استخدام نیرو جهت سرایداری و نگهبانی – شهرک صنعتی نصیرآباد 1636 مشاهده