سوالات استخدامی بهداشت مادران و نوزادان 1403

  • صفحه نخست
  • سوالات استخدامی بهداشت مادران و نوزادان 1403

  • سوالات استخدامی بهداشت مادران و نوزادان
  • نمونه سوالات استخدامی بهداشت مادران و نوزادان
  • دانلود سوالات استخدامی بهداشت مادران و نوزادان
  • سوالات استخدامی بهداشت مادران و نوزادان pdf

سوالات استخدامی بهداشت مادران و نوزادان 1403

29,900 تومان

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

توضیحات

کاملترین و مهمترین سوالات استخدامی بهداشت مادران و نوزادان با جواب

 

چند مورد از سوالات استخدامی بهداشت مادران و نوزادان:

) هدف از انجام مانورهای لئوپولد کدام است؟

1)  چگونگی پیشرفت زایمان

2) تعیین وضعیت جنین ☑️

3) ارزیابی سلامت جنین

4) ارزیابی وضعیت سرویکس

 

) بیشترین قرار (Lie) جنین کدام است؟

1) طولی ☑️

2) مایل

3) عرضی

4) به نسبت مساوی است

 

) attitude عبارت است از:

1) اولین قسمت جنین که به سمت کانال زایمانی حرکت می کند

2) بر روی هم سوار شدن استخوانهای سر جنین هنگام عبور از کانال زایمانی

3) رابطه سرجنین و اندام های نسبت به تنه ☑️

4) ارتباط بین محور طولی بدن جنین با محور طولی بدن مادر

 

) تعریف انگاژمان (engagement) کدام است؟

1) عبور قطربای پاریتال از تنگه میانی

2) عبور بزرگترین قطر عرضی نما از مدخل لگن(inlet) ☑️

3) عبور ورتکس از تنگه فوقانی

4) ارتباط بین محور طولی بدن جنین با محور طولی بدن مادر

 

) احساس سبکی ( Lightening) در اواخر بارداری در اثر کدامیک از عوامل زیر بروز می کند؟

1) انگاژ شدن سر جنین ☑️

2) کاهش حجم مایع آمنیوتیک

3) افزایش حرکات جنین

4) کاهش حرکات جنین

 

) کدام عبارت صحیح است؟

1) شروع دیلاتاسیون و افاسمان در زنان مولتی پاراو و پر پاراو پریمی پارا در یک زمان است

2) در خانم های پریمی پارا دیلاتاسیون قبل از افاسمان روی می دهد

3) در خانم های پریمی پارا افسمان قبل از دیلاتاسیون شروع می شود ☑️

4) در خانم های مولتی پارافاسمان قبل از دیلاتاسیون شروع می شود

 

) station عبارت است از:

1) وضعیت جنین

2) ایستگاه جنین ☑️

3) قرار جنین

4) حالت جنین

 

) زمانی که عضو نمایش در سطح خارهای ایسکیال باشد پرزانتاسیون در کدام ایستگاه (station) است؟

1) 2-

2) 2+

3) 1+

4) صفر ☑️

 

) چه زمانی سر راشناور (Floating) گویند؟

1) زمانی که پایین ترین سطح عضو نمایش بالاتر ازتنگه فوقانی باشد ☑️

2) زمانی که عضو نمایش در سطح خارهای ایسیکیال باشد

3) زمانی که عضو نمایش به کف لگن رسیده باشد

4) زمانی که عضو نمایش یک سانتی متر بالاتر از خارهای ایسکیال باشد

 

) کدام مطلب در مورد مراحل زایمان صادق نیست؟

1) مرحله اول با انقباضات رحمی شروع می شود و در این مرحله دیلاتاسیون و افاسمان سرویکس کامل می شود

2) مرحله دوم از زایمان خروج جنین شروع می شود و با دفع جفت خاتمه می یابد ☑️

3) مرحله سوم از خروج جنین شروع می شود و با دفع جفت خاتمه می یابد

4) مرحله دوم از دیلاتاسیون کامل سرویکس شروع می شود و با خروج جنین خاتمه می یابد

 

) مرحله اول زایمان عبارت است از:

1) انگاژمان سرجنین

2) هشت ساعت اول شروع دردهای زایمانی

3) شروع باز شدن دهانه رحم تا دیلاتاسیون کامل آن ☑️

4) پارگی کیسه آب

 

) زمان متوسط مرحله دوم زایمان در یک خانم شکم اول کدام است؟

1) 2 ساعت

2) 50 دقیقه ☑️

3) 20 دقیقه

4) 12 دقیقه

 

) مانور ریتگن (Ritgen) در کدامیک از موارد زیر استفاده می شود؟

1) آزاد شدن شانه ها در نمایش Breech

2) کمک به زایمان سر در نمایش سفالیک ☑️

3) چرخش در نمایش عرضی

4) زایمان جفت

 

) کدامیک از عبارات زیر صحیح است؟

1) تجویز داروهای آرامبخش زایمان را متوقف می کند

2) رابطه بین طول مدت و شدت انقباض رحمی و درد غیر مستقیم است

3) حرکات جنین باعث کاهش و انقباض رحمی باعث افزایش FHR می شود

4) حرکات جنین باعث افزایش و انقباض رحمی باعث کاهش FHR می شود ☑️

 

) Eutocia عبارت است از:

1) زایمان غیر طبیعی

2) زایمان غیر طبیعی ☑️

3) زایمان سخت

4) زایمان کاذب

 

) Ripecervix عبارت است از:

1) رسیده و آماده شدن دهانه رحم ☑️

2) پارگی دهانه رحم

3) چسبندگی دهانه رحم

4) عفونت دهانه رحم

 

) علامت جدا شدن جفت شامل همه موارد است بجز:

1) طویل شدن بند ناف

2) جاری شدن خون از واژن

3) کوتاه شدن بند ناف ☑️

4) مدور گلوله و سفت شدن ته رحم

 

) هدف از انجام مانور براند – اندروس –(Brand Andrews) کدام است؟

1) تسهیل خروج سر جنین

2) تسهیل خروج جفت از رحم واژن ☑️

3) کمک به آزراد سازی شانه های جنین

4) رها کردن بند ناف پیچیده شده به دور گردن واژن

 

) طول مدت هر انقباضی رحمی در مرحله فعال زایمان به طور متوسط چند دقیقه است؟

1) یک ☑️

2) دو

3) سه

4) چهار

 

)طی فرآیند زایمان قسمت فعال و انقباضی کدام است؟

1) سگمان تحتانی رحم

2) سرویکس

3) سگمان فوقانی ☑️

4) واژن

 

) اتساع کامل سرویکس (Fully dilated) به کدام مورد زیر اطلاق می شود؟

1)  اتساع سرویکس به اندازه‌ای که دو انگشت به راحتی وارد سرویکس شود

2) اتساع سرویکس تا قطرحدود 10 سانتی متر ☑️

3) اتساع سرویکس تا قطری حدود 5 سانتی متر

4) نازک شدن دیواره سرویکس به طوری که دیواره سرویکس محو شود

 

) کدامیک جزء ویژگی های درد حقیقی زایمان نیست؟

1) احساس ناراحتی عمدتاً در پایین شکم است ☑️

2) احساس ناراحتی در پشت و شکم است

3) شدت انقباض بتدریج افزایش می یابد

4) انقباضات در فواصل منظم اتفاق می افتد

 

) کدام یک از تدابیر زیر را به مادر در مرحله اول زایمان توصیه می کنند؟

1)  زانو را در پوزینش لیتوتومی روی تخت زایمان قرار دهید

2) به مادر توصیه می شود در زمان شروع انقباضات رحمی زور بزند

3) مادر را به انجام مانور والسالوا تشویق کنید

4) ضربان قلب جنین هر 30 دقیقه در فواصل انقباضات رحمی کنترل شود  ☑️

 

) مراقبت پرستاری در مرحله چهارم زایمان کدام است؟

1) قرار دادن رائو در پوزینش لیتوتومی جهت تسهیل خروج خون از رحم

2) ماساژ فوندوس رحم و استفاده از کیسه آب گرم

3) ترمیم ناحیه اپی زیاتومی ☑️

4) شستشوی واژن و رحم جهت کنترل خونریزی

 

) کنترل ضربان قلب جنین چگونه باید انجام شود؟

1) در مرحله اول زایمان هر دو ساعت یک مرتبه شنیده شود

2) در مرحله دوم زایمان هر 15 دقیقه و در صورت اختلال بعد از هر انقباض شنیده شود ☑️

3) در مرحله اول زایمان نیازی به شمارش قلب جنین نیست

4) در صورت جواب مثبت مادر مبنی بر حرکت جنین کنترل ضربان قلب جنین هر یک ساعت یکبار در مرحله دوم زایمان کافی است

 

) به کدام دلیل مادر را در مرحله اول زایمان به پهلو می خوابانند؟

1) پیش گیری از پارگی پرینه

2) تأمین راحتی مددجو

3) پیشگیری از هیپوکسی جنین ☑️

4) تأمین بازده کلیوی

 

) علت عدم استعمال بار بیتوراتها در اواخر مرحله زایمان چیست؟

1) وقفه تنفسی در نوزاد ☑️

2) تضعیف انقباضات رحم

3) پیشگیری از هیپوکسی

4) تحریک پذیری شدید در نوزاد

 

) در مرحله اول زایمان علامت زجر جنین کدام است؟

1) دفع مکونیوم از واژن ☑️

2) کاهش زودرس ضربان قلب جنین

3) پاره شدن ناگهان کیسه آب

4) خونریزی بسیار شدید

 

) شروع مرحله دوم زایمان با کدام علامت است؟

1) کاهش لکه بینی و دفع مکونیوم

2) دفع مکونیوم همراه با پاره شدن کیسه آمنیوتیک

3) کاهش حرکت جنین و کند شدن ضربان قلب

4) احساس زور و فشار در ناحیه مقعد ☑️

 

) چرخش قدامی سرجنین بطوری که اکسی پوت درست زیر سمفیزپوبیس قرار گیرد را چه می نامند؟

1) extension

2) ext. rotation

3) FIexation

4) int. rotation☑️

 

) مهترین نکته ای که باید در دقایق آخر مرحله دوم زایمان رعایت گردد کدام است؟

1) ایجاد وضعیی استریل و مناسب جهت جنین پس از خروج ☑️

2) آماده کردن مادر از نظر روانی جهت خروج جنین

3) ایجاد مجرای زایمانی مناسب و استریل

4) جلوگیری از تسریع در امر زایمان

 

) در مرحله سوم زایمان علامت جدا شدن جفت کدام است؟

1) شروع انقباضات دردناک

2) مسطح شدن تمام رحم

3) خونریزی ناگهانی از رحم ☑️

4) تیره شدن بند ناف

 

) کدامیک از موارد ذیل جزء مهمترین عوارض مرحله سوم زایمان محسوب می شود؟

1) اندراسیون زهدان

2) اینرسی رحم به صورت ثانویه

3) عفونت

4) خونریزی ☑️

 

) بیشترین کاربرد بی حسی لوکال Local )(anesthesia کدام مورد زیر است؟

1) خارج کردن جفت با دست

2) ترمیم ناحیه‌ایی زیاتومی

3) زایمان با فورسپس

4) سزارین ☑️

 

) دلیل کنترل فشار خون مادر در موقع زایمان در بین انقباضات کدام است؟

1) افزایش فشار خون طی انقباض ☑️

2) تأمین راحتی مادر

3) پرت کردن حواس مادر

4) کاهش فشار خون در طی انقباض

 

) اولین حرکت جنین در نمایش سفالیک کدام است؟

1) فلکسیوس سر

2) چرخش داخلی

3) نزول

4) انگاژمان ☑️

 

) نزول رحم به داخل لگن چه مدت پس از زایمان طبیعی است؟

1) چهار روز

2) دو هفته ☑️

3) بلافاصله پس از زایمان

4) یک هفته

 

) Lochia یعنی:

1) ترشحات دهانه رحم در زمان بارداری

2) ترشحات رحمی در ابتدا بارداری

3) ترشحات واژن در زمان بارداری

4) ترشحات رحمی پس از زایمان ☑️

 

) اولین علامت جدا شدن جفت در مرحله سوم زایمان کدام است؟

1) خونریزی واژینال

2) سفت و کروی شدن رحم ☑️

3) افزایش طول بند ناف

4) ظاهر شدن جفت در مدخل واژن

 

)برای انجام مانور لئوپولد (Leopold) پرستار از خانم حامله خواهد که:

1) به پهلوی چپ دراز بکشد

2) مثانه اش را خالی کند ☑️

3) چند نفس عمیق بکشد

4) قبل از انجام معاینه چیزی نخورد

 

) در هنگام مانور لئوپولد مددجو به پرستار می گوید که احساس گیجی می کند پرستار مشاهده می کند که مددجو دچار رنگ پریدگی و تعریق مفرط شده است اولین اقدام پرستار کدام است؟

1)  برقراری یک خط وریدی و درمان مددجو با سرم و رینگر

2) قرار دادن بیمار در وضعیت خوابیده به پشت

3) ارزیابی علایم حیاتی مددجو

4) قرار دادن مددجو به پهلو ☑️

 

) وجود کدام مورد در یک زن باردار پریمی پارا با سن حاملگی 38 هفته می تواند دلیل عدم تناسب سر جنین بالگن مادر باشد؟

1) قرار جنین طولی باشد

2) وضعیت جنین روبه جلو باشد

3) سرجنین انگاژ نشده باشد ☑️

4) عضو نمایش به کف لگن نرسیده باشد

 

) بیشترین در صد Presentation مربوط به کدام مورد است؟

1) ورتکس ☑️

2) بریچ ته

3) بریچ صورت

4) بریچ شانه

 

) حلقه فیزیولوژیک عبارت است از:

1) تغییر قوام سروسیکس و قسمت تحتانی رحم

2) خطوط نواری شکل بر روی شک بر روی پوست شکم

3) تغییر قوام واژن و سروسیکس

4) تغییر قوام بین قسمت فوقانی و تحتانی رحم ☑️

 

) انقباضات طولانی و کوتاه شدن دوۀ استراحت در فواصل بین آنها منجر به کدام یک از مشکلات اولیه زیر می شود؟

1) لیبر طولانی

2) کاهش اکسیژن دریافتی جنین ☑️

3) اختلال دردیلاتاسیون سرویکس

4)  افزایش فشار عصبی مادر

 

) اتساع سرویکس زمانی کامل است که:

1) قطر دهانه ورودی سرویکس به ده سانتی متر برسد ☑️

2) قطر مدخل لگن به ده سانتی متر برسد

3) افاسمان 100% باشد

4) سرویکس محو شود

 

) خاتمه اول زایمان چه زمانی است؟

1) انقباضات رحم به صورت منظم باشد

2) ایستگاه (station) جنین 3- باشد

3) افاسمان 100% و دیلاتاسیون 10 سانتی متر باشد ☑️

4) کیسه آب پاره شده مایع آمنیوتیک از واژن خارج شود

 

) در کدامیک از فازهای زایمانی رح جنین فرصت رشد و نمو پیدا می کند؟

1) فاز یک

2) فاز صفر ☑️

3) فاز سه

4) فاز دو

 

)  در کدامیک از فازهای زایمانی رحم جنین در داخل کانال زایمانی نزول کرده و زایمان جنین و جفت اتفاق می افتد؟

1) سه

2) یک

3) دو ☑️

4) صفر

 

) انجام مانور والسالوا را در کدامیک از مراحل زایمان به زائو توصیه می کنید؟

1) مرحله اول در فواصل انقباضات رحم

2) مرحله دوم زایمان انقباضات رحم ☑️

3) مرحله سوم زمان انقباضات رحم

4) مرحله دوم فواصل انقباضات رحم

 

) در مادر باردار طی مراحل مختلف زایمان منجر به کدام اختلال متابولیکی زیر می شود؟

1) اسیدوز متابولیک ☑️

2) آلکالوز متابولیک

3) اسیدوز تنفسی

4) اختلال مخلوط اسید – باز

 

) stripping به چه معنی است؟

1) برگشترحم به وضعیت قبل از حاملگی

2) اتساع مکانیکی سرویکس

3) دستکاری سرویکس ☑️

4) محو شدن سرویکس

 

) اتساع مکانیکی سرویکس در مرحله دوم زایمان را چه می نامند؟

1) دیلاتاسیون

2) افاسمان

3) رتراکسیون

4) رفلکس فرگوسن ☑️

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “سوالات استخدامی بهداشت مادران و نوزادان 1403”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *