اصل سوالات استخدامی کارشناس امور مالی با جواب + دانلود رایگان

 • صفحه نخست
 • اصل سوالات استخدامی کارشناس امور مالی با جواب + دانلود رایگان

 • نمونه سوالات استخدامی امور مالی با جواب
 • دانلود نمونه سوالات استخدامی امور مالی
 • دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی امور مالی
 • دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی امور مالی

اصل سوالات استخدامی کارشناس امور مالی با جواب + دانلود رایگان

19,200 تومان

این پکیج شامل مهمترین و سخت‌ترین سوالات آزمونهای دوره های گذشته می باشد.

این مجموعه از سوالات دقیقا براساس منابع آزمون جمع آوری شده است.

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی در آزمون را افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

توضیحات

مجموعه بسته سوالات تخصصی و عمومی آزمون استخدامی کارشناس امور مالی:

سوالات حیطه تخصصی و اختصاصی:

 • 1400 سوالات اصول حسابداری به همراه جواب + 260 صحفه جزوه
 • 550 سوالات بودجه و قانون محاسبات عمومی به همراه جواب + 180 صحفه جزوه
 • 1400 سوالات حسابداری دولتی به همراه جواب + 50 صحفه جزوه
 • 760 سوالات مبانی سازمان و مدیریت به همراه جواب + 10 صحفه جزوه
 • 1500 سوالات رایج در گزینش استخدامی و مصاحبه های حضوری با پاسخنامه
 • 57 صحفه اطالاعات تکمیلی گزینش استخدامی

سوالات حیطه عمومی:

 • 990 سوالات احکام شرعی
 • 1200 عدد سوالات معارف اسلامی + 50 صحفه جزوه
 • 200 سوالات هوش (دانش کامپیوتر+هوش و استعداد تحصیلی و شغلی) +50 صحفه جزوه
 • 600 سوالات اطلاعات عمومی دانش اجتماعی و حقوق اساسی
 • 1400 سوالات زبان انگلیسی عمومی + 200 صحفه جزوه
 • 330 سوالات شناخت مسائل روز
 • 1500 سوالات ادبیات و زبان فارسی + 160 صحفه جزوه
 • 1560 سوالات فناوری اطلاعات (EXCEL + PowerPoint + Word + دانش کامپیوتر) + 400 صحفه جزوه
 • 750 سوالات استخدامی آشنایی با قوانین و مقررات ارداری
 • و مجموعه سوالات استخدامی دستگاه های اجرای و بخش خصوصی ازسال 94 الی 99
 • 60 صحفه جزوه آشنایی با قوانین و مقررات اداری

منابع آزمون کارشناس امور مالی

حیطه تخصصی و اختصاصی

اصول حسابداری

مبانی سازمان و مدیریت

حسابداری دولتی

بودجه و قانون محاسبات عمومی

مدیریت مالی

حیطه عمومی

معارف اسلامی

زبان و ادبیات فارسی

آشنایی با قوانین و مقررات اداری

معلومات عمومی

زبان انگلیسی عمومی

هوش و توانمندی‌های ذهنی

فناوری اطلاعات

قسمتی از سوالات مبانی سازمان و مدیریت:

 

–  از نظر رعیافت محتوایی مهمترین ویژگیهای شخصیتی کدام گزینه صحیح است؟

الف . نیاز به توفیق طلبی

ب . تمایل به قبول مخاطره

ج . تحمل ابهام

د . تمامی موارد

جواب گزینه: د


–  در رابطه با بحران ها و راهکارهای آنها در مراحل رشد سازمانها کدام گزینه نادرست است؟

الف . بحران رهبری از طریق هدایت

ب . بحران استقلال از طریق واگذاری اختیارات

ج . بحران کنترل از طریق همکاری

د . هیچکدام

جواب گزینه: ج


–  بیشترین وقت مدیران عالی صرف ……….. می شود.

الف . رفع مشکلات و نارضایتی زیر دستان

ب . بودن با مدیران هم سطح یا فراد خارج از سازمان

ج . طراحی برنامه های بلند مدت و جامع

د . گزینه ب و ج

جواب گزینه: د


–  بخش اعظم کار مدیران عالی از نظر پویای و مشغله کار نظیر:

الف . مدیران عملیاتی است

ب . مدیران میانی است

ج . هیت مدیره است.

د . گزینه ب و ج

جواب گزینه: الف


–  اصولا مدیران عملیاتی:

الف . در طرح ریزی برنامه عملیاتی، تفصیلی و کوتاه مدت نقش دارند.

ب . بیشتر وقتشان را با مدیران هم سطح یا افراد خارج از سازمان می گذارنند

ج . زندگی کاری فعالی ندارند

د . کارشان مدیریت و نظارت بر سرپرستان است.

جواب گزینه: الف


نمونه سوالات استخدامی امور مالی رایگان


–  گرینر سازمانهای در حال رشد را دارای چند مرحله تکامل می داند؟

3 مرحله

5 مرحله

7 مرحله

2 مرحله

جواب گزینه:  ب


–  چرا شکل اجرایی اصول مدیریت متاثر از نظام ارزشی حاکم بر سازمان است؟

الف . زیرا که سازمان دارای ارزشهای ویژه ای جدا از محیط می باشد.

ب . زیرا سازمان در مقابل جامعه دارای ماهیت خرد سیستم است.

ج . زیرا سازمان جدای از جامعه بوده و بر اساس ارزشهای افراد داخل سازمان است.

د . هیچ کدام از موارد.

جواب گزینه: ب


–  کدام یک از رهیافت های عمده در سر تکوین نظریه های سازمان و مدیریت (علم مدیریت) است؟

الف . کلاسیک

ب . نئو کلاسیک

ج . کمی

د . سیستمی و اقتضایی

جواب گزینه: ج


–  (اختیار دستور دادن به هر کارمند باید متخص به یک مدیر باشد.) کدام اصل کلی مدیریت را از نظر فایول تبیین می کند؟

الف . وحدت فرماندهی

ب . وحدت مدیریت

ج . نظم

د . انضباط

جواب گزینه: الف

 

قسمتی از سوالات اصول حسابداری :

 

– کدام گروه از حسابهای زیر جزو حسابهای دائمی نیستند؟

الف – دارائی ها

ب – سرمایه

ج – درآمدها 

د – بدهی ها

جواب گزینه: ج


– کدام مورد از ویپزگی کیفی اطلاعات حسابداری نیست؟

الف – مربوط بودن

ب – قابلیت اتکا

ج – قابلیت مقایسه

د – باصرفه بودن

جواب گزینه: د


– اغلب هنگاه ……… فرایند کسب سود را تکمین شده فرض میکنند؟

الف – خرید مواد اولیه و عوامد تولید

ب – تولید محصول

ج – فروش محصول

د – دریافت وجه فروش

جواب گزینه: ج


– در دفتر روزنامه رویدادها به چه ترتیبی قرار میگرند؟

الف – به ترتیب شماره سند حسابداری

ب – به ترتیب کد حسابها

ج – هم به ترتیب تاریخ وقوع هم به ترتیب کد حسابها

د – به ترتیب تاریخ وقوع

جواب گزینه: د


دانلود رایگان سوالات استخدامی امور مالی


– تهیه صورتهای مالی از روی کدام یک از دفاتر زیر امکان پذیر است؟

الف – دفتر معین

ب – دفتر روزنامه اقتصادی

ج – دفتر کل

د – دفتر روزنامه عمومی

جواب گزینه: ج


– در کاربرگ ده ستونی کدام مورد زیر وجود ندارد؟

الف – سود و زیان

ب – تراز آزمایش اختتامیه

ج – تراز آزمایش اطلاح نشده

د – اصلاحات

جواب گزینه: ب


– حسابهای دائمی چه نوع حسابهای هستند؟

الف – حسابهای که بدهکاران آن تصیفه حساب ننموده اند

ب – حسابهای که در پایان دوره مالی بسته نمی شوند

ج – حسابهایی که در پایان دوره مالی بسته می شوند

د – هیچ کدام از موارد

جواب گزینه: ج


– با افزایش درآمد حساب درآمد ………. و با افزایش هزینه حساب هزینه ………… می شود؟

الف – بستانگار – بدهکار

ب – بدهکار – بدهکار

ج – بدهکار – بستانکار

د – بستانگار  – بستانکار

جواب گزینه:

قسمتی از سوالات بودجه و قانون محاسبات :

 

–  روش انجام مزایده در معاملات نوع (متوسط) کدام یک از موارد زیر می باشد؟

الف . به بیشترین بهای ممکن و به تشخیص و مسئولیت مامور فروش

ب . از طریق به حراج کذاشتن

ج . با انتشار آگهی مزایده عمومی

د . مورد الف و چ

جواب گزینه: ب


–  مناقصه ای که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می رسد … (جز 1 بند ب ماده 4 قانون)

الف . مناقصه خصوصی

ب . مناقصه عمومی

ج . مناقصه محدود

د . مناقصه نامحدود

جواب گزینه: ب


–  کدامیک از موارد زیر از اهم وظایف کمیسیون مناقصه می باشند؟ (ماده 6 قانون)

الف . تشکیل جلسات کمیسیون – بررسی پیشنهاد مناقصه گران – ارزابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول

ب . ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهادهای قابل قبول – بررسی قنی پیشنهادها – بررسی طلاحیت علمی – اخلاقی و اجتماعی مناقصه گران از طریق مصاحبه

ج . تنظیم صورتجلسه مناقصه – تصمیم گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه – تعیین برندگان اول و دوم مناقصه

د . گزینه الف و ج

جواب گزینه: د


–  کدامیک از گزینه های زیر مناسبترین روش برای انتخاب برنده اول در مناقصات است؟ (جز الف ماده 20 قانون)

الف . مناقصه گری که کمترین قیمت را پیشنهاد داده باشد

ب . مناسب ترین قیمت پیشنهادی بر اساس ارزیابی مالی و شرایط اعلام شده در اسناد مناقصه

ج . مناقصه گری که کمترین قیمت و بالاترین ضمانت را پیشنهاد داده باشد.

د . مناسب ترین قیمت پیشنهادی و ارایه کمترین زمان جهت اجرای طرح

جواب گزینه: ب


سوالات استخدامی کارشناسی امور مالی


–  نهاد ریاست جمهوری که زیر نظر ریاست جمعوری ادار می گردد و از نظر این قانون ………. شناخته می شود.

الف . موسسه دولتی

ب . شرکت دولتی

ج . نهاد عمومی غیر دولتی

د . موسسه عمومی غیر دولتی

جواب گزینه: الف


–  سپرده ها وجه الضمان اسناد و ارواق بهادار ……. .

الف . وجوه عمومی

ب . دریافت دولت

ج . درآمد موسسات و شرکتهای دولتی

د . درآمد اختصاصی دولت

جواب گزینه: الف


–   انتقال اموال غیر منقول در شرکتهای که صد در صد سهام آنها متعلق به دولت است به یکدیگر ………… می باشد.

الف . با تصویب مجامع عمومی هر دو شرکت انتقال دهنده و گیرنده اموال

ب . با تصویب هیات وزیران

ج . با اطلاع وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیات وزیران

د . با تصویب مجامع عمومی هر دو شرکت و اطلاع دیوان محاسبات کشور

جواب گزینه: الف


–  اندوخته قانونی شرکتهای دولتی معادل ………… می باشد.

الف . 5% سود ویژه

ب . 10% سود ویژه

ج . 10% سود قبل از کسر مالیات

د . 5% سود قبل از کسر مالیات

جواب گزینه: ب


–  متولی حفظ و نگهداری و حراست از اموال منقول دولتی در اختیار وزارتخانه ها و موسسات دولتی با …….. .

الف . وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد.

ب . سازمان بازرسی کل کشور

ج . مشترکا وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بازرسی کل کشور

د . دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور

جواب گزینه: الف


–  فورش اموال غیر منقول شرکت های دولتی با ………… مجاز می باشد.

الف . تصویب مجمع عمومی

ب . با اجازه بالاترین مقام و تصویب مجمع عمومی

ج . با اجازه ذیحساب یا مسئول امور مالی و اجازه مجمع عمومی

د . با اجازه بالاترین مقام، تاید مدیرعامل شرکت و موافقت ذیحساب

قسمتی از سوالات حسابداری دولتی :

–  در کدام مبنا، درامدها به شرط وصول ثبت می شوند؟

الف . نقدی

ب . نقدی تعدیل شده

ج . تعهدی کامل

د . گزینه الف و ج

جواب گزینه: د


–  بر اساس کدام اصل باید مغایرتهای بین حسابداری و بودجه گزارش شود؟

الف . اصل گزارشهای مالی دولتی

ب . اصل وجود حساب های مستقل

ج . اصل حسابداری بودجه ای

د . اصل تقکیک اقلام ثابت

جواب گزینه: ج


–  در حسابداری نقدی تعدیل شده:

الف . ثبت درآمدها و هزینه ها در دوره تحقق آنها انجام میپذیرد.

ب . ثبت درامد در دوره دریافت وجوه نقد و ثبت هزینه ها در دوره پرداخت وجوه نقد بابت تعهدات ایجاد شده صورت میگیرد.

ج . ثبت درامد و هزینه ها در زمان دریافت یا پرداخت وجوه نقد مربوطه انجام میپذیرد

د . درامد در دوره وصول و هزینه ها در زمان تحقق در حسابها ثبت می شوند

جواب گزینه: ب


– حسابهای مستقلی که در حسابداری دولتی ایران نگهداری می شود شامل کدام یک از موارد زیر است؟

الف . حاسب مستقل وجوه دولتی

ب . حساب مستقل وجوه اختصاصی

ج . حساب مستقل وجوه عمرانی

د . تمام موارد

جواب گزینه: د


دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی امور مالی


–  از ویژگی های سازمانهای دولتی غیرانتفاعی نیست؟

الف . مربوط بودن هزینه ها با درآمدها

ب . انگیزه سود به عنوان مبنای شروع فعالیتها

ج . وصول درامدها از طریق قانون

د . رعایت تناسب دریافتها و پرداختها و در مقابل اشخاص

جواب گزینه: ب


–  ذیحسابی دستگاه اجرایی، مجاز به برداشت از کدام حساب بانکی زیر است؟

الف . بانک پرداخت اختصاصی

ب . بانک متمرکز وجوه درامد عمومی

ج . بانک دریافت وجوه سپرده

د . بانک درامد اختصاصی

جواب گزینه: الف


–  جهت پرداخت مبلغی به یکی از کارکنان سازمان دولتی برای ماموریت اداری قبل از انجام ماموریت چه حسابی بدهکار میشود؟

الف . تنخواه گردان پرداخت

ب . پیش پرداخت

ج . علی الحساب

د . هزینه قطعی

جواب گزینه: ب


–  استفاده از کدام روش حسابداری، بالنسبه نیاز به صرف وقت و نیروی انسانی مجربتری دارد؟

الف . نقدی

ب . نیمه تعهدی

ج . تعهدی

د . متداول

جواب گزینه: ج

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اصل سوالات استخدامی کارشناس امور مالی با جواب + دانلود رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *