بختیار محمدی 327 مشاهده

دنبال کردن

بختیار محمدی تعداد 99 شغل ارسال کرده است

0 بررسی

امتیاز این شرکت امتیازی داده نشده است.

Work/Life Balance
Comp & Benefits
مدیریت حساب
Culture & Value

بختیار محمدی

(0)

چیزی درباره شرکت

تماس با ما