جذب کارجوی فرزکار و بورینگ کار در شرکتی در تهران 8 مشاهده