سوالات دانش فنی تخصصی حسابداری + دانلود رایگان

  • صفحه نخست
  • سوالات دانش فنی تخصصی حسابداری + دانلود رایگان

  • دانلود سوالات دانش فنی تخصصی حسابداری
  • سوالات دانش فنی تخصصی حسابداری رایگان
  • سوالات دانش فنی تخصصی حسابداری
  • داانلود رایگان سوالات دانش فنی تخصصی حسابداری

سوالات دانش فنی تخصصی حسابداری + دانلود رایگان

12,000 تومان

این پکیج شامل مهمترین و سخت‌ترین سوالات آزمونهای دوره های گذشته می باشد.

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی در آزمون را افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

توضیحات

قسمتی از سوالات دانش فنی تخصصی حسابداری:

 

– FAS چیست؟

الف . تحویل در بندر

ب . تحویل در انبار

ج . تحویل در کنار کشتی

د . تحویل در کنار راه آهن

جواب گزینه ج


– در رابطه با سود سهمی کدام مورد صحیح نیست؟

الف . با سهام جایزه فرقی ندارد

ب . در جهت حفظ نقدینگی سرمایه پذیر است

ج . از محل سود انباشته صرف سهامویا اندوخته ها توزیع میگردد

د . نوعی افزایش سرمایه است

جواب گزینه ج


– عبارت زیر معروف کدام تعریف است؟ (نوعی دارایی است که واحد اقتصادی برای افزایش منافع اقتصادی نگهداری می کند) .

الف . دارایی ثابت

ب . دارایی غیر جاری

ج . سرمایه گذاری

د . سهام

جواب گزینه ب


– واریز اضافه برداشت کارمزد ثبت سفارش به حساب مشتری در کدام حساب بستانکار می شود؟

الف . موجود نقدی

ب . اعتبارات سندی

ج . موجودی کالا

د . دارایی ثابت

جواب گزینه الف


– کدام شخص حقوقی یا حقیقی مشمول بند ب ماده 95 قانون مالیات های مستقیم است؟

الف . صاحبان هتل

ب . عاملان فروش

ج . کلیه وارد کنندگان

د . موسسات حسابرسی

جواب گزینه ب


– ویرایش در کدام مرحله ثبت نام در نظام مالیاتی امکان دارد؟

الف . پیش ثبت نام الکترونیک

ب . صحت سنجی اطلاعات

ج . تولید و ارسال اطلاعات کاربری

د . ثبت نام الکترونیک

جواب گزینه د


– عبارت زیر معرف کدام تعریف است ( شرک حمل و نقل به موجب کدام سند پس از ارحراز هویت بلامانع بودنن تشریفات گمرکی گیرنده کالا را اعلام میکند)

الف . تضمین

ب . ترخیصه

ج . تعهد

د . حمل یکسره

جواب گزینه ب


– هزینه کاهش دائمی در ارزش سرمایه گذاری ها یک حساب …………. است ذخیره کاهش ارزش نیز یک حساب ……………….است و در……………..و از مبلغ سرمایه گذاری کسر می شود.

الف . سود و زیانی – دائمی – ترازنامه

ب . ترازنامه – موقت – سود و زیانی

ج . سود و زیانی – موقت – ترازنامه

د . ترازنامه – دائمی – سود زیانی

جواب گزینه الف


– EXW چیست؟

الف . تحویل در بندر

ب . تحرویل در راه آهن

ج . تحویل درب کارخانه

د . تحویل در خرده فروشی

جواب گزینه ج


– کدام اعتبارات اسنادی دیداری صحیح است؟

الف . Transferable Lc

ب . At Sight Lc

ج . Back to Back Lc

د . Red clause

جواب گزینه ب


– برای ثبت نهایی حداقل چند گزارش در جزئیات خرید لازم است؟

الف . یک

ب . حداقل ندارد

ج . حداکثر 2

د . متناسب با حجم خرید

جواب گزینه الف


– در کدام نوع اعتبار پس از رویت اسناد حمل در صورت رعایت شرایط بلافاصله پرداخت می شود؟

الف . اعتبار اسنادی دیداری

ب . اعتبار اسنادی نسیه یا مدت دار

ج . اعتبار اسنادی گردان

د . اعتبار اسنادی قابل انتقال

جواب گزینه الف


– به فهرست کل بار حمل شده در یک وسیله حمل چه می گویند؟

الف . ترخیصیه

ب . مانیفست

ج . پروانه گمرکی

د . بیجک انبار

جواب گزینه ج


– دارنده اوراق قرضه از ……….. برخوردار است؟

الف . سود

ب . سود تضمین شده

ج . رای در مجمع

د . عضویت در مدیرت

جواب گزینه ب


– استفاده کنندگان خارجی سود زیان علمیاتی را ……… می دانند و بسیاری از فعالیتهای غیر عملیاتی را ……….. شونده می دانند

الف . پایدار – تکرار

ب . تکرار شوند – غیر تکرار

ج . غیر پایدار – غیر تکرار

د . پایدار – غیر تکرار

جواب گزینه د


– به مجموعه ای از سهام که در تاریخ های مختلف خریداری شده و توسط سرمایه گذار نگهداری شده اند چه می گویند؟

الف . سهام مختلط

ب . سهام مختلف

ج . سبد سهام پرتفوی

د . سهام چند منظوره

جواب گزینه د


– کدام مدارک نیاز برای ثبت سفارش کالا نیست؟

الف . کارت بازرگانی معتبر

ب . استعلام ضوابط کالایی

ج . کارت عضویت وزارت بازرگانی

د . اصل پروفرما

جواب گزینه ب


– مهم ترین روش های پرداخت در معاملات بین المللی کدام است؟

الف . نقدی

ب . اعتباری

ج . اعتبارات اسنادی

د . تهاتری

جواب گزینه ج


– برای بسیاری از کالاها لازم است قبل واردات کالا……………….

الف . مجوز واردات دریافت شود

ب . مجوز صادرات دریافت شود

ج . مجوز واردات و صادرات دریافت شود

د . منابع مالی مشخص شود

 جواب گزینه ب


– کد رهگیری در چه زمانی صادر می شود؟

الف . در پایان مرحله

ب . با ارائه رسید اطلاعات

ج . در پایان فصل

د . در پایان دو هفته

جواب گزینه ب


– در واریز اعتبار پس از کسر پیش پرداخت کدام حساب بدهکار می شود؟

الف . پیش پرداخت

ب . اعتبارات

ج . اعتبارات اسنادی

د . پیش دریافت

جواب گزینه الف


– بهای تمام شده سرمایه گذاری در سهام 2,000,000 و ارزش بازار 2,1,00,000ریال است کدام ثبت صحیح است؟

الف . هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری ها – بدهکار

ب . ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها – بستانکار

ج . زیان داریم چون فروش سرمایه گذاری بیشتر است

د . سود داریم ولی ثبت نمی شود

جواب گزینه ب


– کدام مورد در صورت سود و زیان صدق نمی کند؟

الف . از لحاظ فنی صورت حساب سود و زیان در رده پایین تراز ترازنامه قرار می گیرد

ب . صورت سود و زیان نتیجه عملیات شخصیت حسابداری در یک دوره مالی است

ج . صورت سود و زیان موجب تغییر یکی از اقلام مشخص ترازنامه می شود

د . عده ای از حسابداران اطلاعات مندرج در ترازنامه را به مراتب مهم تر از اطلاعات سود و زیان می دانند

جواب گزینه د


– در کدام روش پرداخت بانک های واسطه طرفین وجود دارند؟

الف . اعتبارات اسنادی

ب . معاملات اسنادی

ج . معاملات کشوری

د . معاملات شهرها

جواب گزینه الف


– اعتبارات اسنادی مدت دار حداکثر …………… و قابل تمدید نیز …………..

الف . یک ساله  می باشد

ب . شش ماهه می باشد

ج . یک ساله نمی باشد

د . شش ماه نمی باشد

جواب گزینه ب


– کدام تعاریف گمرکی صحیح است؟

الف . اظهار کالا – صاحب کالا یا نماینده قانونی او

ب . اظهار کننده مشخص کردن رویه گمرکی مورد نظر

ج . اظهار نامه اجمالی فهرست کلی محموله های وارده و خروجی توسط شرکت حمل و نقل

د . اماکن گمرکی کلیه عملیاتی است که در اجرای مقررات گمرکی انجام میشود

جواب گزینه ج


– گزینه مغایر با سایر گزینه ها کدام است؟

الف . معاملات خرید و فروش

ب . گزارشات خرید و فروش فصلی

ج . گزارشات فصلی

د . گزارشات مدیران

جواب گزینه د


– در کدام روش پرداخت کل ریسک خارجی به خریدار منتقل می شود؟

الف . امانی

ب . پیش پرداخت کامل (بدون انتقال ارز)

ج . اعتبارات اسنادی

د . روش برات اسنادی

 جواب گزینه ج


– منظور از کاهش دائمی در ارزیابی سرمایه گذاری های بلند مدت در پایان سال مالی……….

الف . کاهشی است که انتظار بازیافت آن در بلند مدت نمی رود

ب . ارزیابی سرمایه گذاری بر مبنای تک تک اقلام سرمایه گذاری انجام شود

ج . ذخیره کاهش ارزیابی بر مبنای تک تک اقلام سرمایه گذاری انجام شود

د . همه موارد

جواب گزینه ج


– خرید نقدی سهام در سرمایه گذاری در بدهکار کدام حساب ثبت می شود؟

الف . حساب های دریافتنی

ب . اسناد دریافتنی

ج . سرمایه گذاری سهام

د . وجه نقد

جواب گزینه د


– کدام ویژگی یوزانس صحیح نیست؟

الف . بلافاصله پس از ارائه اسناد پرداخت نمی شود

ب . وجه پس از مدت تعیین شده پرداخت می شود

ج . در کشورهایی انجام می گیرد که کمبود ارز ندارند

د . پرداخت پس از فروش

جواب گزینه ج


– کلیه مشخصات و اطلاعات کالا از روی اظهار نامه در کدام دفتر ثبت می شود؟

الف . کوتاژ

ب . فوریس ماژور

ج . بته گمرکی

د . بیجک انبار

جواب گزینه ب


– تاریخ فصلی ثبت و ارسال خرید تابستان کی است؟

الف . 10 آبان

ب . 15 آبان

ج . حداکثر تا 15 آبان

د . حداقل 15 آبان

جواب گزینه ج


– FOB چیست؟

الف . تحویل کالا قبل از نرده کشتی

ب . تحویل از روی نرده کشتی در بندر مقصد

ج . فروشنده وقتی کالا را از روی نرده کشتی مبدا عبور داد

د . موارد 1 و 3

جواب گزینه ج


– هر نوع سرمایه گذاری ها در تاریخ تحصیل به کدام قیمت در حساب ها ثبت می شود؟

الف . عمد فروشی

ب . خرده فروشی

ج . مصرف کننده

د . قیمت تمام شده

جواب گزینه ج


– ترازنامه را …………. نیز می گویند.

الف . صورت جریان وجوه نقد

ب . صورت وضعیت مالی

ج . منابع

د . منابع مالی

جواب گزینه ب


– ثبت نام الکترونیک چند فرآیند دارد؟

الف . 4

ب . 3

ج . 5

د . 2

جواب گزینه ج


– چه موقع پروفرما صادر می شود؟

الف . پس از مکاتبات

ب . پس از مذاکرات

ج . پس از نهایی شدن شرایط معامله

د . همه موارد

جواب گزینه د


– اطلاعات کاربری……………

الف . محرمانه است و کاربر مسولیتی ندارد

ب . به صورت پیامک و روی شماره تلفن ثبتی ارسال خواهد شد

ج . محرمانه است و مسئولیت سو استفاده بر عهده کابر است

د . موارد 2 و 3

جواب گزینه د


– مبنای ارزش گذاری کدام سر فصل حساب ها ارزش روز است؟

الف . اقل بهای تمام شده

ب . بدهی های بلند مدت

ج . حقوق صاحبان سهام

د . سرمایه گذاری ها

جواب گزینه ب

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سوالات دانش فنی تخصصی حسابداری + دانلود رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *