دسته‌بندی نشده


معرفی شغل و رشته مترجم【درآمد و بازار کار】

1. مترجم کیست قبل از اینکه وارد کار در حوزه ترجمه بشوید باید بدانید مترجم کیست و چه کارهایی را به عهده دارد. قبل از اینکه به شغل مترجم بپردازیم باید بدانیم که ترجمه در اصل به معنی درک معانی و مفاهیم متن ،یافتن کلماتی معادل با عبارات در متن مبدا و برگرداندن متن زبان مبدا به زبان مقصد است.

ادامه مطلب

دسته بندی شغل