خوراک آبزیان لیان 62 مشاهده

دنبال کردن

این شرکت هیچ شغلی فعالی ندارد

0 بررسی

امتیاز این شرکت امتیازی داده نشده است.

Work/Life Balance
Comp & Benefits
مدیریت حساب
Culture & Value

خوراک آبزیان لیان

(0)

چیزی درباره شرکت

تولید غذای پلیت و اکسترودر غذای ماهی و میگو .

تماس با ما