ساره صباغ زاده 129 مشاهده

دنبال کردن

ساره صباغ زاده تعداد 25 شغل ارسال کرده است

0 بررسی

امتیاز این شرکت امتیازی داده نشده است.

Work/Life Balance
Comp & Benefits
مدیریت حساب
Culture & Value

ساره صباغ زاده

(0)

چیزی درباره شرکت

تماس با ما