میمنت شاپوری زاده 194 مشاهده

دنبال کردن

میمنت شاپوری زاده تعداد 45 شغل ارسال کرده است

0 بررسی

امتیاز این شرکت امتیازی داده نشده است.

Work/Life Balance
Comp & Benefits
مدیریت حساب
Culture & Value

میمنت شاپوری زاده

(0)

چیزی درباره شرکت

تماس با ما