صحفه جزوه
1000⭐️ سوال فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه I.C.D.L) + پاسخنامه (PowerPoint + EXCEL + Word) + 270 صحفه جزوه
1400⭐️ سوال دانش کامپیوتر + آفیس
700⭐️ سوال جامعه شناسی + پاسخنامه + 150 صحفه جزوه + آزمونهای استخدامی
1300⭐️ سوال معارف اسلامی + پاسخنامه + 60 صحفه جزوه
900⭐️ سوال مددکار اجتماعی + پاسخنامه
50⭐️ سوال علوم ارتباطات اجتماعی + پاسخنامه + 20 صحفه جزوه

قسمتی از سوالات مددکار اجتماعی:

– در رابطه با خصویات تسهیل کننده، چه کشی بر نقش اساسی ویژگی های شخصی مددکار در جریان گسترده مددکاری تاکید می ورزد؟

الف . کامز

ب . کارکوف

ج . اراجرز

د . جورارد

جواب گزینه: ج


– برای ایجاد و ارزیابی پیشنهادها از چه مهارتی استفاده می شود؟

الف . تعیین اهداف

ب . جمع آوری اطلاعات

ج . تفسیر

د . بررسی مزدان نیرو

جواب گزینه: د


– مراحل مداخله در بحران در مجموعه مهارتهای مددکاری عبارتند از ……. .

الف . تخمین شدت بحران، تصمیم گیری و نوع کم، تقویت

ب . عمل سودمند و مستقیم، تصمیم گیری نوع کمک، تخمین شدت بحران، تقویت مهارتهای تطبیقی است

ج . عمل سودمند مستقیم، تقویت مهارتهای تطبیقی، تخمین شدت بحران، تصمیم گیری نوع کمک

د . تخمین شدت بحران، تصمیم گیری در نوع کمک، عمل سودمند و مستقیم، تقویت مهارتهاهی تطبیقی

جواب گزینه: د


– عامل مهم در مداخله موثر بر حل بحرن کدام است؟

الف . حمایت عاطفی

ب . تنظیم زمان

ج . حمایت از نوع برخورد

د . ایجاد امیدواری

جواب گزینه: ب


نمونه سوالات مددکار اجتماعی بهزیستی


– ایجاد کششهای درونی و داشتن پیشینه ای مشابه کدام خصوصیت مددکار را افزایش میدهد؟

الف . نفوذ بر دیگران

ب . بررسی احساسات خود

ج . آگاهی از تجارب فرهنگی

د . حس نوعدوستی

جواب گزینه: د


– شناسایی تواناییهای افراد و آگاه کردن آنان از این تواناییها و کمک به شکوفایی استعدادهای بالقوه جزو کدام دسته از راهبرها می باشد؟

الف . دلداری و تسلی دادن

ب . رشد و بازسازی

ج . فعالیتهای حمایتی گسترده

د . ایجاد امیدواری و حفظ آن

جواب گزینه: ب


– کدام گزینه سکوت مددجو را به عنوان یک رفتار دفاعی بیان میکند؟

الف . زمانی که فرد دچار کشمکشهای درونی می شود.

ب . زمانی که فرد به پایان یک تفکر یا بحث رسیده

ج . زمانی که فرد به طور موقت روند شناسایی را متوفق نموده

د . زمانی که فرد نمی تواند به راحتی مورد خود سخن بگوید

جواب گزینه: د


– کدام مورد از ریکردهای سنتی و سودمند برای رسیدن به آرامش و کنترل بحران محسوب می شود؟

الف . مهارتهای اطمینان بخش

ب . مهارتهای ایجاد آرامش

ج . راهبرد دلداری و تسلی دادن

د . مهارتهای مداخله در بحران

جواب گزینه: ج


– هدف اصلی رهبری غیر مستقیم چیست؟

الف . مسئولیت ادامه مصاحبه را به مددجو بسپاریم

ب . مسئولیت آغاز مصاحبه را به مددجو بسپاریم

ج . به طور غیر مستقیم مسئولیت آغاز و ادمه مصاحبه را خودمان بپذیریم

د . مسئولیت آغاز و ادامه مصاحبه را به مددجو بسپاریم

جواب گزینه: ب

قسمتی از سوالات آسیب شناسی اجتماعی:

– مصرف بیش از حد آمفتامین ها چه عوارضی دارد؟

الف – فلج شدن ناتوانی جسمانی، بی تفاوتی و افسردگی شدید

ب – تمایل شدید به خودکشی، بالا رفتن اعتماد به نفس، کاهش بینایی

ج – افسردگی، اختلال خواب، افزایش موقتی توان ذهنی

د – کاهش گردش خون، افزایش تحرکات جنسی، افزایش حرارت بدن

جواب گزینه: الف


– اهداف مورد توجه در طرح مسائل اجتماعی کدامند؟

الف – تیپولوژی و توصیف، تاکید بر کاهش آسیب های اجتماعی، بیان انتقادات

ب – قانون مداری، برقراری تعامل مناسب، ایجاد امکان رقابت

ج – تاکید بر رابطه دولت و ملت، گسترش سازمانهای مردم نهاد، قانون مداری دولتمردان

د – تیپولوژی و توصیف، تحلیل و ریشه یابی، ارائه راه حل مناسب

جواب گزینه: د


– کدام یک جزو عوامل خانوادگی موثر بر انحرافات لحاط نمی شود؟

الف – کمبود تجهیزات

ب – تنش در خانواده

ج – ارتباط نامناسب جنسی

د – کاهش نظارت

جواب گزینه: الف


نمونه سوالات مددکاری اجتماعی


– در کدام رویکرد برای تحلیل انحرافات از مفاهیمی مانند (خود) و (نماد) استفاده می شود؟

الف – ساختی

ب – کارکردی

ج – کنش متقابل

د – تضاد

جواب گزینه:  ج


– کدامیک مثالی برای انحرافات دارای کارکرد مثبت تلقی می شود؟

الف – کجروی مقامی

ب – جنایت

ج – غیبت کردن

د – نوآوری های روشنفکرانه درست

جواب گزینه: د


– اگر در تقسیم بندی انواع انحرافات به (کارکرد انحرافات) توجه شود از چه جنبه ای به آن نگاه شده است؟

الف – صوری

ب – مصداقی

ج – هنجاری

د – محتوای درست

جواب گزینه:  د

قسمتی از سوالات جامعه شناسی:

–  به نظر وبر چه چیزی اراده را به صورت کانون اصلی سازمان امروزین در آورده است؟

الف – وجود یک نظام بایگانی منظم

ب – جدایی محل کار و محل سکونت

ج – وجود یک نظام انضباط و نظارت

د – انحصاری نبودن مقامات سازمان

جواب گزینه: الف


–  کدام محدودیت زیر پیرامون نظریه های سازمان، بیانگر این نکته است که نظریه ها با تغییر سازمانها از نظر اندازه، پیچیدگی یا کارکردها غیر قابل استفاده می شوند؟

الف – تاکید بر ابعاد متفاوت سازمانها

ب – بسیاری از نظریه ها برای مطالعه جنبه های ایستای سازمان طرح شده اند

ج – فراگیر نبودن و کاربرد محدود نظریه های سازمان

د – بسیاری از نظریه ها از نظریه های دیگر گرفته شده است

جواب گزینه: ب


–   امیل دور کیم در کدام یک از آثار خود معتقد است که ، واقعیتهای اجاماعی نسبت به فرد جنبه ی خارجی داشته و با گذشت زمان پایاد می مانند؟

الف – تقسیم کار در جامعه

ب – خودکشی

ج – فلسفه اثباتی

د – قواعد روشن جامعه شناختی

جواب گزینه: د


سوالات مصاحبه مددکاری اجتماعی


–  کدام یک از مراحل تحول ذهنی در زیر، با نوع سلطه سیاسی در آن (در دیدگاته کنت) منطبق است؟

الف – مرحله خداشناسی، تحت تسلط مردان کلیسا و حقوق دانان می باشد

ب – مرحله ما بعد الطبیعی تحت سلطه کاهنان و مردان نظامی است.

ج – مرحله اثباتی، تحت تسلط مدیران صنعتی و دانشمندان است.

د – تمامی موارد

جواب گزینه: ج


–  کهن ترین علمی که از نظر کنت به مرحله تحققی رسیده و آخرین علمی که به این مرحله خواهد رسید کدام است؟

الف – نجوم – جامعه شناسی

ب – جامعه شناسی – شیمی

ج – فیزیک – زیست شناسی

د – ریاضی – جامعه شناسی

جواب گزینه: د


–  اسپنسر مدافع کدام نظر نیست؟

الف – بقای اصلح

ب – اصل عدم مداخله دولت

ج – تقاوت بین ارگانیزم زیستی و ارگانیزم اجتماعی

د – اهمیت زبان به عنوان میانجی در ارگانیزم اجتماعی

جواب گزینه: ج

قسمتی از سوالات روانشناسی عمومی:

–  مهمترین علت فراموشی اطلاعات حافظه کوتاه مدت چیست؟

الف – تداخل

ب – گذشت زمان

ج – جانشینی

د – تقطیع

جواب گزینه: ج


–  داروهایی که عمدتا بر تجربه های ادراکی فرد مصرف کننده تاثیر دارد اصطلاحات چه نامیده می شود؟

الف – محرک ها

ب – مخدرها

ج – مسکن ها

د – توهم زاها

جواب گزینه: ب


–  کودکان تمایل دارند تا همیشه یک فرد به صورت ثابت مراقبت آنها باشد. این تمایل چه نام دارد و حداکثر تا چه سنی دیده می شود؟

الف – خودکفایی سه سال

ب – اضطراب جدایی سه سال

ج – نقش پذیری 18 ماه

د – دلبستگی سه سال

جواب گزینه: د


نمونه سوالات مددکار اجتماعی با جواب


–  در نزد روان شناسان پیرو وونت موضوع مطالعه در روانشناسی چه چیزی بوده است؟

الف – هوشیاری

ب – رفتار

ج – انسان

د – ذهن

جواب گزینه: ب


–  مجموعه سازمان یافته ای از باورها و احساسات که فرد نسبت به چیز مشخصی دارد چه میگویند؟

الف – طرحواره

ب – تصورات قالبی

ج – درجه همسانی

د – درجه توافق پذیری

جواب گزینه: د


–  نقطه مرجع ثابت و پوشش و نمایش از عوامل موثر بر چه نوع ادراکی محسوب می شود؟

الف – فضا

ب – عمق

ج – حرکت

د – فاصله

جواب گزینه:  ج


–  وقتی شاهدی در محاکم قضایی بازیابی خاطرات مربوط به صحنه واقعه جرم را بهتر به یاد می آورد. با کدام پدیده روبرو هستیم؟

الف – اثر خلق

ب – اثر بافت

ج – رمزگردانی حسی

د – رمزگردانی معنایی

جواب گزینه: ب

قسمتی از سوالات علوم ارتباطات :

–  معنا دادن به رویداد و مفهوم سازی برای مخاطبان در گزارش های خبری، چه نامه دارد؟

الف – دروازه بانی

برجسته سازی

چارچوب بندی

زمینه سازی

جواب گزینه : ج


–  یکی از مهمترین عوامی که صحت و دفت گزارش های قضایی را تهدید میکند، کدام است؟

الف – دخالت دادن پیش داوری ها و پیش فرض ها در گزارش

پرداختن به گفت گوهای حاشیه ای دادگاه در گذارش

استفاده نکردن از واژگان حقوقی تخصصی

رفتارهای غیرقانونی و غیرمدنی خبرنگار

جواب گزینه : الف


–  در دوره پهلوی اول، استفاده از کدام رسانه مستلزم کسب اجاره از سهربانی بود؟

الف – سینما

روزنامه

رادیو

تلویزیون

جواب گزینه : ج


–  کدام متفکر، بر این باور است که مطبوعات در شکل گیری آگاهی ملی از طریق ایجاد اجتماعات تصوری، نقش داشتند؟

الف – جان تامپسون

یورگن هابرماس

مارشال مک لوهان

بندیکت اندرسون

جواب گزینه : د


–  تحت تاثیر چه اتفاقی و در کدام کشور به رادیو اجازه داده شد که در طول روز خبر پخش کند؟

الف – اختراع تلویزیون و تلاش رادیو برای رقابت با آن – آمریکا

تحولات منجر به تصویب بیانه استقلال – امریکا

اعتصاب روزنامه ها در سال 1926 – انگلیس

رشد مطبوعات انتقادی – فرانسه

جواب گزینه : ج


دانلود رایگان نمونه سوالات مددکاری اجتماعی


–  ایده وب، نخستین بار از سوی چه کسی و با چه هدفی مطرح شد؟

الف – تیم برنرز لی- امکان به اشتراک گذاری فایل ها بدون توجه به تحوه رمزگذاری

دیوید سارنوف – یکسان کردن قالب های ارائه محتوا در رایانه ها مختلف

وینت سرف – کاربرد نشانی وب برای به اشتراک گذاری محتوا

وانیوار بوش – ایجاد امکان سازمان دهی و دستیابی به اطلاعات

جواب گزینه : الف


–  کدام نظریه تکمیل کننده نظریه برجسته سازی و ادامه آن است؟

الف – کاشت

چارچوب بندی

شکاف آگاهی

استفاده و رضامندی

جواب گزینه : ب


–  کدام گزینه در مدل ارتباطی وستلی و مک لین، درست است؟

الف – بازخورد، صرفا هدفمند است.

پیام، صرفا هدفمند است

بازخورد، صرفا غیرهدفمند است

پیام، هدفمند یا غیرهدفمند است.

جواب گزینه : د


–  مفهوم ( تشدید) در نظریه کاشت به چه معنا است؟

الف – استفاده زیاد از رسانه ها

تثبیت نظام معنایی

شدت واکنش هیجانی

متناسب و با تجربه شخصی

 جواب گزینه : د


–  از نظر اروینگ کافمن، اجرای نقش در روی صحنه توسط بازیگران اجتماعی، به کدام معناست؟

الف – بیان شجاعانه حقایق اجتماعی

بازنمایی ارزش های مقبول جامعه

بیان محض احساسات و نمایش تقلیدی

نقابل با جریان معمول و روان زندگی اجتماعی

جواب گزینه : ب

1 دیدگاه برای سوالات استخدامی مددکار اجتماعی با جواب + دانلود رایگان (1403)

  1. اینالو

    واقعا جای تشکر داره که نمونه سوالات مددکار اجتماعی رو به صورت رایگان قرار دادید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *