دنا 35 مشاهده

دنبال کردن

این شرکت هیچ شغلی فعالی ندارد

0 بررسی

امتیاز این شرکت امتیازی داده نشده است.

Work/Life Balance
Comp & Benefits
مدیریت حساب
Culture & Value

دنا

(0)

چیزی درباره شرکت

فعالیت شرکت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد .

تماس با ما