مینا وثوق زاده 221 مشاهده

دنبال کردن

مینا وثوق زاده تعداد 41 شغل ارسال کرده است

0 بررسی

امتیاز این شرکت امتیازی داده نشده است.

Work/Life Balance
Comp & Benefits
مدیریت حساب
Culture & Value

مینا وثوق زاده

(0)

چیزی درباره شرکت

تماس با ما