فیروز خاتمی 89 مشاهده

دنبال کردن

فیروز خاتمی تعداد 2 شغل ارسال کرده است

0 بررسی

امتیاز این شرکت امتیازی داده نشده است.

Work/Life Balance
Comp & Benefits
مدیریت حساب
Culture & Value

فیروز خاتمی

(0)

چیزی درباره شرکت

تماس با ما