دانلود رایگان سوالات دانش علوم بانکی 1403 (جزوه و کتاب)

 • صفحه نخست
 • دانلود رایگان سوالات دانش علوم بانکی 1403 (جزوه و کتاب)

 • دانلود جزوه و نمونه سوالات دانش علوم بانکی و بازارهای مالی و سرمایه
 • نمونه سوالات دانش علوم بانکی و بازارهای مالی و سرمایه
 • نمونه سوالات استخدامی بازارهای مالی و سرمایه
 • دانلود رایگان نمونه سوالات بازارهای مالی و سرمایه
 • دانلود نمونه سوالات استخدامی بازارهای مالی و سرمایه

دانلود رایگان سوالات دانش علوم بانکی 1403 (جزوه و کتاب)

(دیدگاه 66 کاربر)

19,900 تومان

دانلود جزوه و نمونه سوالات دانش علوم بانکی و بازارهای مالی و سرمایه با جواب

سوالات استخدامی بازارهای مالی

توضیحات

مهمترین سوالات دانش علوم بانکی با پاسخنامه صحیح (سوالات استخدامی دوره های گذشته)

دانلود جزوه و نمونه سوالات دانش علوم بانکی و بازارهای مالی و سرمایه با جواب کامل و کیفیت بسیار عالی از سامانه استخدام شو

⭐️با مطالعه جزوه و نمونه سوالات دانش علوم بانکی و بازارهای مالی و سرمایه با جواب قبولی خود را در آزمون تضمین کنید.

کلمات کلیدی :
 1. نکات مهم دانش علوم بانکی
 2. خرید کتاب دانش علوم بانکی
 3. سوالات استخدامی دانش علوم بانکی و بازارهای مالی و سرمایه
 4. سوالات آزمون استخدامی دانش علوم بانکی
 5. دانلود جزوه دانش علوم بانکی و بازارهای مالی و سرمایه
 6. نمونه سوالات اطلاعات عمومی بانکی

چند مورد از مهمترین سوالات دوره های گذشته استخدامی دانش علوم بانکی:

1-اولین بانک ایرانی که در سال 1304 و از محل وجوه صندوق بازنشستگی ارتشیان تأمین شد و سرمایه آن صد در صد از منابع داخلی فراهم شد:
الف. بانک سپه است
ب. بانک عثمانی است
ج. بانک تجارت است
د. بانک کارگشایی است

پاسخ صحیح گزینه الف

2-کلیه شرکت های تجارتی طبق ماده 583 قانون تجارت ایران. دارای شخصیت …………. میباشند که میبایست از نظر قانونی در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده باشند:
الف. حقیقی
ب. حقوقی
ج. مستقل
د. بازرگانی

پاسخ صحیح گزینه ب

3-برای تفکیک هر یک از حسابهای دفتر کل از چه دفتر دیگری میتوان کمک گرفت؟
الف. روزنامه
ب. کل
ج. معین
د. دارایی

پاسخ صحیح گزینه ج

4-دفتری که معمولاً پایان هر هفته نوشته شده باشد و مانده حسابها را مشخص مینماید:
الف. دفتر معین است
ب. دفتر روزنامه است
ج. دفتر کپیه است
د. دفتر کل است

پاسخ صحیح گزینه د

اطلاعات عمومی بانکداری+pdf

 

5-دو ستون اول تراز آزمایشی چهار ستونی باید با :
الف. گردش عملیات دفتر روزنامه مساوی باشد
ب. جمع مانده های بدهکار حسابهای دفتر کل مساوی باشد
ج. جمع مانده های بستانکار حسابهای دفتر کل مساوی باشد
د. جمع مانده های بدهکار و بستانکار حسابهای دفتر کل مساوی باشد

پاسخ صحیح گزینه الف

6-در عملیات بستن حسابهای دایمی، تراز اختتامی بدهکار شده، طرف بستانکار عبارت است از ……………… .
الف. بدهی
ب. دارایی
ج. سرمایه
د. برداشت

پاسخ صحیح گزینه ب

7-موسساتی که به خرید فروش نوعی خاص یا انواع مواد خام و کالاهای ساخته شده اشتغال دارند …………. گویند.
الف. موسسات خدماتی
ب. موسسات تولیدی
ج. موسسات بازرگانی
د. موسسات دولتی

پاسخ صحیح گزینه ج

8-به طور معمول اگر شماره حسابی با 2آغاز شود، کدام طبقه از حسابها خواهد بود؟
الف. دارایی
ب. سرمایه
ج. بدهی
د. هزینه

پاسخ صحیح گزینه ج

9-پیش پرداخت هزینه ها در …………… نشان داده میشوند.
الف. تراز نامه
ب. صورتحساب سرمایه
ج. صورت سود و زیان
د. یادداشتهای پیوست صورتهای مالی

پاسخ صحیح گزینه الف

10-طبق قانون تجارت ایران، کدامیک از موارد زیر، اسناد تجاری محسوب نمیشوند؟
الف. چک
ب. سفته
ج. برات
د. موارد ب و ج درست است

پاسخ صحیح گزینه الف

 

نمونه سوالات مفاهیم و خدمات بانکی

 

11-سفته و برات در صورت عدم پرداخت میبایست حداکثر ظرف مدت چند روز واخواست شوند؟
الف. 10روز بعد از سر رسید
ب. یکماه بعد از تاریخ سر رسید
ج. روز سر رسید
د. 9روز بعد از سر رسید

پاسخ صحیح گزینه د

12-درصدور برات قبل از اعلام قبولی، چه حسابی بدهکار میگردد؟
الف. بدهکاران
ب. بستانکاران
ج. ثبتی ندارد
د. برات دریافتی

پاسخ صحیح گزینه ج

13-نوشتهای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار مینماید، پرداخت وجه آن نباید وعده داشته باشد و وجه آن میبایست به محض ارائه کارسازی شود. موارد ذکر شده اشاره به کدام گزینه زیر دارد؟
الف. سفته
ب. چک
ج. حواله
د. برات

پاسخ صحیح گزینه ب

14-چک های صادر شده از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی، از تاریخ صدور تا چه زمانی قابل پرداخت است؟
الف. تا 10سال
ب. تا 2سال
ج. تا 5سال
د. تا یک سال

پاسخ صحیح گزینه الف

15-حساب جاری، حسابی است که …………..
الف. مشمول قرعه کشی جوایز بانکها میشود
ب. به مانده آن سود تعلق میگیرد
ج. با چک قابل برداشت میباشد
د. صاحب حساب تا شش ماه نمیتواند از آن برداشت نماید

پاسخ صحیح گزینه ج

16-در تسهیلات مضاربه، کدام مورد صحیح است؟
الف. پرداخت تمامی ضررو زیان سرمایه مضاربه بر عهده مشتری است
ب. پرداخت تمامی ضرر و زیان سرمایه مضاربه بر عهده بانک است
ج. بانک و مشتری به صورت مساوی در ضرر و زیان وارده شریکند
د. ضررو زیان وارده بر عهده هیچ یک از طرفین نمیباشد

پاسخ صحیح گزینه ج

17-به کدامیک از حسابهای زیر، جوایز تعلق میگیرد؟
الف. قرض الحسنه جاری
ب. سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
ج. سپرده گذاری بلند مدت
د. قرض الحسنه پس انداز

پاسخ صحیح گزینه د

 

جزوه خلاصه دانش علوم بانکی

 

18-کدامیک، از کاربردهای دستگاه خود پرداز نمیباشد؟
الف. دریافت وجه از مشتریان
ب. پرداخت قبوض
ج. انتقال وجه
د. پرداخت وجه به مشتریان

پاسخ صحیح گزینه الف

19-چنانچه تحویلداری در پایان روز، کسری صندوق داشته باشد:
الف. از محل فزونی صندوق تأمین خواهد شد
ب. بایستی تا پایان همان ماه تسویه شود
ج. میبایست رأساً توسط تحویلدار و در همان روز تسویه شود
د. حداکثر ظرف 3ماه باید تسویه شود

پاسخ صحیح گزینه ج

20-در مورد اوراق مشارکت بانکها، کدام مورد صحیح نمیباشد؟
الف. سود این اوراق به صورت کوپن و در سر رسیدهای مشخص ماهیانه پرداخت میشود
ب. امکان باز خرید اوراق، قبل از سر رسید وجود دارد
ج. تضمین باز پرداخت اصل و سود اوراق توسط بانک مرکزی تعهد میشود
د. شرکتهای خصوصی مجاز به انتشار اوراق مشارکت میباشند

پاسخ صحیح گزینه د

21-کدامیک از وظایف متصدیان امور بانکی )تحویلداران. نمیباشد؟
الف. انجام کلیه دریافت ها و پرداخت ها
ب. دریافت انواع قبوض و حواله جات
ج. انجام امور حسابداری شعبه
د. احراز کاملب هویت مشتریان در زمان پرداخت وجه

پاسخ صحیح گزینه ج

22-بهترین عقد جهت تأمین مواد اولیه یک واحد صنعتی چیست؟
الف. فروش اقساطی مواد اولیه
ب. سلف
ج. مشارکت مدنی
د. مضاربه

پاسخ صحیح گزینه الف

23-پس از اطلاع کتبی بانکها از فوت صاحب حساب ) حساب جاری. :
الف. از پرداخت هر گونه چک خودداری می شود
ب. پرداخت چک متوفی با رضایت وارث قانونی امکان پذیر است
ج. پرداخت چک متوفی، بستگی به نظر بانک دارد
د. چکهایی راکه تاریخ صدور آنها قبل از تاریخ فوت باشند، بانک مجاز به پرداخت آنها میباشد

پاسخ صحیح گزینه د

 

خلاصه کتاب بازارهای مالی و سرمایه

 

24-کدام گزینه از انواع اعتبارات اسنادی نمیباشد؟
الف. اعتبار اسنادی برگشت پذیر
ب. اعتبار اسنادی تحویل پذیر و ناپذیر
ج. اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر تأیید نشده
د. اعتبار اسنادی برگشت ناپذیر تأیید شده

پاسخ صحیح گزینه ب

25-کدامیک از موارد زیر میبایست در اوراق سهام قید شود؟
الف. نام شرکت
ب. تعیین نوع سهم
ج. مبلغ سرمایه ثبت شده و همچنین مبلغ اسمی سهم
د. همه موارد

پاسخ صحیح گزینه د

26-در مورد تسهیلات جعاله، کدام مورد صحیح نمیباشد؟
الف. پیش خرید نقدی محصولات تولیدی
ب. باز سازی و تعمیر مسکن
ج. تعمیرات خودروهای سنگین و نیمه سنگین در واحدهای تولیدی
د. خرید و فروش کلیه محصولات و کالاها

پاسخ صحیح گزینه الف

27-بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول بر عهده کدامیک از مراجع ذیل قرار گرفته است؟
الف. بانکهای تجاری
ب. بانکهای تخصصی
ج. بانک های تجاری و تخصصی
د. بانک مرکزی

پاسخ صحیح گزینه د

28-در خصوص سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت، گزینه نادرست کدام است؟
الف. صاحب حساب حق بستن این گونه سپرده ها را قبل از سر رسید ندارد
ب. حداقل مدت آن یکسال و حداکثر آن 5ساله میباشد
ج. سود سپرده های بلند مدت در پایان هر ماه به حساب مشتریان واریز میگردد
د. بانک با موافقت سپرده گذار، مختار است مدت سپرده را برای دفعات متعدد تمدید نماید

پاسخ صحیح گزینه الف

 

نمونه سوالات بازارهای مالی و سرمایه آزمون استخدامی

 

29-به فروش اسناد تجاری قبل از سر رسید به مبلغی کمتر از مبلغ اسمی آنها اصطلاحاً ……………. اسناد تجاری میگویند.
الف. نکول
ب. تنزیل
ج. برات
د. واخواست

پاسخ صحیح گزینه ب

30-برگه ای که توسط بانک به صاحب حساب ارسال شده و افزایش موجودی حساب بانک را نشان میدهد …………. .
الف. اعلامیه بدهکار بانکی میباشد
ب. اعلامیه بستانکار بانکی میباشد
ج. صورتحساب بانکی میباشد
د. صورت مغایرت بانکی است

پاسخ صحیح گزینه ب

31-اگر تحویلدار، مبلغی را اشتباهاً به حساب یکی از مشتریان واریز نماید؟
الف. امکان برداشت در چنین شرایطی وجود ندارد
ب. بانک مربوطه میبایست جهت برداشت مبلغ اشتباه واریزی، از بانک مرکزی مجوز اخذ نماید
ج. بانک میتواند بدون محدودیت، مبلغ فوق را از حساب مشتری برداشت نموده و به حساب اولیه واریز نماید
د. هیچکدام

پاسخ صحیح گزینه ج

32-سپرده های مردم نزد بانکها از چه نظر اهمیت دارد؟
الف. افزایش اعتبار بانکها
ب. افزایش ذخایر بانکها
ج. کاهش نقدینگی در جامعه
د. همه موارد

پاسخ صحیح گزینه د

33-کدامیک از موارد زیر، ابزار مورد استفاده در بانکداری بدون ربا میباشد؟
الف. تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانک ها در عملیات مشارکت و مضاربه
ب. تنزیل اوراق بهادار
ج. نرخ بهره
د. افزایش تعداد بانکهای خصوصی

پاسخ صحیح گزینه الف

 

کتاب دانش علوم بانکی برای ازمون استخدامی

 

34-کدامیک از موارد زیر از شرایط صحت معامله میباشد؟
الف. استخاره
ب. قصد و رضایت طرفین جهت معامله
ج. قولنامه
د. شرع

پاسخ صحیح گزینه ب

35-سپرده چیست؟
الف. دارایی بانک
ب. بدهی بانک
ج. بدهی مشتری
د. ذخیره قانونی

پاسخ صحیح گزینه الف

36-تسهیلات قرضالحسنه در کدامیک از موارد زیر، قابل پرداخت نمیباشد؟
الف. ازدواج و تهیه جهیزیه
ب. درمان بیماری
ج. خرید مسکن
د. کمک هزینه تحصیلی

پاسخ صحیح گزینه ج

جزوه بازارهای مالی و سرمایه برای استخدامی بانک

معرفی بسته طلایی علوم بانکی و بازارهای مالی و سرمایه

اگر به تازگی قصد شرکت در آزمون های استخدامی بانک های دولتی و خصوصی را دارید ابتدا لازم است مرجع و منبع اصلی این آزمون ها را بشناسید.

منبع اصلی آزمون های استخدامی بانک ها، کتاب های دانش علوم بانکی و بازارهای مالی و سرمایه می باشد. در نتیجه لازم است برای کسب نتیجه مطلوب یعنی موفقیت در این آزمونها به خوبی به مفاهیم  این کتاب ها مسلط باشید.

نمونه سوالات دانش علوم بانکی با جواب

به طور کلی دانش علوم بانکی و بازارهای مالی و سرمایه  به مفاهیم مختلفی در رابطه با بانکداری و تقسیم بندیهای داخلی و خارجی ( ارزی ) و موضوعات نزدیک به آن پرداخته اند که بر هر فرد متقاضی شغل های بانکی دانستن آنها واجب می باشد.

در ادامه به تشریح برخی از این مفاهیم پرداخته و سپس در رابطه با استفاده از جزوه ها و نمونه سوالات دانش علوم بانکی و بازارهای مالی و سرمایه صحبت مفصلی خواهیم کرد.

دانش علوم بانکی، بازارهای مالی وسرمایه  و اهمیت آشنایی با آن این مباحث

دانش علوم بانکی  شامل مجموعه اطلاعاتی می باشد که مفاهیم بانک و بانکداری، وظایف و نحوه استفاده از پول و سرویس های بانکی و چگونگی به کارگیری ابزارها و تکنولوژی در استفاده از سرمایه گذاری بانک ها را مورد بحث قرار می دهد.

علم اقتصاد و مفاهیم مالی و بانکی دارای گستردگی و پیچیدگی بسیاری می باشد اما مسئله ای که می تواند آن را برای شما ساده کند، نحوه انتقال این مفاهیم و اطلاعات است.

ممکن است به دلیل گستردگی اصطلاحاتی در دانش علوم بانکی و بازار سرمایه مانند بازار پول، بازار بورس، بازار طلا و مسکن، بورس کالا و بورس اوراق بهادار درک مفاهیم را تا حدود زیادی پیچیده و سخت جلوه می‌دهد. تلاش ما در تهیه جزوات و نمونه سوالات، انتقال ساده این مفاهیم و راحت کردن کار شما عزیزان بوده است.

نظام های بانکی از یک سو به منظور رعایت استانداردهای کنترل ریسک و از سوی دیگر برای مدیریت صحیح مجموعه خود نیازمند استفاده از نیروهایی هستند که به اندازه کافی به مفاهیم علوم بانکی و بازارهای مالی و سرمایه مسلط باشند.

چهار رکن اساسی و مهم  در بانک ها سرمایه، تجهیزات و امکانات، نیروی کار و دانش آنها می باشد. نیروی انسانی دانشور، یا به تعبیری کارکنان دانشی نقش بسزایی در پیشبرد اهداف یک بانک دارند.

بنابراین بسیار واضح می باشد که تا چه اندازه دانش شما در استخدامتان از طرف بانک ها نقش اساسی و مهمی را ایفا می کند. برای کسب دانش مورد نیاز در این زمینه و موفقیت در آزمون های استخدامی نیاز است هوشمندانه عمل کنید.

منظورمان از عمل هوشمندانه این است که گام هایتان را در این مسیر به گونه ای بردارید تا هم مفاهیم را به گونه ای ریشه ای و عمیق در یابید و هم بتوانید در رقابت شدیدی که در این این آزمونها وجود دارد سربلند بیرون آیید.

توصیه ما به شما استفاده از جزوه  و نمونه سوالات دانش علوم بانکی و بازارهای مالی و سرمایه می باشد.

در ادامه با ما باشید تا دلایل اهمیت استفاده از این جزوات و نمونه سوالات را در یابید و بتوانید آگاهانه در این مسیر قدم بردارید. تنها هدف ما کمک به شما در رسیدن به موقعیت دلخواهتان و هموار کردن مسیر برای شما می باشد.

چرا جزوه و نمونه سوالات دانش علوم بانکی و بازارهای مالی و سرمایه

امروزه افرادی که قصد شرکت در آزمون های استخدامی بانک های دولتی و خصصوصی را دارند با سردرگمی عظیمی در رابطه با نحوه مطالعه و انتخاب منابع رو به رو هستند.

 در بخش های قبل به اهمیت میزان تسلطتان بر مفاهیم علوم بانکی و بازارهای مالی، سرمایه و نقشی که در کسب نتیجه رضایت بخش برای  شما  در آزمون ها دارند، پی بردید. شاید شماهم جزو آن دسته از افراد باشید که نمی دانید باید چگونه شروع کرده و چه گام هایی را در این مسیر بردارید تا با صرف کمترین زمان، هزینه و انرژی به نتیجه مطلوبتان برسید.

با توجه به مشغله هایی که امروزه همه با آنها به گونه ای مواجه هستیم و با هریک به نحوی دست و پنجه نرم میکنیم زمان و هزینه فاکتورهای بسیار ارزشمندی محسوب می شوند.

کتاب دانش علوم بانکی و بازارهای مالی و سرمایه ممکن است حجم بسیار بالایی نداشته باشد اما شامل مفاهیم پیچیده ای می باشد که درک و به خاطر سپردن آنها را به کاری مشکل برای داوطلبان تبدیل کرده است. همچنین سبب می شود زمان و انرژی زیادی را صرف درک هر یک از مفاهیم و مطالب کنید.

 برای رفع این مشکلات و جهت درک آسان مطالب با صرف کمترین زمان و انرژی تصمیم ما بر آن شد  تا جزواتی را تهیه و تدوین کنیم که کار را برای شما آسان تر و نتیجه را مطلوب نماید.

در این جزوه مطالب و مفاهیم با زبانی ساده و قابل فهم بیان شده و سبب می شود برای درک مطالب انرژی و زمان کمتری مصرف کنید. همچنین نمونه سوالاتی را تهیه نموده ایم که با تمرکز بر آنها می توانید به سرعت به حجم بالایی از پرسش ها پاسخ داده و از این مزیت رقابتی خود در آزمون استفاده کنید.

جزوه  ای که برای تسهیل کار شما عزیزان تهیه نموده ایم یکی از کامل ترین منابع مطالعاتی برای شرکت در آزمون های استخدامی بانک هاست که به ساده ترین شکل ممکن مفاهیم را برای شما داوطلبان عزیز تشریح کرده تا هم درک درستی از مفاهیم داشته باشید و هم آزمون را به خوبی پشت سر بگذارید.

توصیه ما به شما عزیزان ابتدا خواندن و مرور جزوه و درک مطالب گفته شده و سپس تمرکز بر نمونه سوالات می باشد. امید آن است که با استفاده از جزوه و نمونه سوالات دانش علوم بانکی و بازارهای مالی و سرمایه بهترین نتیجه را در آزمون های استخدامی دریافت کنید.

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

توضیحات تکمیلی

برند

estekhdam

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

66 دیدگاه برای دانلود رایگان سوالات دانش علوم بانکی 1403 (جزوه و کتاب)

 1. هاشمی

  سلام من نمونه سوالات دانش علوم بانکی و بازارهای مالی و سرمایه را از سایت شما خرید کردم تشکر
  لطفا اگر منابع جدید دیگری دارید به ایمیلم ارسال کنید خیلی ممنون از سایت خوبتون

  • محمدی

   سلام کاربر گرامی
   بله داریم
   ایمیل خود را بررسی کنید.

 2. نیلای

  با سلام
  میخواستم بپرسم برا اطلاعات عمومی بانکها بازارهای مالی وسرمایه که بانک رفاه برا آزمون گذاشته چه منابعی بخونم؟

  • محمدی

   سلام همین سوالاتی که در این صفحه قرار دادیم خیلی میتونه کمک کنه

 3. امیر (خریدار محصول)

  سوالات علوم بانکی

 4. حسن

  با سلام
  میخواستم بپرسم برا اطلاعات عمومی بانکها بازارهای مالی وسرمایه که بانک رفاه برا آزمون گذاشته چه منابعی بخونم؟

  • محمدی

   سلام دوست عزیز:
   منابع اطلاعات عمومی بانکها به شرح زیز است:

   تاریخ ادبیات ، جغرافیا ، تاریخ اسلام و معاصر ، قانون اساسی ، جنگ ایران و عراق ، تشکیلات کشور ، انقلاب ، وصیت نامه امام ، توافقات هسته ای ، مسائل ورزشی.

 5. اکبری

  با سلام
  یک سوال
  این سوالات و جزوه از منابع جدید می باشد؟

  • محمدی

   سلام
   بله جدید هستند

 6. موسوی

  با سلام
  بنده سفارش دانلود جزوه و نمونه سوالات دانش علوم بانکی و بازارهای مالی و سرمایه با جواب را انجام دادم و هزینه آن را هم پرداخت کردم و از سوالات راضی هستم
  لطفا یک نسخه از آن را به ایمیلم ارسال فرمایید.
  تشکر

 7. محمودی

  سلام من نمونه سوالات رو خریداری کردم عالییی

 8. احمد (خریدار محصول)

  سلام. خیلی اتون ممنونم که جزوه و نمونه سوالات دانش علوم بانکی و بازارهای مالی رو گذاشتید..توی سایت تون قرار دادید..

 9. غلام رضایی (خریدار محصول)

  سلام از وفتی که این سوالات دانش علوم بانکی و بازارهای مالی و سرمایه رو خوندم احساس خوبی پیدا کردم..
  و استرسم نسبت به قبل کمتر شده..

 10. افخمی

  با سلام؛
  بنده سفارش دانلود جزوه و نمونه سوالات دانش علوم بانکی و بازارهای مالی و سرمایه با جواب را انجام دادم و هزینه آن را هم پرداخت کردم ..
  ولی هنگام دانلود گوشی هنگ کرد و دانلود نیمه کار ماند…
  امانش هست که سوالات را ارسال کنید؟؟

  • محمدی

   سلام دوست عزیز، بله حتما…
   در قسمت نظرات مشخصات پرداخت و نشانی ایمیل خود را ارسال نماید تا همکارانم در قسمت پشتیبانی جزوه و نمونه سوالات دانش علوم بانکی را برای شما ارسال نمایند.

 11. محمد (خریدار محصول)

  سلام، من این محصول رو خریدم به نظر مفید میاد،ممنون از شما
  اگر محصول دیگه ای برای استخدامی بانک ها دارید لطفا برام ایمیل کنید،تشکر

 12. محمدی (خریدار محصول)

  جزوه و نمونه سوالات دانش علوم بانکی تون کامل و تاثیرگذار بود…احساس میکنم که برای امتحان آمادگی کامل رو دارم.

 13. وحید (خریدار محصول)

  سلام من مبلغ پرداخت کردم عالی
  لطفا اگه منابع جدید به دستتون رسید ایمیل بزنید خرید کنیم

 14. هوشنگ

  سلام من چند لحظه پیش pdfرو خریداری کردم، تایید شد،
  جا داره ازتون سپاسگذاری کنم بر خلاف سایتهای دیگه که سوالات بازارهای مالی و سرمایه رو ارائه میدن،هم هزینه ای کمتری و کیفیت بالای داره.

 15. احسان

  سلام من بازارهای بانکی و سرمایه رو خریداری کردم ، سوالاتون کامل و جامع بود. به یکی از دوستانم هم دادم که از این سوالات شما استفاده کنه…دوستم هم از نمونه سوالات دانش علوم بانکی راضی بود.

 16. علی

  سایتون عالی بود و نمونه سوالات بانکی و بازارهای مالی رو زحمت کشید در سایت قرار دادید..خدا قوتون بده.

 17. فریدون

  تشکر و قدانی میکنم از کسانی که برای جزوه و نمونه سوالات علوم بانکی زحمت کشیدن..

 18. علی اصغر

  تشکر میکنم از کسانی که برای جمع آوری سوالهای دانش علوم بانکی و بازارهای مالی زحمت کشیدن تقدیر و تشکر میکنم.

 19. فریبرز

  سلام به دوستانی که در این سایت استخدامی نمونه سوالات دانش علوم بانکی رو گذاشتن…خیلی عالی بود..

 20. فتاه (خریدار محصول)

  جزوه و نمونه سوالات دانش علوم بانکی رو بازارهای مالی رو خوندم. انگیزه ام برای این قبول دوبار بر شده…خیلی ازتون متشکرم.

 21. Fateme hoseini

  سلام خسته نباشید.
  یه دنیا ازتون تشکر میکنم جزوه و نمونه سوالات دانش علوم بانکی ،عالی بود.

 22. حسینی

  سلام عالی بود مرسی

 23. طاهر

  با عرض سلام و ادب به شما و همکاراتون. تراز سوالات دانش علوم بانکی و بازارهای مالی بالا بود..ممنون.

 24. فافا

  سلام نمونه سوالات و منابع جامع از کتاب دانش عمومی بازارهای مالی و سرمایه میخواستم
  وهمینطور کتاب مباحث بازاریابی

 25. Fatima (خریدار محصول)

  تمامی مواردی که داخل توضیحات نوشته بودید.. خیلی ممنون که فایل دانلودی نمونه سوالات دانش علوم بانکی رو در سایتون قرار دادید.

 26. زینب (خریدار محصول)

  سلام۔ کتاب علوم بانکی و سوالاتش اومد!!! ممنون.

 27. Komia (خریدار محصول)

  سلام وقت بخیر ، یه تشکر کنم از دوستانی که با وجدان کاری بالاشون در زمینه ای سوالات دانش علوم بانکی زحمت کشیدن و سوالات مفهومی رو قرار داداند. با تشکر

 28. حافظ

  سلام لطفا اگر جزوه و نمونه سوالات بازار های مالی و سرمایه رو دارید معرفی کنید که خرید کنیم فقط بازارهای مالی وسرمایه

 29. زهره

  سلام من جزوه دانش علوم بانکی و بازارهای مالی وسرمایه را خریدم . از نظرم من قابل قبول بود.

 30. پریسا

  سلام من هزینه رو واریز کردم و راضی بودم مرسی

 31. فاطمه (خریدار محصول)

  سایتتون خیلی خوبه

 32. امیر (خریدار محصول)

  سلام سوالات پی دی اف هستش؟

 33. زهرا امینی پور (خریدار محصول)

  سلام موقع خرید بسته ایملمو اشتباه وارد کردم صفحه دانلود هم بسته شد راهنمایی میکنید چگونه دانلود کنم

  • محمدی

   از تماس با ما پیام دهید

 34. الهام

  سلام من جزو سئوالات خریداری کردم اما لینک دانلود رفت و نتونستم دانلود کنم مشخصات سفارش هم ندارم فقط یه شماره تماس نوشتم چجوری لینک برام میفرستین؟

  • محمدی

   ایمیل خود را چک کنید

 35. طوس

  کوچیکترین نکاتی که توی کتاب بود توی نمونه سوالات بود. جای تشکر داره

 36. شراره

  از سایت خوبتن تشکر میکنم سوالات بانکی و بازارهای مالی تون خیلی کلیدی و مفهومی بود.

 37. صدیق

  والا جی میتونم بگم..اگر هم بخرید میتونه خیلی کمک کننده باشه.سوالات بانکی

 38. علیا

  مشابه سوالات شما توی سایتهای دیگه ندیدم.سوالات کامل و جای دیگه این نبود.
  با سپاس فراوان

 39. زهرا

  سلام من جزوه دانش علوم بانکی و بازارهای مالی وسرمایه را میخواهم دانلود کنم. باید چی کار کنم؟

  • محمدی

   سلام دوست عزیز..
   در ابتدای صفحه بر روی آیکون (خرید و دانلود فوری محصول)کلیک کنید و بعد از پر کردن مشخصات پرداخت لینک نمونه سوالات به صورت اتماتیک برای شما نمایش داده می شود .
   و شما میتوانید نمونه سوالات را به راحتی دانلود نماید.

 40. مهسا حسین زاده

  ببخشید من دیروز هزینه دادم و سوالات خریداری کردم ولی نه سوالی دانلود شد و نه سوالی به ایمیلم ارسال شد.لطفا رسیدگی کنید

  • محمدی

   سلام
   دوست عزیز دیروز که پیام دادید سوالات رو براتون ایمیل کردیم

 41. امیر

  سلام میخاستم بدونم برای درس بازار های مالی و سرمایه هم این جزوه جوابگو هست یا خیر

  • محمدی

   بله هستش

 42. محسن

  سلام من نمیتونم سوالات بازارهای مالی رو دانلود کنم اگه امکانش هست راهنماییم کنین

  • محمدی

   سلام دوست عزیز باید خرید کنید

 43. s

  من دیروز هزینه دادم و سوالات خریداری کردم ولی نه سوالی دانلود شد و نه سوالی به ایمیلم ارسال شد.لطفا رسیدگی کنید با شماره پیگیری 517970

  • محمدی

   سلام
   ایمیلتون رو چک کنید

 44. mohamad

  سلام سوالات علوم بانکی و مبحث بازارهای سرمایه درون یک جزوس؟ سوالات به صورت تستی یا تشریحی؟ جواب سوالات درون جزوه موجوده؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایین

  • محمدی

   سلام تستی هستش و سوالات تقریبا 600 سوال هستش و 4 جزوه در این پکیج موجود است.

 45. محمد (خریدار محصول)

  سلام مباحث بازاریابی هم دارین شما سوالاتشو؟

  • محمدی

   ممنون که وقت گذاشتید و با ما تماس گرفتید.
   بله ،در فهرست نمونه سوالات مورد شما هم موجود می باشد.

 46. زینب

  سلام میشه همینطوری برای من بفرستید
  ب عنوان عیدی

  • محمدی

   سلام دوست عزیز..
   ممنون که وقت گذاشتید و با ما تماس گرفتید.
   مجموعه سوالات دانش علوم بانکی و بازارهای مالی و سرمایه به صوت پی دی اف به ایمیلتان ارسال گردید.

 47. افسانه🦋

  سلام وقتتون بخیر عیدتون مبارک
  امکانش هست این جزوه رو برای من هم مثله خانوم زینب بعنوان عیدی بفرستید🦋

 48. زهرا

  کاش بشه این بسته برای من ب عنوان هدیه یا عیدی مثل خانم زینب بفرستید😟 ی دنیا ممنون

 49. سمیه قلی پور

  لطفااگر امکانش هست سوالات دانش علوم بانکی رو برای من بفرستین کارتم پول ندارم بخرم با سپاس

  • محمدی

   ایمیلتون چک کنید

 50. علیرضا. (خریدار محصول)

  سلام.من مجموعه کامل طلایی دانش بانکی وبازارمالی و سرمایه به همراه سوالات به قیمت 11900 خریدم ولی ناغافل حذف شدند.لطفا مجدد به ایمیلم ارسال کنید.کد رهگیری24637809002

  • محمدی

   سلام دوست عزیز.
   ایمیل خود را چک کنید
   نمونه سوالات کامل به ایملتان ارسال شد..

 51. سروش (خریدار محصول)

  سلام من دانلود کردم این پکی رو ولی متاسفانه گوشیم به مشکل برخود کرد و نتونستم قسمت سوم لینک رو دانلود کنم باید چی کار کنم؟
  اگر امکانش هست قسمت بعدی سوالات رو به ایمیلم ارسال کنید ..خیلی ممنون میشم

  • محمدی

   سلام دوست عزیز…
   نمونه سوالات علوم بانکی و بازاهای مالی و سرمایه به طور کامل برایتان ارسال شد..
   ایمیل خود را چک کنید

 52. Bavandpor

  سلام نمونه سوال ها رو خریداری کردم .
  من هر وقت برای استخدامی بخوانم نمونه سوالی تهیه کنم حتما از وسایت شما استفاده میکنم.

 53. امین

  سلام خسته نباشی
  میگم علوم بانکی چندتا تست داره؟
  و بازار پول و سرمایه چندتا داره؟!

  • محمدی

   سلام بیش از 500 سوال

 54. آرزو

  سلام ببخشید من خرید اینترنتی بلد نیستم میشه کارت به کارت کنم؟

  • محمدی

   سلام
   فقط به صورت اینترنتی خرید میتونید انجام بدید در گوگل سرچ کنید اموزش خرید اینترنتی

 55. علیزاده

  یک سوال داشتم بعد از خرید لینک دانلود ایمیل میشه؟

  • محمدی

   سلام
   بعد از خرید لینک دانلود نمایش داده میشه و میتونید همون لحظه دانلود کنید یک نسخه هم به ایمیل شما ارسال میشه

 56. فائزی (خریدار محصول)

  سلام..
  سه تا فایلهای که برای دانلود قرار دادید رو دانلود کردم
  هم جزوه ها و هم نمونه سوالات همراه با پاسخنامه هاتون کامل و جامع بود…خیلی ازتون ممنونم.

 57. جواد

  با سلام چجوری باید خرید کنیم بروی خرید و دانلود فوری محصول میزنم دوباره همین صفحه تکراری میاد

  • محمدی

   سلام با یک مرورگر دیگه امتحان کنید

 58. حسن (خریدار محصول)

  محصولاتتون عالیه

 59. Fateme

  سلام وقتتون بخیر
  تست بازار مالی و سرمایه جواب داره ؟

  • محمدی

   بله با جواب هستند

 60. بیسان

  سلام دوستان عزیز،من چندین بار در ازمون های استخدامی شرکت کردم ولی متاسفانه منابع درست نمیخوندم تا اینکه در ازمون فراگیر امسال با این نمونه سوالات که از این سایت خریداری کردم تونستم با رتبه عالی قبول شم فقط نمونه سوال و جزوه بخونید وقتتون رو با کتاب هدر ندهید.

 61. سمانه

  سلام.چرا من نمی تونم از شما خرید کنم ؟همش خطا میده موقع ارسال رمز پویا .
  بازارهای مالی و سرمایه هم جزوه داره یا فقط سواله؟

  • محمدی

   سلام مشکل از طرف شماست
   سوالات بهمراه جزوه می باشد

 62. Zahra

  سلام ببخشید من اصلا نتونستم دانلود کنم چطور میتونم دانلود کنم ؟؟

  • محمدی

   سلام
   باید خرید کنید

 63. saman

  پاسخنامه هم داره ؟

  • محمدی

   بله

 64. فاطمه

  سلام. من یک عدد جزوه بازار مالی و سرمایه ۸۹۰سوالی رو میخوام بخرم .سایت برای من قیمت ۷ عدد جزوه رو فاکتور زده .بعدشم اصلا ادامه خرید دیگه باز نمیشه!

  • محمدی

   سلام واسه اینکه شما 7 بار روی گزینه خرید کلیک کردید از یک مرورگر دیگه اقدام به خرید کنید

 65. فاطمه

  سلام .از ی مرور گر دیگه اقدام کردم بازم درس نشد .من این سوالات رو میخام باید چیکار کنم؟

  • محمدی

   سایت مشکلی نداره برید کافی نت براتون انجام بدن و بعد فایل رو انتقال بدن به گوشی شما

 66. علی

  سلام فایلهای دمو رو دیدم جواب همراه سوال نیست فقط سواله
  ایا فایل اصلی هم همینطوره؟ ممنون میشم زود پاسخ بدید
  جواب داره؟؟؟

  • محمدی

   سلام تمام سوالات با پاسخنامه هستند

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *