مهدی 12 مشاهده

دنبال کردن

0 بررسی

امتیاز این شرکت امتیازی داده نشده است.

Work/Life Balance
Comp & Benefits
مدیریت حساب
Culture & Value

مهدی

(0)

چیزی درباره شرکت

استخدام خانواده بافرزند بزرگ حتما دختر برا کار مشغول شود بیمه واحد مبله دراختیار عیدی حقوق ثابت تا سی میلیون نفری خوراک پوشاک رایگان مرخصی خانواده روشن فکر در اولویت

تماس با ما