سیمین لنکرانی 66 مشاهده

دنبال کردن

سیمین لنکرانی تعداد 30 شغل ارسال کرده است

0 بررسی

امتیاز این شرکت امتیازی داده نشده است.

Work/Life Balance
Comp & Benefits
مدیریت حساب
Culture & Value

سیمین لنکرانی

(0)

چیزی درباره شرکت

تماس با ما