مطالب خواندنی


موفقیت شغلی چیست؟ 【تعریف و مفهوم موفقیت شغلی】

موفقیت به چه معناست؟! کلمه موفقیت در فرهنگ لغت، دستیابی به هدفی خاص عنوان شده است. فرد موفق فردی است که ضمن تعیین هدفی از پیش مشخص شده و به کارگیری نهایت تلاش و کوشش خود برای تحقق آن، از نتیجه ­ای که به دست می ­آورد، رضایت درونی داشته باشد. بسیاری از ما انسانها در زندگی روز مره خود

ادامه مطلب

دسته بندی شغل