دانلود رایگان سوالات خدمات الکترونیک علمی کاربردی محمد علی ترکمانی 1403

  • صفحه نخست
  • دانلود رایگان سوالات خدمات الکترونیک علمی کاربردی محمد علی ترکمانی 1403

  • نمونه سوالات خدمات الکترونیک علمی کاربردی محمد علی ترکمانی

دانلود رایگان سوالات خدمات الکترونیک علمی کاربردی محمد علی ترکمانی 1403

11,900 تومان

توضیحات

نمونه سوالات خدمات الکترونیک دانشگاه علمی کاربردی محمد علی ترکمانی با جواب + جزوه کتاب

 

چند مورد از سوالات خدمات الکترونیک علمی کاربردی:

از موانع ارایه خدمات الکترونیکی میتوان به
الف) کم سوادی رایانه ای برخی از مردم
ب)مشکلات مربوط به حفاظت و امنیت اطلاعات شخصی افراد وسازمانها
ج)حمایت مدیران ارشد از ان
د)الف و ب

 

 دفاتر خدمات الکترونیکی شهر مربوط به کدام گذینه میباشد
الف)دستگاه قضایی
ب)دولت
ج)شهرداری
د)هیچکدام

 

چه عاملی باعث میشود جامعه به سوی بانک داری الکترونیکی پیش رود
الف)فرسودگی سریع اسکناس وهزینه تعویض

ب)جعل اسکناس
ج)الف و ب
د)هیچکدام

 

کدام گزینه درباره بانک داری الکترونیکی صحیح میباشد
الف)افزایش سرعت وکارایی کارکنان
ب) فرایند های بین شعبه ای وبین بانکی
ج)محدود بودن در ساعاتی از سبانه روز
د)الف و ب

 

کدام گزینه از مزایای بانکهای الکترونیکی نمیباشد
الف) مراجعه حضوری
ب)همه امور بانکی وسرویس ها به درخواست مشتریان بر بستر اینترنت ومخابراتی ارائه میشود
ج)مشتریان حساب الکترونیکی و امضای الکترونیکی دارند
د)همه سرویس های بانکی از طریق سایت بانک الکترونیکی ارائه میشود

 

ساختاری برای دستیابی به اسنادی است که از میلیون ها رایانه در سراسر جهان به اشتراک گذاشته شده.
الف) وب جهانی
ب)وب سایت
ج) هردو مورد

د) هیچ کدام

 

مجموعه ای از صفحات وب که به یک شخص یا سازمان خاص تعلق دارد.
الف آپلود
ب) اینترنت
ج) وب سایت
د)مرورگر

 

یک سیستم امن چه خصوصیاتی دارد.
الف ) محرمانه بودن
ب)صحت بودن
ج) قابلیت دسترسی
د) هر سه مورد

 

کدامیک از گزینه های زیرازعناصرپرداخت ازطریق کارت الکترونیکی نیست
الف)تحصیل دار
ب)موسسه صدور کارت
ج) کارت های الکترونیکی
د)بازرگان یافروشنده

 

کدام یک از گزینه های زیرجزوه مزایای بانکداری الکترونیک میباشد
الف)بالابودن هزینه های زیرساختی بانکداری الکترونیک
ب) جستجوی مشتریان جدیددربازارهای هدف
ج)نبوداینترنت پرسرعت دائمی در برخی ازکشورها
د)دسترسی هکرها به حسابهای اشخاص

 

کدام یک ازمواردزیرازمشحصات پول الکترونیکی میباشد
الف) درپول الکترونیکی حتما سه طرف درگیرهستند(خریدار-فروشنده وبانک
ب) روی قطعه های الکترونیکی مانند تراشه کارت یا حافظه یارانه به صورت الکترونیکی ذخیره شده است
ج)انتقال وجه به طور مستقیم بین دونفرانجام میگیرد
د)در صورت تاخیر به بانک بهره بالایی باید به بانک پرداخت شود

 

کدام ازمواردزیرازمشخصات بانکداری سنتی میباشد
الف)کارکردبدون محدودیت زمان
ب)بازار نامحدود
ج) متکی به شعب فیزیکی
د)ارائه خدمات نامحدود

 

مدیریت شهری به چه چیزی متکی است؟
الف) شهر الکترونیکی
ب)سیستم الکترونیکی
ج)شکاف دیجیتالی
د)دولت الکترونیکی

 

ورودبه فصای مجازی وپیاده سازی کاربرد الکترونیکی به چه چیزی نیاز دارد؟
الف)پیدایش
ب)ارتقا
ج)زیرساخت های مشخصی
د)گسترش ویکپارچگی

 

کدام یک جز اصول ومبانی شهر الکترونیکی محسوب میشود؟
الف) دسترسی جهانی
ب) درخواست برای مجوز تجاری
ج) ارتباط با شهردار
د) ارتقای سطح مشارکت کشوری

 

کدام گزینه زیر تفاوت کارت هوشمند و کارت ارزش انباشته را بیان میکند؟
الف) وجود تراشه حافظه
ب) ظرفیت ذخیره اطلاعات و پردازش
ب) وجود نوار مغناطیسی
د) ارتباط هوشمند با
Posو امنیت

 

عضویت در طرح شهر وندان باز نشسته جزء کدام یک از خدمات الترونیکی است؟
الف)خدمات در امدهای داخلی (مالیات)
ب) خدمات اجتماعی
ج) اداره کار و امور شغلی
د) امور مهاجرت

 

از انواع بانکداری الکترونیکی نیست؟
الف) بانکداری اینترنتی
ب) بانکداری مبتنی بر نمابر
ج) بانکداری سنتی
د) بانکداری مبتنی بر پاجه های بانکی

 

از مراحل اجرای شهر الکترونیکی میباشد؟
الف) پیدایش
ب) تعامل و تراکنش
ج) نظارت بر شرایط جوی
د)موارد الف و ب

 

از مزایای اموزش الکترونیکی می باشد؟
الف) تحقق عدالت در نظام اموزشی
ب) انعطاف در اموزش
ج) دوری از ارتباطات جمعی
د) موارد الف و ب

 

کدام یک از سرویسهای ITSدر حوزه ایمنی و کنترل سرعت نیست؟
الف) کنترل خودکار ترافیک
ب) نظارت بر شرایط جوی
ج) سیستم افزایش دید راننده
د) هدایت دینامیکی مسیر

 

مراحل ظهور یا حضور در وب -تعامل -تراکنش-انتقال مربوط به کدام مدل دو لت الکترونیکی است ؟
الف) مدل سازمان ملل
ب) مدل لاینه – لی
ج) مدل گارتنر
د) مدل بانک جهانی

 

کدام یک از اجزای شهر الکترونیکی نمیباشد؟
الف) زندگی الکترونیکی
ب) سازمان الکترونیکی
ج) خدمات الکترونیکی
د) دولت الکترونیکی

 

تجارت الکترونیک یکی از مولفه های کسب و کار الکترونیکی است که بر کدام اصل تاکید دارد؟
الف) خرید و فروش
ب) خدمات الکترونیکی
ج) واسطه گری
د) هوش مصنوعی

 

سازمانهایی که برخی از فعالیت های آنهابا بهره گیری از تجارت الکترونیکی انجام می شود،چه نام دارند؟
الف) سازمانهای سنتی
ب) سازمانهای نیمه سنتی
ج) سازمانهای پیشرفته
د) سازمانهای مجازی

 

به انجام معاملات و فعالیت های تجاری از طریق تجهیزات بی سیم…………گفته می شود.
الف) تجارت مشترک
ب) تجارت سیار
ج) تجارت از راه دور
د) تجارت ارتباطی

 

کدام یک از گزینه ها از معایب تجارت الکترونیک محسوب نمی شود؟
الف) امکان شرکت در حراج های مجازی مبتنی بر شبکه های یارانه ای
ب) بروز مشکلات امنیتی درتعاملات تجاری از طریق شبکه های اینترنت
ج) تضعیف بازارهای داخلی و ارسال فوری تقاضاهای داخلی به رقبای خارجی

د) کاهش حجم فروش و سطح درآمد مردم

 

کدام گزینه از محدودیت های تجارت الکترونیک است؟
الف) امکان مقایسه کالا ها ومحصولات
ب) افزایش سرعت تحویل محصولات و خدمات
ج) کم بودن پهنای باند شبکه های ارتباطی
د) هیچکدام

 

کدام گزینه بیانگر مراحل چرخه ی تجارت به ترتیب است؟
الف) فعالیت های پیش از فروش.انجام معامله.تسویه حساب.خدمات پس از فروش
ب) فعالیت های پیش از فروش.انجام معامله.خدمات پس از فروش.تسویه حساب
ج) فعالیت های پیش از فروش.تسویه حساب.انجام معامله.خدمات پس از فروش
د) انجام معامله.تسویه حساب.فعالیت های پیش از فروش.خدمات پس از فروش

 

نماد اعتماد الکترونیکی بر چند نوع است و اسامی آنها چیست؟
الف) ۲نوع(نماد دائم یک ستاره.نماد دائم دو ستاره)
ب) ۲نوع(نماد موقت یک ستاره.نماد موقت دو ستاره)
ج) ۴نوع(نماد دائم یک ستاره.نماد موقت یک ستاره.نماد دائم دو ستاره.نماد موقت دو ستاره)
د) ۳نوع(نماد دائم یک ستاره.نماد دائم دو ستاره.نماد موقت

 

کدام یک از اصلاحات زیر با مفهوم زندگی الکتریکی ارتباط نزدیکی دارد؟
الف)شهرالکترونیکی
ب)شهروند الکترونیکی
ج)دولت الکترونیکی
د)شهرداری الکترونیکی

 

برای ارائه خدمات به شهروندان و تحقق اهداف شهرالکترونیکی ایجاد………….. جزء الزامات و پیش نیاز های هر پروژه الکترونیکی است.
الف)نظم و انظباط اجتماعی
ب)زیر ساخت های لازم
ج)امکانات آموزشی
د)خدمات تک مرحله ای

توضیحات تکمیلی

برند

estekhdam

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود رایگان سوالات خدمات الکترونیک علمی کاربردی محمد علی ترکمانی 1403”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *