بسته ها


خدمات ما

حتی تامین مالی بازیکنان والیبال، فوتبال به درمان هدفمند تکامل یافته است.

رایگان

تومان

 • 7 روز عضویت
 • بدون شغل ویژه
 • عدم بارگذاری مجدد شغل
 • بدون دانلود فایل پیوست شده رزومه
 • نمایش شغل برای 7 روز
اطلاعات بیشتر

استاندارد

40 تومان

 • 30 روز عضویت
 • 3 ارسال شغل
 • عدم بارگذاری مجدد شغل
 • بدون دانلود فایل پیوست شده رزومه
 • نمایش شغل برای 30 روز
اطلاعات بیشتر

پرمیوم

110 تومان

 • 90 روز عضویت
 • 7 ارسال شغل
 • 3 شغل ویژه
 • عدم بارگذاری مجدد شغل
 • بدون دانلود فایل پیوست شده رزومه
 • نمایش شغل برای 90 روز
 • شرکت ویژه
اطلاعات بیشتر
0 0 vote
Article Rating