ایرج تهماسبی 81 مشاهده

دنبال کردن

ایرج تهماسبی تعداد 7 شغل ارسال کرده است

0 بررسی

امتیاز این شرکت امتیازی داده نشده است.

Work/Life Balance
Comp & Benefits
مدیریت حساب
Culture & Value

ایرج تهماسبی

(0)

چیزی درباره شرکت

تماس با ما