حیدر خلف نژاد 14 مشاهده

دنبال کردن

0 بررسی

امتیاز این شرکت امتیازی داده نشده است.

Work/Life Balance
Comp & Benefits
مدیریت حساب
Culture & Value

حیدر خلف نژاد

(0)

چیزی درباره شرکت

استارتاپ جاده در حوضه حمل و نقل جاده ایی فعالیت میکند

تماس با ما