خسرو براهمی 141 مشاهده

دنبال کردن

خسرو براهمی تعداد 30 شغل ارسال کرده است

0 بررسی

امتیاز این شرکت امتیازی داده نشده است.

Work/Life Balance
Comp & Benefits
مدیریت حساب
Culture & Value

خسرو براهمی

(0)

چیزی درباره شرکت

تماس با ما